EFFI ja CODE: Immateriaalioikeuksien valvontadirektiivi hylättävä

[Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä
tekstistä
.]


Helsinki 11.8.2003
Lehdistötiedote
Vapaa
julkaistavaksi heti
IP
Justice
/ Electronic Frontier
Finland – EFFI ry

Kansainvälinen kansalaisoikeusjärjestöjen ryhmittymä vaatii immateriaalioikeuksien
valvontadirektiivin
hylkäämistä. Campaign for Open Digital
Environment (CODE) lähettää kirjeen EU:lle
suojatakseen kuluttajia ja kilpailua.

Koalitio, johon kuuluu 38 kansalaisoikeusjärjestöä eri maista,
lähetti tänään kirjeen eurokansanedustajille, jossa vaadittiin
immateriaalioikeuksien (tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit)
valvontadirektiivin hylkäämistä. Koalitio varoittaa, että esitetty
direktiivi on ylimitoitettu ja uhkaa kansalaisoikeuksia, vapaata
innovointia ja kilpailtuja markkinoita. Direktiiviesitys edellyttää
vankeutta kaupallisessa tarkoituksessa tehdyille
immateriaaliloukkauksille.

“Jos tämä esitys toteutetaan käytännössä, monikansalliset yhtiöt
voivat immateriaalioikeuksien nimissä kontrolloida tavallisten
kansalaisten elämää ennennäkemättömällä tavalla”, toteaa Andy
Müller-Maguhn, European Digital Rightsin (EDRI) hallituksen jäsen ja
Chaos Computer Clubin puhemies. “Tämän esityksen seurauksena
kansalaisten oikeus käyttää vapaasti omaisuuttaan korvataan
järjestelyllä, jossa lisenssisopimukset kertovat mitä esimerkiksi voit
tehdä autollasi” hän lisää.

“Tällä hetkellä EU:ssa ollaan vasta toteuttamassa uutta
tekijänoikeusdirektiiviä ja seuraavaksi vuoroon tulevat uudet
patenttidirektiivit. Nyt kannattaisi ensin rauhassa katsoa, mitä
vaikutuksia näillä direktiiveillä on ennen kuin aletaan lisäämään taas
uutta lainsäädäntöä” sanoo puolestaan Ville Oksanen, Electronic
Frontier Finlandin varapuheenjohtaja ja EDRIn hallituksen
jäsen. “Päinvastoin kuin direktiivissä annetaan ymmärtää, olemassa
olevat kansainväliset sopimukset kuten TRIPS tarjoavat jo riittävät
puitteet immateriaalioikeuksien suojaamiselle. Direktiiviehdotus on
myös niin epämääräisesti kirjoitettu, että se ei voi ainakaan auttaa
lainsäädäntöjen harmonisoinnissa,” Oksanen jatkaa.

Lähetetty kirje on myös Campaign for an Open
Digital Environment (CODE)
– hankkeen lähtölaukaus. Järjestöt
aikovat hankkeella tehdä tunnetuksi esitetyn direktiivin
haittavaikutuksia niin yrityksille kuin yksilöille. CODE kannustaa
kansalaisia ottamaan yhteyttä eurokansanedustajiinsa ja vaatimaan
esityksen hylkäämistä. Asia on seuraavan kerran esillä EU-parlamentin oikeuskomiteassa 11.9.

“Suurimmat immateriaalioikeuksien omistajat ovat organisoituneet
tehokkaasti tavoitteenaan heidän oikeuksiensa maksimoiminen” selittää
Robin D. Gross, IP Justicen toiminnanjohtaja. “CODE- kampanja yhdistää
eri maissa toimivien aktivistien voimat tätä ylimielistä
immateriaalioikeuksien laajentamista vastaan.” Kirjeessään ryhmittymä
esittää erityisen huolensa esityksen 9. artiklaa kohtaan. 9. artikla
antaa oikeudenhaltijoille ennennäkemättömän laajat valtuudet pyytää
henkilötietoja internet-operaattoreilta väitettyjen loukkausten
selvittämiseksi. Recording Industry Association of America on
väärinkäyttänyt vastaavaa Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain pykälää
vertaisverkkojen (p2p) käyttäjien ja hakukoneiden ylläpitäjien
henkilöllisyyden selvittämiseksi.

