EFFI: Järki voitti sananvapauslain valmistelussa

Helsinki 11.2.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

EFFI ry on tutustunut tyytyväisenä perustuslakivaliokunnan mietintöön
sananvapauslakiehdotuksesta. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen
hyväksymistä, kunhan siihen tehdään merkittäviä muutoksia.

Lakiehdotus uhkasi alun perin varsin laajasti vapaata viestintää ja
Internetin keskustelupalstoja. Se olisi pahimmillaan voinut vesittää
Suomen julkisuuskuvaa ulkomailla. Nyt tilanne näyttää kuitenkin paremmalta.

“Laissa on vihdoin kirjoitettu auki lähtökohta, että viestintään ei saa
puuttua enempää kuin on välttämätöntä sananvapauden rajoissa,” EFFIn
puheenjohtaja Mikko Välimäki kommentoi. Laissa on nyt myös selkeästi
rajattu sen soveltamisalan ulkopuolelle verkkojulkaisun käyttäjien
kirjoittamat viestit, joita ei erikseen toimiteta. Tämä näyttäisi
koskevan sekä Internetin uutisryhmiä että keskustelupalstoja.

Verkkoviestien pakollinen tallentamisvelvollisuus on pudotettu kolmeen
viikkoon. “Aikaraja on laskenut lain valmistelun yhteydessä kuukausista
viikkoihin. Vielä ei olla nollassa mutta on silti mukava nähdä, että
valiokunta on ottanut kritiikkiä huomioon”, Välimäki jatkaa.

EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen lisää: “Onneksi siis järki voitti
tällä kertaa. Hyvin merkittävä muutos oli myös se, että verkkoviestin
tunnistamistietojen tallentaminen siirrettiin päätettäväksi sähköisen
viestinnän tietosuojalain yhteydessä.”

EFFI on myös ottanut positiivisesti vastaan suomalaisten yritysten
aktiivisuuden lain ongelmien korjaamiseksi. “Suomalaiset teleyritykset
osoittivat, että ne ovat valmiita puolustamaan sananvapautta laajemmin,
mitä niiden puhdas liiketaloudellinen intressi olisi edellyttänyt,”
pohtii varapuheenjohtaja Oksanen. Esimerkiksi Kansainvälinen
kauppakamari julkaisi laajan tiedotteen asiasta ja Jippii keräsi nimiä
lakihanketta vastaan sivuillaan olleessa vetoomuksessa.

Lisätietoja:

Perustuslakivaliokunnan mietintö:
http://www.eduskunta.fi/thwfakta/tmp/uta17992_p.htm

EFFIn aiempi lausunto perustuslakivaliokunnalle:
http://www.effi.org/sananvapaus/internet-2002-12-12.html

Kansainvälisen kauppakamarin tiedote:
http://www.iccwbo.org/home/news_archives/2003/stories/finnish.asp

“Jippii kerää nimiä sananvapauslain vastaiseen noottiin”
http://www.digitoday.fi/digi98fi.nsf/pub/md20030122093815_jvi_41665827

Mikko Välimäki
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 5980498

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.