Effi ry:n kevätkokous 23.5.2015, pöytäkirja

Effi ry:n kevätkokous 2015

23.5.2015 kello 18.30 Pullman Barin Pressiklubi-kabinetti, Rautatieasema, Helsinki

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 18:46.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Kurikka ja Teppo Mäenpää. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Puheenjohtaja Timo Karjalainen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastaja Marko Saaresto luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Teppo Mäenpää.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2014.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Timo Karjalainen.

Lisäbudjetti vuodelle 2015

Hyväksyttiin lisäbudjetti 2015

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:22.