EFFI: Ohjelmistopatenttiäänestys lykkäytyi Puolan pyynnöstä

Helsinki 22.12.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) iloitsee
ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyn siirtymisestä ensi vuoteen.
Asia oli tarkoitus käsitellä niin sanottuna A-listan asiana ilman
keskustelua tiistaina pidetyssä maatalousneuvoston kokouksessa. Asia
kuitenkin lykättiin Puolan painokkaasta pyynnöstä.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Päätöstä oltiin runnomassa
läpi, vaikka todellista yksimielisyyttä asiasta ei ollut. Onneksi Puola
uskalsi nousta vastustamaan tätä hyvin epädemokraattista menettelyä."
Oksanen jatkaa: "Saavutettu voitto on kuitenkin vain tilapäinen.
Onkin mahdollista, että asia tuodaan taas ensi vuoden alussa käsittelyyn."

Asian lykkäys perustui siihen, että ministerineuvoston sääntöjen mukaan
asiat pitäisi tuoda esityslistalle 14 päivää ennen kokousta. Nyt lisäys
tehtiin kuitenkin vain kahta työpäivää ennen kokouksen alkua, mikä
tarkoitti, että yhdenkin jäsenmaan – tässä tapauksessa siis Puolan –
vastustus oli riittävä asian käsittelyn estämiseen.

Puolan kannan kävi esittämässä kokouksessa esittämässä
henkilökohtaisesti informaatioyhteiskuntaministeri Wlodzimierz
Marcinski. Yllätysvierailun taustalla on Puolaan kohdistettu painostus,
jonka vuoksi maa katsoi parhaaksi vaihtaa viime hetkellä edustajansa
virkamiehestä ministeriksi.

FFII UK:n Jonas Maebe kommentoi päätöstä: "Viime toukokuussa saavutettu
ns. ‘poliittinen yhteisymmärrys’ kääntyi aggressiiviseksi poliittiseksi
kädenväännöksi, kun kävi selväksi, että päätöksellä on vähämmän ja
vähemmän todellista tukea. Hollannin asiasta vastannut ministeri
Brinkhorst kasasi kaiken mahdollisen paineen päätöksen taakse
pelastaakseen kasvonsa, minkä seurauksena hän nolasi itsensä pahemmin
kuin kukaan muu tässä farssissa.

Sen sijaan, näyttää siltä että Puolan tehtäväksi jäi nousta ylös ja
sanoa: ‘Seis. Tämä sopimus ei ole vielä valmis.’"

Lisätietoa

FFII:n lehdistötiedote:
Kokouksen pöytäkirja:
Linus Torvaldsin ja Michael Wideniuksen vetoomus patentointia vastaan:
EFFIn tietosivut ohjelmistoideapatenteista:
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa
http://www.effi.org/

EFFI: Ohjelmistopatenttiäänestys lykkäytyi Puolan pyynnöstä

Helsinki 22.12.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) iloitsee
ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyn siirtymisestä ensi vuoteen.
Asia oli tarkoitus käsitellä niin sanottuna A-listan asiana ilman
keskustelua tiistaina pidetyssä maatalousneuvoston kokouksessa. Asia
kuitenkin lykättiin Puolan painokkaasta pyynnöstä.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Päätöstä oltiin runnomassa
läpi, vaikka todellista yksimielisyyttä asiasta ei ollut. Onneksi Puola
uskalsi nousta vastustamaan tätä hyvin epädemokraattista menettelyä."
Oksanen jatkaa: "Saavutettu voitto on kuitenkin vain tilapäinen.
Onkin mahdollista, että asia tuodaan taas ensi vuoden alussa käsittelyyn."

Asian lykkäys perustui siihen, että ministerineuvoston sääntöjen mukaan
asiat pitäisi tuoda esityslistalle 14 päivää ennen kokousta. Nyt lisäys
tehtiin kuitenkin vain kahta työpäivää ennen kokouksen alkua, mikä
tarkoitti, että yhdenkin jäsenmaan – tässä tapauksessa siis Puolan –
vastustus oli riittävä asian käsittelyn estämiseen.

Puolan kannan kävi esittämässä kokouksessa esittämässä
henkilökohtaisesti informaatioyhteiskuntaministeri Wlodzimierz
Marcinski. Yllätysvierailun taustalla on Puolaan kohdistettu painostus,
jonka vuoksi maa katsoi parhaaksi vaihtaa viime hetkellä edustajansa
virkamiehestä ministeriksi.

FFII UK:n Jonas Maebe kommentoi päätöstä: "Viime toukokuussa saavutettu
ns. ‘poliittinen yhteisymmärrys’ kääntyi aggressiiviseksi poliittiseksi
kädenväännöksi, kun kävi selväksi, että päätöksellä on vähämmän ja
vähemmän todellista tukea. Hollannin asiasta vastannut ministeri
Brinkhorst kasasi kaiken mahdollisen paineen päätöksen taakse
pelastaakseen kasvonsa, minkä seurauksena hän nolasi itsensä pahemmin
kuin kukaan muu tässä farssissa.

Sen sijaan, näyttää siltä että Puolan tehtäväksi jäi nousta ylös ja
sanoa: ‘Seis. Tämä sopimus ei ole vielä valmis.’"

Lisätietoa

FFII:n lehdistötiedote:
Kokouksen pöytäkirja:
Linus Torvaldsin ja Michael Wideniuksen vetoomus patentointia vastaan:
EFFIn tietosivut ohjelmistoideapatenteista:
Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa
http://www.effi.org/