Effin lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeusjärjestelmän uudistamistavoitteista komission tiedonantoon liittyen | EFFI.org

17.2.2016
Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

Effin lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeusjärjestelmän uudistamistavoitteista komission tiedonantoon liittyen

Koko lausunto ohessa, tiiviisti Effi esittää, että talousvaliokunta yhtyisi valtioneuvoston kantaan, korostaen kuitenkin seuraavia näkökohtia:

  • Komission esitykset ovat vaatimattomia ja varovaisia ottaen huomioon tietoyhteiskunnan ja digitaalitalouden tulossa olevat suuret muutokset.
  • Komissiota on rohkaistava laajakantoisempiin avauksiin erityisesti teosten rajat ylittävän käytön helpottamisen ja kuluttajien oikeuksien ("reilu käyttö", fair use) parantamisen osalta.
  • Myynnistä poistettujen teosten saatavuuden parantaminen on kannatettavaa, kunhan se ei tarkoita sääntelyn monimutkaistumista.
  • Verkkoalustojen (erityisesti hosting-palvelut) tarjoajien vastuuta ja sääntelytaakkaa ei pidä kasvattaa.
  • Tekijänoikeuksien soveltamisala on riittävän laaja, eikä sitä tule laajentaa. Sen sijaan tekijänoikeuden poikkeukset eli käyttäjien oikeudet kaipaavat laajentamista.
  • Komissiota on kehotettava ottamaan paremmin huomioon Euroopan parlamentin 9.7.2015 antamassa päätöslauselmassa esitetyt tekijänoikeusjärjestelmän uudistamistavoitteet.

Effin lausunto kokonaisuudessaan

Lausunnon antamisen lisäksi Effin hallituksen jäsen Ahto Apajalahti on talousvaliokunnan kuultavana 18.2.2016.

AttachmentKoko
effi_lausunto_tav_e_1_2016.pdf67.24 KB