Tekijänoikeustoimikunta

Tekijänoikeustoimikunnan asiakirjat

Opetusministeriön helmikuussa 2008 perustama tekijänoikeustoimikunta käsittelee tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksiin liittyviä asioita muun muassa arvioimalla lainsäädännön uudistustarpeita ja valmistelemalla niiden suuntaviivoja ministeriölle. Toimikunta käsittelee myös tekijänoikeuksiin liittyvän valmistelun kannanmuodostusta EU- ja kansainvälisiä kysymyksiä varten.

Lyhyesti sanottuna, toimikunnalle siis siirrettiin vielä Lex Karpelan valmistelun aikana Jukka Liedeksen johtamalle virkamiesryhmälle kuuluneita tehtäviä. Liedes toki vieläkin puuhaa aktiivisesti toimikunnassa, kuten pöytäkirjoista voi päätellä.

Tekijänoikeustoimikunta koostuu lähinnä
oikeudenhaltijasektorin edustajista.
Toimikunnassa ei ole esimerkiksi tavallisten kansalaisten eikä sivistyspuolen edustajia.

Tekijänoikeustoimikunta on julkaissut
joidenkin kokoustensa asialistoja ja pöytäkirjoja ilman liitteitä
(tilanne 6.10.2008).

Olemme pyytäneet 10.8.2008 tietoa kaikista tekijänoikeustoimikunnan asiakirjoista
lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta perusteella.

Tekijänoikeustoimikunta on kieltäytynyt luovuttamasta kaikkia pyytämiämme asiakirjoja. Olemme valittaneet päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Alla on kokoelma toimikunnan tähän mennessä luovuttamia asiakirjoja. Lisäämme asiakirjoja sivulle sitä mukaa kun niitä saamme (tai kunnes tekijänoikeustoimikunta julkaisee ne omilla verkkosivuillaan).

Asiakirjoja

 • Kokous 1 (mitään materiaalia ei luovutettu)
 • Kokous 2, 11.6.2008:
  • Asialista (pdf). Liitteet:
   • Hahmotelma toimikunnan työsuunnitelmasta (ei luovutettu)
  • Pöytäkirja (pdf)
 • Kokous 3, 18.8.2008:
  • Asialista (pdf)
  • Pöytäkirja (pdf). Liitteet:
   • Esitys työsuunnitelman ulottuvuuksista (ei luovutettu)
   • Muistio vihreästä kirjasta 19.8.2008 (pdf)
   • Muistio suoja-aikadirektiivin muuttamisesta 18.8.2008 (pdf)
 • Muita dokumentteja:
  • Tekijänoikeustoimikunta vuosiksi 2008-2009 20.2.2008 (pdf, doc)
  • Näkökohtia opetusministeriön tekijänoikeuspolitiikka-keskustelumuistiosta saaduista lausunnoista 28.3.2008 (pdf)