Järjestöt vaativat myös artikla 21:n ehdotonta hylkäämistä. Se
velvoittaisi jäsenvaltioita kriminalisoimaan kaikki tekniikat, joilla
voidaan kiertää oikeudenhaltijoiden asettamat tekniset rajoitukset ja
valvontamekanismit. Artiklan seuraukset markkinoiden toimivuudella
olisivat katastrofaaliset, koska se tekisi rinnakkaistuonnin
laittomaksi ja antaisi täten oikeudenhaltijoille mahdollisuuden
laajamittaiseen hintasyrjintään. Artikla 21 tekisi laittomaksi
esimerkiksi etäluettavien tuotetunnisteiden (RFID) kytkemisen pois
päältä. Näitä tunnisteita käytetään erilaisten tavaraerien
seuraamisessa logistiikkaketjuissa, mutta niitä voidaan käyttää myös
kuluttajien seurantaan.

“Jos työkalut, joita kansalaiset tarvitsevat täysin laillisten
oikeuksiensa – kuten yksityisyyden puolustamiseen tai yksityisten
kopioiden tekemiseen – julistetaan laittomiksi niin se antaa
oikeudenhaltijoille käytännössä täydellisen monopolin kommunikointiin
digitaalisessa maailmassa”, huomauttaa João Miguel Neves, Portugalin
National Association for Free Softwaren (ANSOL) varapuheenjohtaja.

Lisätietoja:

Robin Gross, toiminnanjohtaja, IP Justice
robin@ipjustice.org

+1 415.553.6261

Andy Müller-Maguhn, hallituksen jäsen, European Digital Rights
(EDRi)
andy@edri.org
+49 (0) 30-3087 1710

João Miguel Neves, President, Portuguese National Association for
Free Software (ANSOL)
joao.neves@ansol.org
+351 933 252 302

Ville Oksanen, varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland
ville.oksanen@effi.org
+358 40 5368583

Frederic Couchet, Association Pour la Recherche en Informatique
Libre (APRIL)
fcouchet@april.org

Alexandre Dulaunoy, President, NGO/ASBL Association Electronique Libre
(AEL)
alexandre.dulaunoy@ael.be
+352091303303

Martin Keegan, Deputy Leader, UK Campaign for Digital Rights

mk@ukcdr.org
+44 7779 296469

Linkkejä:

CODE Organizational Letter Urging Rejection of EU IP Enforcement
Directive: http://www.ipjustice.org/codeletter.shtml

Campaign for an Open Digital Environment (CODE) Website: http://www.ipjustice.org/code.shtml

IP Justice White Paper on EU IP Enforcement Directive: http://www.ipjustice.org/ipenforcewhitepaper.shtml

Foundation for Information Policy Research Analysis on Directive: http://www.fipr.org/copyright/draft-ipr-enforce.html

Association Electronique Libre Webpage on IP Enforcement Directive:
http://wiki.ael.be/index.php/IPRProposalDirectiveInfoPage

EFFIn lausunto direktiivistä: http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/ipr_enforcement_lausunto.html

FiComin lausunto direktiivistä: http://www.ficom.fi/fi/a_uutisaread.html?Id=1046419571.html

Direktiiviehdotus: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0046en01.pdf


IP Justice on kansainvälinen kansalaisoikeusjärjestö, joka edistää
tasapainotettuja immateriaalioikeuksia. IP Justice puolustaa
yksilöiden oikeutta käyttää digitaalista mediaa
maailmanlaajuisesti. Järjestö on rekisteröity Kaliforniaan voittoa
tavoittelemattomana yhdistyksenä. IP Justicen perusti vuonna 2002
Robin D. Gross, joka toimii tällä hetkellä järjestön
toiminnanjohtajana. Lisätietoja: http://www.ipjustice.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen.
Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.