EFFI: Valtioneuvoston kanta rikkoo ihmisoikeussopimuksia ja polkee yksityisyyden suojaa verkkoviestinnässä

Helsinki 16.7.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Valtioneuvoston kanta rikkoo ihmisoikeussopimuksia ja polkee yksityisyyden suojaa verkkoviestinnässä

Electronic Frontier Finland - EFFI ry tuomitsee jyrkästi hallituksen päätöksen (15.7) tukea Irlannin ja Englannin esitystä teletietojen tallentamista. Esityksen mukaan EU:ssa teleyritysten tulisi jatkossa tallentaa hyvin laajasti tietoja asiakkaidensa Internet- ja matkapuhelinliikenteestä tiedustelu- ja lainvalvontakäyttöä varten. Kerättyjä tietoja tulisi lisäksi säilyttää jopa useita vuosia. Asia siirtyy seuraavaksi eduskunnan kuultavaksi.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen korostaa: "Vaikka hallitus yrittää esittää, ettei kyseessä olisi merkittävä muutos, näin ei todellakaan ole. Tähän asti lainvalvontaviranomaiset ovat hyödyntäneet teleoperaattoreiden laskutusta varten säilyttämiä tietoja, mutta esityksen mukaan jatkossa tiedot tulisi tallentaa 'varmuuden vuoksi' nimenomaan viranomaiskäyttöä varten." Oksanen jatkaa: "Lisäksi kerättävän tiedon määrä ja laajuus kasvaisivat räjähdysmäisesti. Muutos olisi suurin Internetissä, jossa käyttäjien liikkeitä ei tällä hetkellä saa lain mukaan tallentaa."

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen selventää: "Esimerkiksi sähköpostiliikenteen otsikkotietojen tallentaminen on sama asia kuin että Posti alkaisi tallentaa tiedot siitä, kuka lähettää kirjeitä ja kenelle. Sähköpostiliikenteen osalta tämä tilanne ei - kumma kyllä - tunnu herättävän juuri mitään huolta. Samaan aikaan ei ole vaikea kuvitella, millainen kohu nousisi, jos normaalin postin suhteen todella ehdotettaisiin vastaavaa."

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen lisää: "Esityksessä ei rajoituta sähköpostiin, vaan se koskisi 'verkkojen tiedonsiirtoprotokollia', mikä tarkoittaa suomeksi, että ihan kaikesta verkonkäytöstä tulisi tallentaa tiedot. Niinpä jatkossa viranomaiset voisivat seurata, millä webbisivuilla kansalaiset käyvät tai kenen kanssa he chattivat." Oksanen huomauttaa: "Edes Yhdysvalloissa, jossa kansalaisoikeudet eivät ole olleet keskeisessä roolissa nykyisen hallinnon prioriteeteissa, ei ole esitetty yhtä laajan kansalaisten seurantajärjestelmän luomista."

EFFI myös paheksuu hallituksen tapaa markkinoida esitystä. Asiaa koskeneessa lehdistötiedotteessa tuotiin esille kaikki vihatuimmat ja pelätyimmät rikollisuuden lajit kuten huumerikokset, terrorismin ja pedofilian, joiden ilmeisesti toivotaan peloteltavan kansaedustajat ja kansalaiset ehdotuksen taakse.

Oksanen lataa lopuksi: "On totta, että rikollisten torjumiseksi tarvitaan tietoa. Tiedon keräämisen perusteena tulee kuitenkin aina olla rikosepäily ja tuomioistuimen tekemä päätös keräämisen sallimisesta. Muuten ollaan tiellä, joka johtaa todelliseen isoveliyhteiskuntaan!"

Suomen päätös on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Johtavan yksityisyyden valvoja Privacy Internationalin toiminnanjohtaja Gus Hosein toteaa "Olemme pettyneitä Suomen päätökseen lähteä tukemaan tätä vaarallista ehdotusta, joka loukkaa kaikkien ihmisten yksityisyyttä. Suomen hallitus on korvaamassa yksityisyyden massiivisella seurantajärjestelmällä. Ehdotus on räikeästi ihmisoikeussopimuksien vastainen."

Muistio joka selittää miksi ehdotus rikkoo ihmisoikeussopimuksia: http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/data_retention_memo.pdf

Lisätietoa

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.