Effin lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeusjärjestelmän uudistamistavoitteista komission tiedonantoon liittyen

17.2.2016
Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

Koko lausunto ohessa, tiiviisti Effi esittää, että talousvaliokunta yhtyisi valtioneuvoston kantaan, korostaen kuitenkin seuraavia näkökohtia:

  • Komission esitykset ovat vaatimattomia ja varovaisia ottaen huomioon tietoyhteiskunnan ja digitaalitalouden tulossa olevat suuret muutokset.
  • Komissiota on rohkaistava laajakantoisempiin avauksiin erityisesti teosten rajat ylittävän käytön helpottamisen ja kuluttajien oikeuksien (“reilu käyttö”, fair use) parantamisen osalta.
  • Myynnistä poistettujen teosten saatavuuden parantaminen on kannatettavaa, kunhan se ei tarkoita sääntelyn monimutkaistumista.
  • Verkkoalustojen (erityisesti hosting-palvelut) tarjoajien vastuuta ja sääntelytaakkaa ei pidä kasvattaa.
  • Tekijänoikeuksien soveltamisala on riittävän laaja, eikä sitä tule laajentaa. Sen sijaan tekijänoikeuden poikkeukset eli käyttäjien oikeudet kaipaavat laajentamista.
  • Komissiota on kehotettava ottamaan paremmin huomioon Euroopan parlamentin 9.7.2015 antamassa päätöslauselmassa esitetyt tekijänoikeusjärjestelmän uudistamistavoitteet.

Effin lausunto kokonaisuudessaan

Lausunnon antamisen lisäksi Effin hallituksen jäsen Ahto Apajalahti on talousvaliokunnan kuultavana 18.2.2016.