Kasettimaksu ei laajene ennen vaaleja

Julkisuudessa uutisoitiin joitakin viikkoja sitten tekijänoikeusjärjestöjen
haluavan ns. kasettimaksun laajentamista matkapuhelimiin ja tietokoneiden
massamuisteihin.

Effi ilmaisi huolestumisensa asiasta
(ks.
lehdistötiedote 22.11.
) ja kysyi istuvilta kansanedustajilta näiden kantaa asiaan.

Enemmistö vastanneista oli selvästi maksun laajentamista vastaan, ja
ns. luotettavista lähteistä kerrottiin myös, ettei nykyinen hallitus
aio esitystä siitä tehdä.

Effi kysyi asiaa kansanedustajilta näin:

“Arvoisa kansanedustaja,

Opetusministeriö on lähiviikkojen aikana päättämässä, tulevatko musiikin
toistamiseen kykenevät matkapuhelimet ns. kasettimaksun piiriin.
Tekijänoikeusjärjestöt haluaisivat ulottaa maksun myös tietokoneisiin ja
erilaisiin muistikortteihin. Tiedustelenkin nyt Teidän mielipidettänne
asiasta: Onko kyseinen maksuvelvollisuuden laajennus Teistä järkevä, kun
otetaan huomioon Suomen tavoite pysyä johtavana tietoyhteiskuntana?”

Ja näin vastattiin:

Ei: Jouni Backman (sd), Iivo Polvi (vas), Seppo Särkiniemi (kesk),
Jyrki Kasvi (vihr), Kimmo Sasi (kok), Jouko Laxell (kok),
Hanna-Leena Hemming (kok), Sari Essayah (kd),
Astrid Thors (r), Lauri Oinonen (kesk)

Ehkä: Rosa Meriläinen (vihr), Marjo Matikainen-Kallström (kok),
Annika Lapintie (vas)

Alla vielä vastaukset kokonaisuudessaan (vain tervehdykset yms poistettu),
siinä järjestyksessä kuin ne saapuivat:

Jouni Backman (sd):
Ei ole järkevä.
Iivo Polvi (vas):
En pidä järkevänä!
Seppo Särkiniemi (kesk):
Koko tekijänoikeuslaki on mutkikas ja vaikea kokonaisuus. Yksittäisten
säädösten merkityksen arviointi esim. juuri suhteessa
tietoyhteiskuntakehitykseen, on lähes mahdotonta ilman tarkkaa työn tai
koulutuksen antamaa asiantuntemusta.
Tältä pohjalta en kannata laajennusta.
Jyrki Kasvi (vihr):
Ei ole ei!
Kimmo Sasi (kok):
En kannata maksuvelvollisuuden laajentamista, koska se todella hidastaisi
tietoyhteiskuntakehitystä.
Jouko Laxell (kok):
a) Mitä televisio-ohjelmiin tulee, tekijänoikeusmaksuja ei saisi periä välineestä,
jolla ohjelma lähetetään. Televisio-ohjelmaa on voitava lähettää kännykän,
internetin ja muiden välitystekniikkojen kautta ilman, että jokaisesta
vastaanottotavasta maksetaan erikseen tekijänoikeusmaksuja.

b) Suhtaudun erittäin kielteisesti tekijänoikeusmaksujen laajentamiseen
tietokoneiden käyttäjiin.

Mielestäni on aika, että tekijänoikeuskysymykset siirretään kauppa- ja teollisuusministeriöön.
Opetusministeriössä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta välitystekniikoista ja media-alan
yritysten toimintaedellytyksistä.

Hanna-Leena Hemming (kok):
En kannata kasettimaksuja matkapuhelimille. Ei videokoneiltakaan peritä maksua
vaan videonauhalta.

Järkevintä olisi mennä kaiken kaikkiaan siihen suuntaan, että korvaus tekijälle
olisi niin hyvä, että koko kopioinnin hinnoitteluongelmasta päästäisiin, kun
teoskorvaus kattaisi myös kopioinnin.

Marjo Matikainen-Kallström (kok):
Musiikin tekijöiden huolen omasta palkastaan me kaikki varmasti ymmärrämme.
Kolikon toisella puolella on teknologisesti kehittyneen yhteiskunnan yhä uudet
innovaatiot musiikin kuuntelussa. Kuluttajan kannalta on tärkeää mihin
laitteeseen raja vedetään tässä eturistiriidassa. Olisiko kasettimaksun
porrastaminen tai jonkinasteinen budjettirahoitus mahdollinen ratkaisu.
Opetusministeriö on kiperän paikan edessä tehdessään päätöstä.
Rosa Meriläinen (vihr):
Minusta kasettimaksu on yksi ihan kelvollinen tapa kerätä rahaa yhteiskunnan
hyväksi katsottuihin tarpeisiin. Kasettimaksun laajentaminen jopa kaikkiin
muistin välineisiin on aivan mahdollinen toimi.

Yleisesti ottaen on järkevämpää suunnata maksu- ja veropaineita kuluttamiseen,
pois työn verotuksesta.

Sari Essayah (kd):
En kannata maksun laajentamista.
Annika Lapintie (vas):
Asiaa on varmasti harkittava kaikki näkökohdat huomioon ottaen, kun päätöksiä
tehdään.
Astrid Thors (r):
En koe että laajennus on järkevä ottaen huomioon mikä tilanne on ns
kopiosuojauksessa.
Lauri Oinonen (kesk):
Kiitos kysymästä ja vastaus kysymykseeni on: maksuvelvollisuuden laajennus ei
ole järkevää.

Ainakaan näillä näkymin kasettimaksun laajennusta ei siis ole tiedossa.
Vaalien jälkeen tilanne voi tietysti olla aivan toinen.