Parlamentille annettava käsittelyrauha teletietojen tallentamisessa

| Helsinki 21.10.2005
| **Lehdistötiedote**
| Vapaa julkaistavaksi heti
|

EFFI: Parlamentille annettava käsittelyrauha teletietojen tallentamisessa
=========================================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) tuomitsee jyrkästi EU:n
ministerineuvoston yritykset runnoa teletietojen tallennusvelvollisuus
väkisin läpi. Tähän asti ministerineuvosto on ajanut asiaa ns.
“puitepäätöksenä” ilman tarvittavaa EU-oikeudellista perustetta. Nyt
se koettaa hyväksyttää hankkeen direktiivinä, mutta päästämättä
europarlamenttia varsinaisesti päättämään asiasta asian
kiireellisyyteen vedoten. Asiaa käsitellään seuraavan kerran 26.10
parlamentin LIBE-komitessa.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Euroopan parlamentti on
ainoa EU-elin, joka on johdonmukaisesti ottanut huomioon myös
kansalaisten oikeudet päätettäessä turvallisuusviranomaisten
toimivallasta. Turvallisuusasioista vastaavaat ministerit taas eivät
halua parlamentin käsittelevän tätä esitystä huolellisesti.”

Tanskan oikeusministeri Lene Espersen sanoi äskettäin, että
“ministerien piti päättää, pelkäävätkö he enemmän terroristeja vai
parlamenttia” ja että “jos parlamentti ei suostu auttamaan, se ei ole
tarpeeksi aikuinen osallistumaan lainkaan keskusteluun”. Oksanen
toteaa: “Espersenin kommentit osoittavat ennennäkemätöntä halveksuntaa
ainoaa demokraattista EU-elintä kohtaan.”

EFFI on myös yleisesti huolissaan tavasta, jolla ministerit ovat
arvostelleet parlamenttia demokratian toteuttamisesta. Esimerkiksi
kesäkuussa Matti Vanhanen hyökkäsi voimakkaasti parlamenttia vastaan
syyttäen sitä “jarrumiehen” roolista tallennusvelvollisuusasiassa.
Vastaavasti ulkoministeri Erkki Tuomioja on syyttänyt tällä viikolla
parlamenttia vastuuttomuudesta.

Tallennusvelvollisuus tarkoittaisi järjestelmää, joka pakottaa
sähköisten viestintäpalveluiden tuottajat pitämään viranomaisia varten
kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä: kenelle kansalainen on
soittanut, keneltä saanut sähköpostia, missä hän liikkuu
matkapuhelimineen jne. Myös ulkomaisilla viranomaisilla olisi pääsy
näihin tietoihin.

EFFIn mielestä suunnitelmaan liittyy merkittävä periaatteellinen
ongelma, jota ei voida korjata. “Yksi oikeusvaltion perusperiaatteista
on se, että kansalainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Nyt
valvontaa ollaan ulottamassa kaikkiin kansalaisiin,” selittää EFFIn
varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. “Toivomme, ettei parlamentissa
pelästytä ministerineuvoston tyhjän uhoamisen edessä.”

Lisätietoja:
————

| BBC:n artikkeli, jossa Lene Espersenin kommentit
| http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4335058.stm
|

| Matti Vanhasen kolumni: Vapauden ja kontrollin suhde muuttuu, Turun Sanomat 15.7.2005,
| http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-15,4:314356,1:0:0:0:0:
|

| EDRIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan:
| http://www.dataretentionisnosolution.com/
|

| EFFIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,
| http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html
|

| EFFI: Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton,
| http://www.effi.org/yksityisyys/tallennusvelvollisuuslaiton-10.4.2005
|

| Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,
| http://www.tietoyhteiskunta.fi/=uutiset/156349
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

| Tapani Tarvainen
| Varapuheenjohtaja
| tapani.tarvainen@effi.org
| 040 729 3479
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.