Nykyinen lainsäädäntö riittää verkkofoorumien valvontaan

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Helsinki 18.5.2007
Julkaisuvapaa heti

EFFI: Nykyinen lainsäädäntö riittää verkkofoorumien valvontaan

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on huolissaan lisääntyneistä
vaatimuksista säännellä sananvapauden käyttämistä verkkoympäristössä.
Viimeisen viikon aikana sekä Valtionsyyttäjä Mika Illman että Julkisen
Sanan Neuvosto ovat vaatineet verkkofoorumien valvonnan merkittävää
lisäämistä.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Laki sananvapauden
käyttämisestä joukkoviestinnässä on näkemyksemme mukaan toiminut varsin
hyvin. Uusia sananvapauden rajoituksia vaatineet tahot eivät ole
osoittaneet yhtään konkreettista tapausta, jossa nykyinen lainsäädäntö
olisi ollut riittämätön.” Oksanen jatkaa: “Päinvastoin – tuoreimpana
esimerkkinä Susan Kurosen herjaustapauksessa lainsäädäntö toimi juuri
niin kuin sen pitikin – poliisi ensin tutki tapauksen, jonka jälkeen
tuomioistuin päätti syyttäjän esityksen pohjalta, missä viesteissä
todennäköisesti rikottiin lakia ja salli näiden viestien osalta
jatkotutkimuksen.”

EFFI huomauttaa lisäksi, että JSN:n kanta on kohdistettu nimen omaan
varsinaisiin tiedotusvälineisiin, joiden viestinnälle on asetettu jo
muutenkin tiukemmat vastuuperusteet mm. päätoimittajuuden kautta. EFFIn
näkemyksen mukaan näin rajattuna vaatimus viestien ennakkotarkastukselle
on vähemmän ongelmallinen, koska siinä tosiasiallisesti rinnastetaan
yleisönosastopalstat ja webbifoorumit. EFFIn mielestä
tiedotusvälineidenkään keskustelupalstojen ennakkosensuuria ei
kuitenkaan tarvita, koska kansalaiset ovat jo oppineet keskustelijoiden
olevan itse vastuussa sanomisistaan.

EFFIn puheenjohtaja Tapani Tarvainen lisää: “Illmanin ajama yleinen
keskustelupalstojen valvontavelvollisuus olisi toteutuessaan äärimmäisen
vakava periaatteellinen sananvapauden loukkaus. Sen käytännön
vaikutukset jäisivät kuitenkin vähäiseksi palvelimien hakeutuessa
sananvapausystävällisempiin maihin.” Tarvainen lisää: “Illman ei ole
myöskään selvästi tullut ajatelleeksi, kuinka monimuotoisia
keskustelufoorumit voivat olla – miten esimerkiksi valvonta
toteutettaisiin täysin hajautettussa USENET:issa tai Second
Life-virtuaalimaailmassa?”

EFFI painottaa vielä, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo
valmiiksi erittäin tehokkaan lainvastaisten viestien poistamisen. Lain
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 18§:n perusteella
tuomioistuin voi pyydettäessä antaa kiireellisenä verkkoviestin
poistamismääräyksen, jos on ilmeistä, että viestin pitäminen julkisesti
saatavilla on rangaistavaa. Viranomaiset eivät ole järjestön saamien
tietojen mukaan juuri kuitenkaan käyttäneet tätä vaihtoehtoa.

EFFIn Oksanen päättää: “Uuden lainsäädännön säätämisen sijaan oikea
ratkaisu onkin kouluttaa poliisit ja syyttäjät ajan tasalle
sananvapautta koskevasta lainsäädännöstä ja Internetin toiminnasta.
Samalla olisi syytä pitää korostetusti esillä sananvapauden roolia
tärkeimpänä demokratian varmistavana perusoikeukeutena – ilman
sananvapautta ei voida edes keskustella muista perusoikeuksien
loukkauksista!”

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
EFFI, hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 729 3479

Ville Oksanen
EFFI, hallituksen varapuheenjohtaja
puh. 040 536 8583

JSN:n lausunto:
http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/jsnn_keskustelupaeaetoes.html

IIlmanin haastattelu:
http://media.keskisuomalainen.fi/sunnuntaisuomalainen/5110650.shtml

Kai Puolamäki – Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita:
http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-13.html