EFFI ry:n syyskokous 17.12.2005, pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA
Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Syyskokous 17.12.2005
Helsingin yliopiston päärakennus, sali S12

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ville Oksanen avasi kokouksen kello 12:20.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Oksanen ja sihteeriksi Vili Lehdonvirta. Valittiin
ääntenlaskijoiksi Leena Romppainen ja Juho Lindman.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liitteenä).

5. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin vuoden 2006 toimintasuunnitelma (liitteenä).

6. Vuoden 2006 jäsenmaksujen hyväksyminen

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa. Päätettiin kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vähintään
sata euroa yksityishenkilöiltä ja 1-10 työntekijän yrityksiltä, sekä vähintään tuhat euroa muilta
yrityksiltä, kuitenkin enintään puolet yhdistyksen edellisen vuoden budjetista.

Velvoitettiin hallitus ottamaan selvää mahdollisuuksista ottaa käyttöön porrastettu jäsenmaksun
suuruus henkilöjäsenten kohdalla.

7. Yhdistyksen talous

7.1 Tilikausi 2005

Yhdistyksen rahastonhoitaja Kai Puolamäki antoi katsauksen yhdistyksen taloudesta sekä
tilikaudesta 2005.

7.2 Vuoden 2006 talousarvio

Hyväksyttiin vuoden 2006 talousarvio (liitteenä).

8. Vaalit vuodelle 2006

8.1 Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tapani Tarvainen.

8.2 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että vuoden 2006 hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä.

8.3 Valitaan hallituksen jäsenet

Valittiin vuoden 2006 hallitukseen seuraavat henkilöt:
Ville Oksanen
Charlotta Heikinaro
Teemu Välimäki
Jukka Ruotsalainen
Vili Lehdonvirta
Juho Lindman
Jukka Huhta
Markus Minkkinen
Jussi Aikala
Herkko Hietanen

8.4 Valitaan tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä

Valittiin tilintarkastajiksi Mikko Välimäki ja Marko Saaresto sekä varahenkilöiksi Asko Soukka ja
Lars Wirzenius.

9. Muut mahdolliset asiat

Velvoitettiin hallitus varaamaan yhdistyksen seuraavalle kokoukselle aikaa vähintään kolme tuntia.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:02.


Pöytäkirjan liitteitä ei toistaiseksi ole julkaistu verkossa.