Effi: Järki voitti hyvitysmaksussa – kokonaisuudistus laajentamisen sijaan

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – Effi ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 15.12.2011

Effi: Järki voitti hyvitysmaksussa – kokonaisuudistus laajentamisen sijaan

Electronic Frontier Finland (Effi) on varauksellisen tyytyväinen hallituksen päätökseen olla laajentamatta hyvitysmaksua uusiin laitteisiin. Hallitus päätti asiasta vastoin kulttuuriministeriön pohjaesitystä, jonka mukaan hyvitysmaksu olisi tullut myös tietokoneille ja älypuhelimille. Päätöksellä tosin korotetaan nykyperustaista maksua.

“Jos järjestelmää olisi laajennettu Arhinmäen ehdotuksen mukaisesti, into remonttiin olisi mennyt samalla”, toteaa Effin hallituksen jäsen Ville Oksanen ja jatkaa: “Hyvitysmaksun uusimisen yhteydessä tulee mietittäväksi väistämättä nykyjärjestelmän toiminta kokonaisuutena. Esimerkiksi kysymys rajanvedosta julkisen ja yksityisen esittämisen välillä verkkopalveluissa tulee ratkaista nyt remontin yhteydessä. Samoin täysin absurdiksi rahastusautomaatiksi muuttunyt ‘kohtuullinen hyvitys’ tulee päivittää.”

Effi toivoo, että uudistusprosessiin otettaisiin mukaan kattavasti eri näkemyksiä omaavia osapuolia. Tällä hetkellä lainsäädännöstä vastaavat järjestön näkemyksen mukaan ne tahot, jotka haluavat pitää kiinni menneisyydestä. Kulttuuriministeriöstä on kyllä tullut uudistamishalusta positiivisia signaaleja, mutta konkreettiset näytöt puuttuvat toistaiseksi.

Effi tulee joka tapauksessa seuraamaan aktiivisesti, miten uudistuksen valmistelu etenee, ja tarvittaessa nostaa asian julkiseen keskusteluun.

“Tekijänoikeus vaikuttaa nykyään kaikkiin kansalaisiin heidän arjessaan”, korostaa Oksanen ja päättää: “Toivottavasti tämä episodi oli vihonviimeinen kerta, kun asiat yritettiin päättää kabineteissa ilman julkista keskustelua.”

Lisätietoja:

Ville Oksanen
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 536 8583

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 050 590 3763

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 15.12.:
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=346162

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/.