Paikkaperusteiset palvelut ja yksityisyys, avoin keskustelutilaisuus Oulussa

Lehdistötiedote 28.4.2009
Vapaa julkaistavaksi heti

Paikkaperusteiset palvelut ja yksityisyys, avoin keskustelutilaisuus

Tietoyhteiskunnan myötä yksityisyys ja julkisuus ovat saaneet uusia ulottuvuuksia. Facebook, twitter ja blogit ovat myös muuttaneet suhtautumista yksityisyyteen. Nyt paikantavat mobiililaitteet ja niitä hyödyntävät palvelut yleistyvät nopeasti. Millaisen lisämausteen ne tuovat tähän soppaan?

Lauantaina 2.5. klo 15.00 alkaen keskustellaan Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa mobiilipaikannuksesta ja yksityisyydestä. Keskusteluun osallistujat johdattaa alustuksellaan Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen yliassistentti Jouni Markkula. Tilaisuuden järjestää Electronic Frontier Finland ry.

Jouni Markkula on kansainvälisen tason asiantuntija paikkaperusteisten palvelujen yksityisyydensuojassa. Hän käsittelee aihetta vuonna 2003 tarkastetussa tietojenkäsittelytieteen väitöskirjassaan “Geographic personal data, its privacy protection and prospects in a location-based service environment” (Henkilöpaikkatiedot, niiden tietosuoja ja tulevaisuuden mahdollisuudet paikaikkaperusteisissa palveluympäristössä). Nykyään hän tutkii muun muassa tulevaisuuden älykkään liikenteen ratkaisuja, joissa henkilöiden ja ajoneuvojen paikannus on keskeisessä roolissa.

Electronic Frontier Finland (Effi) ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta [link|http://www.effi.org/]

Lisätietoja

Tero Tilus
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050 3635 235
tero@tilus.net