Tapani Tarvainen Effin toiminnanjohtajaksi

Helsinki 2.5.2023
Lehdistötiedote – julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland – Effi ry

Tapani Tarvainen Effin toiminnanjohtajaksi

Electronic Frontier Finland – Effi ryn toiminnanjohtajaksi on nimitetty Tapani Tarvainen. Tarvainen siirtyy toiminnanjohtajaksi varapuheenjohtajan paikalta. Hän on toiminut aikaisemmin myös puheenjohtajana ja ollut Effin hallituksessa yli 20 vuotta. Koulutukseltaan Tarvainen on filosofian maisteri ja työskennellyt pitkään Jyväskylän yliopiston informaatioteknillisessä tiedekunnassa.

“Yhteiskunnan digitalisoituminen on kasvattanut yhdistyksen toimintakenttää merkittävästi, eikä kaikkea ehditä millään hoitaa harrastuksena päivätöiden päälle iltaisin ja viikonloppuisin. Vaikka yksi työntekijä ei vielä paljon ole, se mahdollistaa huomattavasti tehokkaamman työskentelyn verrattuna tilanteeseen, jossa yhdistyksen toiminta on kokonaan vapaaehtoisvoimin järjestettyä”, iloitsee Effin puheenjohtaja Leena Romppainen.

Effi on vuonna 2001 perustetty yhdistys, jonka tarkoitus on edistää perusoikeuksien ja demokratian toteutumista niin Internetissä kuin yhteiskunnassa laajemminkin, erityisesti suojata sananvapautta ja yksityisyyttä sekä edistää tasapainoista immateriaalioikeusjärjestelmää, avointa pääsyä tietoon ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

“Hyvästä yrityksestä huolimatta Effi ei ole onnistunut tekemään itseään tarpeettomaksi kuluneiden 22 vuoden aikana. Sananvapaus ja yksityisyyden suoja ovat aina vain uhanalaisia, jopa enemmän kuin vuosituhannen alussa. Tietotekniikan kehityksellä on myös varjopuolensa, väärinkäytösten mahdollisuuksia tuntuu syntyvän koko ajan lisää, eikä lainsäätäjien aika ja asiantuntemus aina riitä uhkia tunnistamaankaan saati torjumaan. Hyvää tarkoittavien lakien tosiasialliset vaikutukset voivat olla jopa täysin tavoitteidensa vastaisia, ja perusoikeuksia pyritään kaventamaan ihan tietoisestikin. Effiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Jos olet huolissasi ihmisoikeuksista Internetissäkin, liity Effiin!” kehottaa Effin uusi toiminnanjohtaja Tapani Tarvainen.

Toiminnanjohtajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa Effi-asioissa.

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
toiminnanjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 729 34 79
toiminnanjohtaja@effi.org

Leena Romppainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 590 3031
puheenjohtaja@effi.org

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1300 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta www.effi.org.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *