Effi ry:n kevätkokous 2016 ja toimintakertomus 2015

Effi ry:n kevätkokous 2016

21.5.2016 kello 13.00 Ilmailumuseon Avia-kabinetti, Vantaa

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 13:18.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Toni Toivanen ja Marko Saaresto. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Puheenjohtaja Timo Karjalainen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastaja Marko Saaresto luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Ahto Apajalahti

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2015.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Timo Karjalainen.

Muut asiat

Keskusteltiin hallituksen selvityksen pohjalta jäsenmaksun maksamisesta kerralla useammaksi vuodeksi tai ainaisjäsenmaksuna.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:27.


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2015

Yleistä

Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1600. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.
Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 17 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan.

Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Timo Karjalainen, varapuheenjohtajina Leena Romppainen, Tapani Tarvainen ja Lars Wirzenius, sekä jäseninä Kristo Helasvuo (eroonsa 1.2.2015 asti), Mikko Kenttälä, Raoul Plommer ja Sirpa Pöyhönen (sihteeri, rahastonhoitaja).

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Helsingissä 23.5.2015.

Syyskokous järjestettiin 13.12.2015 Tampereella.

Paikallistapaamisia järjestettiin säännöllisesti Oulussa. Tapaamisia pidettiin myös Vantaalla.

Tiedotustoiminta

Lehdistötiedotteita Effi julkaisi 8 kappaletta ja Effin blogissa ilmestyi vuoden aikana 12 artikkelia. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.

Tämän lisäksi Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Effi antoi mm. seuraavat lausunnot:

16.1. Effin lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä HE 181/2014
30.1. Effin lausunto puolustusministeriön tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä
7.4. Effin lausunto puolustusministeriölle tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä
9.4. Effin lausunto tietohallintolain tavoitteiden toteutumisesta

Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen nimitettiin uudelleen tietosuojalautakunnan varajäseneksi kaudelle 2015-2017.

Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Effi osallistui Finnish Internet Forumin suunnitteluun.

Antti Vähä-Sipilä toimi Effin edustajana oikeusministeriön nettiäänestystyöryhmässä. Työryhmä lopetti työnsä 27.3.

Tapahtumat kotimaassa

Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:

25.2. Finnish Internet Forum, Helsinki (Tapani Tarvainen)
4.-7.6. Vectorama, Oulu (Sirpa Pöyhönen, Timo Karjalainen, Mikko Kenttälä)
26.9. Saku 2015, Oulu (Sirpa Pöyhönen, Timo Karjalainen)
Effi tarjosi kävijöille pikkupurtavaa ja piti omaa esittelypöytää. Tapahtumassa kävi yhteensä n. 100 vierailijaa.
Effi esillä Saku ry:n kuvagalleriassa: http://saku.amigafin.org/yhdistys/tapahtumat/saku2015/kuvat2/index_2.html
5.11. Verkkovalvonta, sananvapaus ja vapaakauppa -seminaari Helsingissä (Nomi Byström)
27.11. Eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmän keskustelutilaisuus Verkkotiedustelulaki ja perusoikeudet (Leena Romppainen)

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin jäsen. Effi erosi Vastuullinen Lahjoittaminen – Vala ry:stä vuoden alussa.

Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial users constituency (NCUC) -järjestön jäsen.

Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

14.-15.3. European Digital Rightsin (EDRi) vuosikokous, Bryssel (Leena Romppainen)
4.-5.6. European Dialogue on Internet Governance, Sofia (Tapani Tarvainen)
8.11. BestBits-verkosto, João Pessoa (Tapani Tarvainen, Leena Romppainen, Raoul Plommer)
10.-13.11. Internet Governance Forum, João Pessoa (Tapani Tarvainen, Leena Romppainen, Raoul Plommer, Joonas Mäkinen)
27.-30.12. 32C3, Hampuri (Joonas Mäkinen)

Talous

Vuonna 2014 päätettyjen jäsenmaksuluokkien käyttöönotto lisäsi jäsenmaksukertymää selvästi. Lisätulot budjetoitiin kevätkokouksessa työntekijän palkkaamiseen. Nomi Byström aloitti elokuussa 2015 osa-aikaisena toiminnanjohtajana. Hän irtisanoutui perhesyistä marraskuun lopussa.

Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Kannatustuotekaupan tuotto jäi pieneksi hiljaisen myynnin vuoksi. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä budjetoitua vähäisemmiksi tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.

Effin toukokuussa 2014 hakeman rahankeräysluvan käsittely on edelleen kesken.