Tekijänoikeuslain katkaisupykälä potentiaalinen tietoturvauhka

| Lehdistötiedote
| Vapaa julkaistavaksi heti
| Electronic Frontier Finland – Effi ry
| Helsinki 9.5.2008
|

Effi: Tekijänoikeuslain katkaisupykälä potentiaalinen tietoturvauhka
====================================================================

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on huolissaan tekijänoikeuslain
säännöksestä, jonka perusteella tuomioistuin voi määrätä
Internet-yhteyden katkaistavaksi tekijänoikeusloukkauksen
ehkäisemiseksi. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK
onnistui katkaisemaan Ahvenanmaan maakuntahallituksen Internet-yhteyden,
koska maakuntahallituksen työntekijä oli käyttänyt
vertaisverkko-ohjelmaa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun
verkkoyhteys katkaistaan tekijänoikeuslain perusteella EU:ssa.

Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen kommentoi: “Tuomioistuimen päätös
osoittaa, että tekijänoikeuslaki nykymuodossaan mahdollistaa
palvelunestohyökkäystä vastaavan toiminnan. Nyt onneksi katkaisusta ei
koitunut kuin kiusaa. Entä jos kyseessä olisi ollut sairaala tai muu
laitos, jonka viestintäyhteyksien katkaisemisella ihmisiä olisi joutunut
todelliseen hengenvaaraan?”

Tarvainen jatkaa: “Nyt saatu ensimmäinen päätös osoittaakin heti, että
lakiin tarvitaan välitön muutos. Tuomioistuinten tietotaito ei riitä
selvästi tällaisten päätösten tekemiseen ja TTVK:ta
ei voisi vähempää kiinnosta toimiensa “sivullishaitat”. Erityisen
pelottavaa on, ettei tapauksessa ilmeisesti konsultoitu ensin yhteydestä
vastaavaa Internet-operaattoria.”

Suomi on tiettävästi ensimmäinen maa EU:ssa, jonka tekijänoikeuslaista
löytyy säännös verkkoyhteyden katkaisemiseksi. Ranskassa ja Englannnissa
on käynnissä hankkeet, joissa verkkoyhteys voitaisiin katkaista, jos
kansalainen jää kiinni kolmesti jakelusta. Suomen säännös ei perustu
EU:n direktiiveihin vaan on puhtaasti kansallista alkuperää.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen kertoo taustoja: “Kyseinen
60c-pykälä lisättiin Lex Karpelaan lakivaliokunnassa täysin
poikkeuksellisessa menettelyssä. Valiokunta ei kuullut ketään
ulkopuolisia asiantuntijoita vaan hyväksyi virkamiesten väitetysti
kolmessa päivässä valmisteleman esityksen sellaisenaan osaksi lakia.”
Oksanen täsmentää: “Normaalisti tämän kokoluokan asioista laaditaan
ensin komiteamietintö, jonka pohjalta valmistellaan hallituksen esitys,
joka käy useammallakin kommenttikierroksella ennen eduskunnan
valiokuntakuulemisia. Kyseessä onkin yksi likaisimmista
lainsäädäntökuvioista, mihin olen törmännyt.”

Effi muistuttaa, että silloinen valiokunnan puheenjohtaja Tuija Brax
väitti, että pykälää ei voitaisi käyttää Internet-yhteyden
katkaisemiseen. Braxin mukaan pykälä korosti kohtuullisuusharkintaa ja
tuomioistuimen olisi aina pitänyt harkita ensin kohtuullisuusperiaatteen
mukaisesti vähemmän haitallisia keinoja kuin yhteyden katkaisemista
kokonaan. Ahvenanmaan päätöksen perusteella kyseessä oli valitettavasti
selkeä toiveajattelu, jossa ei tunnettu suomalaisen
tuomioistuinlaitoksen realiteetteja.

Effin varapuheenjohtaja Oksanen päättää: “EU-parlamentti otti juuri
selkeän kannan, että pelkkä ei-kaupallinen tiedostonjako ei voi olla
peruste internet-yhteyden katkaisemiselle. Selkeä enemmistö (mm.
Jäätteemäki, Lehtinen, Kauppi, Seppänen, Paasilinna, Hassi)
suomalaisista eurokansanedustajista oli myös kannan takana. Onko turha
toivoa, että tämä viesti kuultaisiin opetusministeriössä?”

Lisätietoja
———–

| 60c-pykälän lisäys lakivaliokunnassa:
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/brax-kommentti.html
|

| IT-viikko: Europarlamentti vastustaa nettikopioijan kriminalisointia
| http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=46&news_id=200810143
|

| Tapani Tarvainen
| Puheenjohtaja, Effi ry
| tapani.tarvainen@effi.org
| 040 729 3479
|

| Ville Oksanen
| Varapuheenjohtaja, Effi ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia.
Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee
kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/