Effi: KHO kumosi odotetusti sähköisten vaalien tulokset

| Lehdistötiedote
| Electronic Frontier Finland ry
| Vapaa julkaistavaksi heti
| Helsinki 9.4.2009
|

Effi: KHO kumosi odotetusti sähköisten vaalien tulokset
=======================================================

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on erittäin tyytyväinen Korkeimman
hallinto-oikeuden päätökseen, jolla se kumosi Karkkilan,
Kauniaisten ja Vihdin kunnallisvaalien tulokset sähköisen äänestyksen
ongelmien takia. Viime syksyn kunnallisvaalien jälkeen selvisi, että 232
sähköisesti annettua ääntä oli hukkunut.

Effi avusti kuuttatoista valittajaa kolmessa kunnassa. Effin
keräämien todistajan- ja asiantuntijalausuntojen perusteella ongelmat
johtuivat mm. koneiden jumiutumisesta äänestyshetkellä, puutteellisesta
testauksesta, käyttöliittymäsuunnittelun ongelmista, havaittujen
ongelmien korjaamatta jättämisestä ja virheellisistä ohjeista. Joissakin
kokeilukunnissa yksikin ääni olisi voinut muuttaa valtuuston kokoonpanoa.

Oikeus toteaa perusteluissaan, että kokonaisuutena tarkastellen
sähköisen äänestysjärjestelmän toimintavirhe, puutteellinen ohjeistus,
hukkuneiden äänten suuri määrä johtavat siihen, että vaalit on
toimitettu virheellisessä järjestyksessä. KHO kumosi vaalien tuloksen ja
määräsi vaalit järjestettäväksi uudelleen.

Valittajien asiamiehenä toiminut lakimies Mikko Välimäki kommentoi
tyytyväisenä: “Vihdoinkin hyvin perusteltu päätös. Yleinen ja yhtäläinen
äänioikeus tarkoittaa, että jokaisen ääni pitää laskea. Tämän jälkeen on
riidatonta, että sähköinen äänestyskokeilu oli täydellinen fiasko.”

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen arvioi päätöstä: “Äänestyskokeilun
vakavat ongelmat on nyt todettu oikeiksi. Ministeriön oma sisäinen
tarkastus totesi saman jo joulukuussa. Suurimpina syinä tilanteeseen
näen tekniikan ongelmien aliarvioinnin ja ulkopuolisen kritiikin
jättämisen tyystin huomiotta.” Oksanen lisää: “Nyt on jälkipyykin aika.
Toivoisin ministeriöltä seuraavaksi vastausta kysymykseen, kuka korvaa
virheellisestä järjestelmästä koituvat kustannukset ehdokkaille ja
puolueille- uusien vaalikampanjoiden järjestäminen ei ole halpaa.”

Kauniaisissa vaaleista valittanut Jari Arkko pitää myös oikeuden
päätöstä hyvänä: “Toivon, että nyt voidaan keskittyä tilanteen
korjaamiseen. On tärkeää, että uusintavaalit saadaan järjestettyä ilman
suuria lisäkustannuksia pienille kokeilukunnille. Toivottavasti
uusintavaali voidaan suorittaa vielä kesän eurovaalien yhteydessä.”
Vihdissä valittanut Tero Miettinen jatkaa: “Olemme luonnollisesti
ilahtuneita päätöksestä. Toivottavasti tämä päätös myös lopettaa
äänestäjien syyllistämisen osaamattomiksi.”

Lisätietoja:
————

| Ville Oksanen
| Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| puh. 040 536 8583
|

| Mikko Välimäki
| Lakimies, Turre Legal
| puh. 050 598 0498
|

| Korkeimman hallinto-oikeuden päätös:
| http://www.kho.fi/paatokset/46372.htm
|

| Effin Sähköäänestys-FAQ:
| http://www.effi.org/sahkoaanestys-faq.html
|

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia.
Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee
kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta
http://www.effi.org/