Effi ry:n kevätkokous 16.5.2010, pöytäkirja

Effi ry:n kevätkokous 2010

16.5. kello 13:00 – 14:17 Turussa.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Virpi Kauko. Ääntenlaskijoiksi valittiin Matias Pajulahti ja Jari Kohvakka. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Hallitus esitteli

vuoden 2009 toimintakertomuksen
.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen.

7. Tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2009. Kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan ajan toimi Kai Kimppa.

9. Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin sääntömuutostarpeista.

10. Pöytäkirjan tarkastus

Kevätkokous tarkasti pöytäkirjan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:17