Kantelu oikeuskanslerille poliisin nettivinkkipalvelusta

ELECTRONIC FRONTIER FINLAND RY (EFFI)          KANTELU
PL 239
00101 Helsinki
Sähköposti: effi@effi.org
WWW: http://www.effi.org/                19.4.2010

Oikeuskanslerille

Poliisi on avannut on avannut Nettivinkki-nimisen WWW-palvelun
osoitteessa
https://www.poliisi.fi/nettivinkki (liite 1, jäljempänä
“nettivinkkisivu”). Poliisi
perustelee nettivinkkisivuaan sillä, että kuka tahansa voi palvelun
avulla helposti ilmoittaa epäillyistä rikoksista tai niiden
valmistelusta (liite 2):

“Poliisi on avannut verkkosivuilleen palvelun, jonka tavoitteena on
lisätä ilmoitusaktiivisuutta. Palvelun kautta kansalaiset, yritykset
ja yhteisöt voivat helposti ilmoittaa epäillyistä rikoksista tai
niiden valmistelusta poliisille. – –

Kaikki palvelun kautta tulevat nettivinkit keskitetään
Keskusrikospoliisille, joka vastaa niiden esikäsittelystä, välittömiä
toimenpiteitä vaativien ja toimialaansa kuuluvien vinkkien
tutkinnasta. Muut vinkit tutkii paikallispoliisi ja Keskusrikospoliisi
tukee tutkintaa. – –

Lomakkeella voi jättää vinkkejä seuraavista teemoista:

 • Väkivalta
 • Huumausaineet
 • Petosrikokset
 • Rasistiset rikokset ja ihmisviha
 • Muut turvallisuusuhat”

Poliisi ei kuitenkaan ota nettivinkkisivullaan vastaan ilmoituksia
laittomasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä
aineistosta, vaan ohjaa tekemään ilmoituksen Pelastakaa Lapset ry:n (PeLa)
nettivihjepalveluun. Poliisin nettivinkkisivulla sanotaan:

“Pelastakaa
Lasten Nettivihjeelle internetin käyttäjät voivat ilmoittaa lasten
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta. Ilmoituksen voi
tehdä nettilomakkeella anonyymisti.”

Poliisin nettivinkkisivulla on
lisäksi suora linkki Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalveluun
(http://www.nettivihje.net/).

On erittäin huolestuttavaa, että poliisi ilmoittaa kotisivuillaan,
että laittomasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä
aineistosta tulee ilmoittaa yksityiselle yhdistykselle sen sijaan,
että poliisi itse vastaanottaisi rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön.
Poliisi on näin tosiasiallisesti antanut rikosilmoituksien ja
tutkintapyyntöjen vastaanottamisen RL 17:18-20 liittyvissä asioissa
(sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen jne.)
yksityisen yhdistyksen hoidettavaksi. Ilmoituksensa mukaan tämä
yksityinen yhdistys kertoo tietoonsa tulleista rikosepäilyistä
poliisille, jos katsoo sen aiheelliseksi.

Poliisi voisi samalla tavalla ulkoistaa esimerkiksi väkivaltarikosten
esitutkinnan ohjaamalla pahoinpitelystä poliisille kertovat silminnäkijät
yksityisen vartiointiliikkeen puheille. Tällainen ei voi olla hyväksyttävää,
vaan poliisin pitää nuodattaa Internetissä samoja lakeja kuin muuallakin.

Vaikka poliisin nettivinkkisivulla sanotaankin “tämän järjestelmän
kautta ei oteta vastaan rikosilmoituksia”, on sivun tarkoitus
kuitenkin siis poliisin ilmoituksen mukaan tarjota kansalaisille
helppo keino “ilmoittaa epäillyistä rikoksista tai niiden
valmistelusta poliisille”. Poliisin pitää suorittaa esitutkinta
saatuaan nettivinkkisivun kautta tiedon epäillystä rikoksesta
(esitutkintalaki 2 §) ja se on saamistaan tiedoista
vaitiolovelvollinen.

Poliisi ei saa antaa julkisia hallinnointitehtäviä muiden kuin
viranomaisten hoidettavaksi (perustuslaki 2 § ja 124 §).

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalvelusta

Seuraamalla poliisin nettivinkkisivulla olevaa linkkiä
(http://www.nettivihje.net/) päätyy Pelastakaa Lapset ry:n
nettivihjepalveluun (liitteet 3 ja 4), jossa voi PeLan mukaan jättää
ilmoituksen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävistä kuvista,
eläin- ja väkivaltapornografiasta, kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan ja muista aiheista. Ilmoituksensa mukaan PeLa välittää
lomakkeensa kautta saamansa tiedot INHOPE-järjestön koordinoiman
verkoston kautta sivustoa ylläpitävässä maassa sijaitsevalle
Hotlinelle, sekä keskusrikospoliisille (liite 5):

