EFFI: Suomalaiset eurokansanedustajat IPR-direktiiviä vastaan

Helsinki 10.3.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland (EFFI) ry on pettynyt Euroopan parlamentin
äänestystulokseen, jossa IPR Enforcement -direktiivi hyväksyttiin
muutoksitta.
EFFI ry:n mukaan nyt hyväksyttyyn versioon jäi runsaasti ongelmallisia
kohtia. Erityisesti patentointi olisi järjestön mielestä pitänyt rajata
direktiivin alan ulkopuolelle — varsinkin koska direktiivin jäi säännös
yksityisistä kotietsinnöistä (ns. Anton Pillar-määräys). Lisäksi koko
direktiivi olisi pitänyt rajata ansiotarkoituksessa tehtävään
tuoteväärentämiseen eli piratismiin, mitä nyt ei tehty.

EFFI:n puheenjohtajan Ville Oksasen mukaan äänestystulos ei kuitenkaan ollut
kokonaan negatiivinen: “Enemmistö suomalaisista euroedustajista äänesti
kuitenkin direktiivin rajaamisen puolesta. Itse asiassa ainoastaan keskustan
ryhmä oli kokonaisuudessaan direktiivin nykyisen muodon puolesta.” Oksanen
lisää tyytyväisenä:”Thors, Wuori ja Aaltonen allekirjoittivat jopa
muutosesitykset ja Kauppi ja Paasilinna olivat muuten hyvin aktiivisia
asiassa.
Tässä kohtaa on helppo olla ylpeä eurokansanedustajiemme asiantuntemuksesta
ja
kiinnostuksesta yleensä hyvin teknisinä pidettyihin
immateriaalioikeuskysymyksiin.”

Direktiivi siirtyy nyt kansalliseen käsittelyyn. EU:n jäsenmailla on kaksi
vuotta aikaa toteuttaa direktiivin sisältö. EFFIn varapuheenjohtaja Tapani
Tarvaisen mukaan vasta tässä vaiheessa todella nähdään, mitä seurauksia
direktiivistä koituu: “Koska direktiiviin jäi monia ilmaisuja ja
käsitteitä, joita ole ole määritelty, kotimaisen toteutuksen merkitys tulee
korostumaan. EFFI tuleekin järjestönä tekemään parhaansa, että direktiivin
negatiiviset vaikutukset voitaisiin minimoida.”

Lisätietoa

Äänestystulos:
http://plone.ffii.org/events/2004/ipred/

Hyväksytty teksti:
http://wiki.ael.be/uploads/IPRE-Council-Feb06.html
(pienet muutoset mahdollisia)

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.