Isoveliyhteiskunta askelta lähempänä parlamentin päätöksen jälkeen

| Helsinki 14.12.2005
| **Lehdistötiedote**
| Vapaa julkaistavaksi heti
|

EFFI: Isoveliyhteiskunta askelta lähempänä parlamentin päätöksen jälkeen
========================================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on pettynyt Euroopan parlamentin päätökseen tukea ministerineuvoston ja komission esitystä teletietojen tallennusvelvollisuudesta. Asiaa koskevasta direktiivistä äänestettiin tänään parlamentin täysistunnossa ja direktiivin vastustajat hävisivät äänin 402–184. Direktiivi hyväksytään todennäköisesti seuraavassa ministerineuvoston kokouksessa, koska parlamentti on luopunut vapaaehtoisesti oikeudestaan toiseen kuulemiseen.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Päätös on hyvin merkittävä askel kohti kaiken kattavaa valvontayhteiskuntaa. Parlamentin LIBE-valiokunnan nyt hylätyssä kannassa sentään yritettiin myös puolustaa kansalaisten yksityisyyttä, mutta parlamentin isot ryhmät jättivät sen huomioimatta puhtaan poliittisista syistä – kompromissista oli saatujen tietojen mukaan sovittu Saksan hallitusneuvotteluiden yhteydessä.”

Nyt hyväksytty direktiivi edellyttää järjestelmää, joka pakottaa sähköisten viestintäpalveluiden tuottajat pitämään viranomaisia varten kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä: kenelle kansalainen on soittanut, keneltä saanut sähköpostia, missä hän liikkuu matkapuhelimineen jne. Myös ulkomaisilla viranomaisilla olisi pääsy näihin tietoihin. Tietoja tulee säilyttää 6-24kk, mutta pidemmätkin ajat ovat mahdollisia. Esimerkiksi Puola suunnittelee 15 vuoden tallennusajan käyttöönottoa.

Parlamentin hyväksymässä mallissa ei myöskään velvoiteta jäsenmaita korvaamaan operaattoreille valvonnan kustannuksia. Samoin tietojen käytöstä saadaan päättää jäsenmaakohtaisesti eli esimerkiksi niitä voidaan mahdollisesti käyttää tekijänoikeusrikosten selvittämiseen IFPI:n vaatimusten mukaisesti. Parlamentti myös hylkäsi vaatimuksen järjestelmän seurausten puolueettomasta arviointivelvollisuudesta.
Pelottavin muutos oli Oksasen mielestä lisäys, jossa mainitaan direktiivin olevan “ensimmäinen välttämätön askel”.

“Ainoana positiivisena puolena suomalaiset eurokansanedustajat äänestivät laajasti direktiiviä vastaan. Esimerkiksi ainakin Riitta Myller, Piia-Noora Kauppi ja Alexander Stubb uskalsivat uhmata omien ryhmiensä ottamaa kantaa”, toteaa Oksanen.

Lisätietoja:
————

| EDRI:n wiki teletietojen tallannusvelvollisuudesta.:
| http://wiki.dataretentionisnosolution.com:81/index.php/Main_Page
|

| LIBE-komitean ehdotus:
| http://www.edri.org/docs/364679XM.pdf
|

| IFPI:n vaatimus teletietojen käytöstä:
| http://www.effi.org//wp-content/uploads/CMBAletterITRE22Nov05.doc
|

| EFFIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,
| http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html
|

| EDRIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, jonka allekirjoitti yli 58000 henkeä:
| http://www.dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=fi
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.