Effi: Hallinto-oikeuden tuomarit tuomiolle nettisensuuripäätöksestään!

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Helsinki 29.5.2009

Effi: Hallinto-oikeuden tuomarit tuomiolle nettisensuuripäätöksestään!

Electronic Frontier Finland ry (Effi) kantelee hallinto-oikeuden
tuomareista oikeuskanslerille nettisensuuripäätöksestä. Hallinto-oikeus
päätti 20.5.2009 olla ottamatta käsittelyyn Matti Nikin valitusta hänen
sivunsa sensuroinnista. Päätöksen mukaan asiasta pitäisi sen sijaan
kannella yleisille laillisuusvalvojille.

Effi on kannellut sensuurilaista eduskunnan oikeusasiamiehelle yli vuosi
sitten. Oikeusasiamiehen tämänpäiväisessä ratkaisussa moititaankin lain
epätäsmällisyyttä ja suppeutta, jonka vuoksi monia tärkeitä kysymyksiä
on jätetty käytännön soveltajan ratkaistavaksi.

Perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuimen tulee antaa etusija
perustuslaille niissä tilanteissa, joissa tavallisen lain soveltaminen
johtaisi perusoikeuksien loukkauksiin. Oikeus saada asiansa
tuomioistuimen käsiteltäväksi seuraa perustuslain 21 §:stä, johon
apulaisoikeusasiamieskin viittaa. Hallinto-oikeuden olisi pitänyt
ensin tutkia onko sensuurilaki ylipäätänsä perustuslain mukainen ja
vasta sen jälkeen ottaa kantaa muihin asiaa koskeviin kysymyksiin
kuten oikeaan valitustiehen.

Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen perustelee: “Miksi Suomessa
alemmat tuomioistuimet yhä säännönmukaisesti sivuuttavat
perusoikeusvertailun päätöksissään? Suomi on tuomittu tämän takia
lukuisia kertoja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. KKO:n
presidentti on julkisesti luvannut, että tilanne on otettu erityiseen
tarkkailuun tuomioistuimissa.” Tarvainen jatkaa: “Silti tuomarit
Sirkka Heikkilä, Terttu Villikka ja Vesa Heikkilä sivuuttavat jälleen
kerran Nikin yksityiskohtaiset monen sivun pituiset
perusoikeusargumentit yhdellä lauseella, jossa todetaan, ettei
perusoikeuksia kuten sananvapautta tarvitse ottaa huomioon!”

Yleinen laillisuusvalvonta ei selvästikään toimi oikeusturvakeinona
sensuurilaille. Effin hallituksen jäsen Leena Romppainen kysyykin:
“Onko tarkoituksena luoda tilanne, jossa kansalaisia voidaan
pallotella luukulta toiselle, ja sivut pysyvät sensuurilistalla
vuosia? Halutaanko sensuurista tehdä maan tapa?” Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimeen voidaan toki lopuksi vedota, mutta
oikeusprosessi voi kestää jopa yli kymmenen vuotta.

Tarvainen päättää: “Tässä on kyse myös yleisemmästä periaatteesta.
Aiomme jatkossakin kannella tuomareista, jotka laiminlyövät
virkavelvollisuutensa eivätkä perustele päätöksiään ja punnitse
asianmukaisesti väitteitä perusoikeuksien loukkauksesta. Tämän Suomen
perustuslain sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten
avoimen halventamisen alioikeuksissa on loputtava, eikä siihen enää
kauniit puheet ja KKO:n presidenttien jeesustelut riitä!”

Lisätietoja:

Effin Nettisensuuri-FAQ:
http://www.effi.org/nettisensuuri-faq.html

Effin toinen kantelu nettisensuurista eduskunnan oikeusasiamiehelle:
http://www.effi.org/blog/sensuurikantelu2.html

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös:
http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+1186/2009

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Effi ry
puh. 040 729 3479

Leena Romppainen
Hallituksen jäsen, Effi ry
puh. 040 590 3031


Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus
sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin
digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista
avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja
tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei
saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on
enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä.
Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/