Effin lausunto HE-luonnoksesta kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n näkemys kokoontumislakiin ehdotetusta ennakkoilmoitusajan pidentämisestä

Effi ry vastustaa ehdotettua ennakkoilmoitusajan pidentämistä.

Huomionne ehdotetun lain vaikutuksista sekä voimaantuloaikataulusta

Laki heikentäisi kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja demokratian toimivuutta. Joskus tieto asiasta, jota vastaan mieltä halutaan osoittaa, tulee julkiseen tietoon lyhyellä varoitusajalla, joten myös mielenosoitus pitää voida järjestää nopeasti.

Effi vaatii, että jos lain valmistelua ylipäänsä jatketaan, valmistelussa pitää kuulla myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen näkökulmaa kattavasti.

Huomionne esityksen perusteluista ja lakiteknisistä seikoista sekä muut mahdolliset kommentit

Effi katsoo, että mielenilmaukset ovat oleellinen osa kansalaisvaikuttamista ja niihin puuttuminen hallituksen esitysluonnoksessa kuvatulla tavalla kaventaisi merkittävällä tavalla kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Kokoontumisvapaus on perusoikeus, jonka rajoittamiseen pitäisi olla painavia perusteita, mutta sellaisia esityksestä ei kuitenkaan löydy.

Esitysluonnoksen perusteluissa korostetaan poliisin näkökulmaa. Pidemmän ennakkoilmoitusajan vuoksi poliisista tulisi entistä suuremmassa määrin portinvartija sille, kuka saa tai ei saa osoittaa mieltään lyhyellä varoitusajalla. Tämä mahdollistaa pahimmillaan poliisin mielivallan. Vaikka päätöksestä voi valittaa, se ei lohduta, kun varsinainen asia meni jo ohi.


Lausuntopyynnön taustatiedot ja kaikki lausunnonantajat lausuntopalvelussa