Tekijänoikeuslain lakiteksti ja KKO:n tekijänoikeuspäätökset

Tekijänoikeuslain lakiteksti ja KKO:n tekijänoikeuspäätökset
————————————————————

9.1.2006

`Jukka Kemppinen`__ (blogi__) on tehnyt `uuden tekijänoikeuslain`__ lakitekstistä koosteen, jossa ylimenokauden säännökset on selkeyden vuoksi erotettu pienemmällä fontilla ja väliotsikot ja lukujen nimet isolla ja kursiivilla:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/tekijanoikeuslaki-2006.pdf

__ http://www.hiit.fi/de/kemppinen.html
__ http://kemppinen.blogspot.com/
__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-10-05.html

Kemppinen on myös koonnut yhteen kaikkien tekijänoikeutta koskevat KKO:n oikeustapausten otsikot. Mukana ei ole aivan kaikkia tapauksia, joissa tekijänoikeus mainitaan (`2004:4 Tuomioistuimen toimivalta – yleinen tuomioistuin vai
markkinaoikeus`__):
`http://www.effi.org/tekijanoikeus/tekijanoikeustapaukset-rubriikit.pdf`__

__ http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2004/20040004
__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/tekijanoikeustapaukset-rubriikit.pdf

Ajantasainen lakiteksti löytyy myös Finlexistä__, mutta siellä muutokset on esitetty varsin epähavainnollisesti.

__ http://www.finlex.fi/