Effi: Ministeriön julkaistava välittömästi nettisensuurisuunnitelmansa

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 31.5.2011

Effi: Ministeriön julkaistava välittömästi nettisensuurisuunnitelmansa

Electronic Frontier Finland – Effi ry vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee välittömästi salassa valmistellun ehdotuksensa Internetin sensuroimiseksi. Tietokone-lehden mukaan ministeriössä on valmisteltu lakialoite, joka mahdollistaisi Internet-operaattoreita velvoittavan sensuurilistan tekemisen tekijänoikeutta loukkaavista verkkosivustoista. TTVK ja IFPI Finland vaativat parhaillaan samaa Helsingin käräjäoikeudessa nykyisen tekijänoikeuslain perusteella.

“Tämä ei tule yllätyksenä. Tilanne muistuttaa Lex Karpelan käsittelyä, jonka yhteydessä yhteyden katkaisemiseen oikeuttavat pykälät valmisteltiin salassa ja tuotiin eduskunnalle lähinnä tiedoksiantona”, toteaa yhdistyksen lakimies Ville Oksanen ja jatkaa: “Tällöinkin perusteena oli tuomioistuimen negatiivinen kanta TTVK:n vaatimuksiin yhteyksien katkaisemisesta.”

Effi huomauttaa, että asiasta on tulossa lähiaikoina EU-tuomioistuimen päätös, jossa tullaan ottamaan kantaa Internet-operaattoreille asetettavien velvoitteiden ja perusoikeuksien suhteeseen. Asian esitelleen julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa rajoitteiden katsottiin loukkaavan useampaakin kansalaisten perusoikeutta, ja että Internet-liikenteen estämiseen ei saa velvoittaa ainakaan tekijänoikeuksien valvomisen vuoksi.

“Ilmeisesti muutokset halutaan saada voimaan Suomessa ennen kuin EU-tason päätös tulee”, toteaa Effin puheenjohtaja Timo Karjalainen ja päättää: “Vaadimme, että OKM avaa tällä kertaa valmistelun avoimeen kansalaiskeskusteluun ja sallii muidenkin kuin sisäpiiriläisten ottavan siihen kantaa, kun asiaan voi vielä vaikuttaa.”

Lisätietoa:

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
timo.karjalainen@effi.org
puh. 050 590 3763

Ville Oksanen
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland – Effi ry
ville.oksanen@effi.org
puh. 040 536 8583

Julkisasiamiehen lausunto:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-04/cp110037en.pdf

Tietokone: Suomen tekijänoikeuslakiin sorvataan Pirate Bay -pykälää
http://www.tietokone.fi/uutiset/suomen_tekijanoikeuslakiin_sorvataan_pirate_bay_pykalaa

Ota kantaa: Mistä aiheista kaipaisit valtiohallinnolta lisää avoimuutta ja keskustelua?
http://otakantaa.fi/aihe/toimitus-kysyy-mist%C3%A4-aiheista-kaipaisit-valtiohallinnolta-lis%C3%A4%C3%A4-avoimuutta-ja-keskustelua

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/.