“Tietojen käsittelyn tarkoituksena on laitonta aineistoa
(erityisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää
kuvamateriaalia) sisältäviä internet sivustoja koskevan tiedon
vastaanottaminen, ja sen välittäminen edelleen INHOPE järjestön
koordinoiman verkoston kautta sivustoa ylläpitävässä maassa
sijaitsevalle Hotlinelle, sekä Keskusrikospoliisille Suomessa. – –
Kaikesta Nettivihjeen tietoon tulevasta Suomessa ylläpidettävästä
laittomasta tai laittomaan toimintaan viittaavasta aineistosta
välitetään tieto Suomen viranomaisille. Suomen ulkopuolella
ylläpidettävästä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää
aineistoa sisältävästä sivustosta välitetään tieto INHOPE verkoston
kautta ko maassa sijaitsevalle Hotlinelle. Kaikesta lasten
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää kuvamateriaalia sisältävistä
sivustoista välitetään tieto myös viranomaisille Suomessa. Sivustoa
ylläpitävässä maassa sijaitseva INHOPE verkostoon kuuluva Hotline
arvioi sisällön ko maan lainsäädännön mukaisesti, ja välittää tiedon
laittomista sivustoista sovittujen periaatteiden mukaisesti
viranomaisille/operaattorille aineiston poistamiseksi sekä
tarvittavien viranomaistoimien käynnistämiseksi.”

Pelastakaa Lapset ry siis välittää tietoja edelleen poliisille, jos
katsoo sen aiheelliseksi, ja PeLan ulkomaisille sisarjärjestöille.
Nämä järjestöt luovuttanevat tietoja edelleen harkintansa mukaan omien
maidensa viranomaisille ja mm. erilaisille yksityisille
operaattoreille tai nettisuodatusohjelmien tekijöille. On epäselvää
mihin kaikkeen ja kuinka laajalti PeLan keräämiä tietoja käytetään ja
levitetään.

Matti Nikki on arvostellut Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalvelua
(liite 6). Nikin mukaan hänen PeLan palveluun ilmoittamilleen
lapsipornografisia kuvia esittäville sivustoille ei oltu tehty mitään,
vaikka viranomaiset olisivat hänen ilmoittamiinsa sivustoihin
halutessaan voineet puuttua. Nikki on arvostettu Internet-aktivisti,
joka sai 19.2.2010 Effin positiivisen Winston Smith -palkinnon
peräänantamattomasta taistelusta ihmisoikeuksien puolesta (ks.
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2009-02-19-Isoveli-palkinnot.html).

Vaikka Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjetoiminnot onkin rahoitettu
pääasiassa julkisilla avustuksilla (liite 7), on kyseessä kuitenkin
yksityinen yhdistys, jonka toiminnan laillisuutta kukaan ei valvo
samalla tavalla kuin esimerkiksi poliisia. PeLa ei myöskään ole
saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen samalla tavalla kuin poliisi.
PeLalla ei myöskään ole velvollisuutta tehdä saamillaan tiedoilla
mitään, toisin kuin poliisilla, jonka on suoritettava esitutkinta, kun
sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä,
että rikos on tehty (esitutkintalaki 2 §).

Pelastakaa Lapset ry:tä ei siten ole syytä epäillä väärinkäytöksistä.
Oikeuskanslerilla ei myöskään ole toimivaltaa tutkia yksityisen
yhdistyksen toimia, vaikka se näennäisesti poliisin valtuuttamana
vastaanottaa ja levittää verkostoissaan tällaista arkaluontoista
materiaalia ilman minkäänlaista virkavastuuta.

Toimenpidepyyntö

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan, onko poliisi toiminut asiassa
virheellisesti tai jopa lainvastaisesti (esim. RL
40:5, RL 40:9 tai RL 40:10).

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Tapani Tarvainen, puheenjohtaja

Liitteet:

 1. Tuloste poliisin sivusta “Nettivinkki”, ladattu 23.3.2010, https://www.poliisi.fi/nettivinkki
 2. Tuloste poliisin sivusta “Poliisin nettivinkki parantaa internetin turvallisuutta”, ladattu 23.3.2010, http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A10775F83FF75611C22576E3002853A7?opendocument
 3. Tuloste Pelastakaa Lapset ry:n sivusta “Nettivihje”, ladattu 23.3.2010, http://www.pelastakaalapset.fi/fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/toiminnot/nettivihje/
 4. Tuloste Pelastakaa Lapset ry:n sivusta “Nettivihje – lähetä vihje”, ladattu 23.3.2010, http://www.pelastakaalapset.fi/fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/toiminnot/nettivihje/lahetavihje
 5. Tuloste Pelastakaa Lapset ry:n sivusta “Nettivihje – tietosuojalauseke”, ladattu 23.3.2010, http://www.pelastakaalapset.fi/fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/toiminnot/nettivihje/tietosuojalauseke
 6. Tuloste Matti Nikin sivusta “Rautalangasta väännettynä: Pelastakaa Pedofiilit”, ladattu 23.3.2010, http://lapsiporno.info/pelastakaa-pedofiilit/rautalankaa.html
 7. Kopio Pelastakaa Lapset ry:n valtionavustuspäätöksestä 13.3.2008, http://www.effi.org//wp-content/uploads/pela-valtionavustus-2008.pdf