Effi ry:n kevätkokous 3.5.2009, pöytäkirja

Effin sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 3.5.2009 kello 13.00 Kulttuuritalo Valveessa Oulussa.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Tero Tilus. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Kivilompolo ja Jyri Luostarinen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen

7. Tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille vuodelta 2008. Kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan ajan toimi Joonas Kortesalmi.

9. Lisätalousarvio loppuvuodelle 2009

Hyväksyttiin hallituksen esitys lisätalousarvioksi vuodelle 2009 (liitteenä).

10. Muita esille tulevia asioita

Keskusteltiin Effin toiminnan organisoinnista ja jäsenistön aktivoinnista.

Keskusteltiin TOR-palvelimen pystyttämisestä. Päätettiin käynnistää yhdistyksen TOR-solmu vuoden 2009 aikana. Pyritään järjestämään TOR-solmun julkistamistilaisuus Freedom not Fear -teemapäivän yhteydessä 23.5.2009.

Keskusteltiin europarlamenttivaalien hyödyntämisestä. Selvitetään parlamentin aiemmista äänestyksistä ehdolla olevien kantoja Effi-aiheisiin.

Keskusteltiin Effin keskustelufoorumin perustamisesta ja Effin blogin kommentointimahdollisuutta. Pyritään toteuttamaan molemmat.

Keskusteltiin mahdollisuudesta organisoida elokuvailta jollain Effi-teemalla, mahdollisesti yhteistyössä kansallisen AV-arkiston tai vastaavien toimijoiden kanssa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.22.