EFFI: Urkintalaki jäi epämääräiseksi

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) vaatii edelleen tarkennuksia
esitykseen uudeksi sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi (“urkintalaki”). Esitys urkintalaiksi sisältyy viestintäministeriön asettaman työryhmän tänään julkaisemaan mietintöön. Mietintöä valmistelemassa on ollut lähinnä ay-liikkeen ja työnantajien edustajia. Urkintalaki kattaisi laajasti kaiken sähköisen viestinnän eli sähköpostin lisäksi mm. VoIP-puhelut ja vertaisverkkojen käyttö kuuluisivat sen piiriin.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Urkintalaista on sentään
poistettu kaikista törkeimmät ylilyönnit, kuten alkuperäisessä esityksessä yritykselle annettu oikeus tutkia yleisiä vakoilutapauksia. Samoin lakiin lisätty periaate tunnistetietojen käytön viimekätisyydestä on sinänsä kannatettava.” Oksanen jatkaa. “Valitettavasti lakiin on kuitenkin jäänyt runsaasti tulkinnanvaraisia säännöksiä, jotka tekevät sen käytännön vaikutuksien arvioinnin hankalaksi. Urkintalaki ei nykymuodossaan täytä perustuslain edellyttämää täsmällisyyttä viestinnän yksityisyyteen puuttumiselle.”

EFFIn mielestä hyvä esimerkki lain epätäsmällisyydestä löytyy
manuaalisen seurannan oikeuttamista koskevasta säännöksestä, jonka
mukaan tarkkailu on mm. sallittu jos “automaattisen hakutoiminnon avulla
on havaittu viestinnässä poikkeama” tai jos “muutoin yleisesti
havaittavissa olevien seikkojen perusteella on
syntynyt perusteltu syy epäillä.” Järjestön näkemyksen mukaan nämä
kriteerit mahdollistavat käytännössä aina seurannan aloittamisen.

EFFIn mielestä ongelmallista on myös lain valvonnan keskittäminen
tietosuojavaltuutetulle ilman uusia resursseja. Ehdotuksessa
nimittäin todetaan: “Ehdotus ei lisäisi valvontaviranomaisen tehtäviä
tavalla, jolla olisi vaikutuksia valtiontalouteen, koska valvova
viranomainen voi kohdentaa resurssejaan jossain määrin uudelleen”.

EFFFin Oksanen jyrähtää: “Tietosuojavaltuutetun
toimisto on todellisuudessa valmiiksi täysin aliresursoitu ja mitään
siirrettäviä resursseja ei ole olemassa. Ehdotus tarkoittaisi siis jo
valmiiksi ruuhkaantuneiden käsittelyaikojen pitenemistä ja valvonnan yleistä heikkenemistä. Todellinen yritysurkinnan valvonta edellyttäisi ihan toisen luokan panostamista, mitä resurssien “uudelleen kohdentamisella” saavutettaisiin edes parhaassa tapauksessa.” Oksanen päättää: ”Tässä punnitaan ensimmäistä kertaa ministeri Lindenin halu suojata kansalaisten yksityisyyttä – nyt annettu esitys urkintalaisksi ei erityisesti vakuuta.”

Lisätietoja:

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583