EFFi vastaa Opetusministeriölle

Helsinki 2.7.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland ry

Opetusministeriö poisti vuoden 2002 alussa EFFin
tiedostuslistaltaan. Asiaa ihmeteltäessä tekijänoikeustoimikunnan
sihteeri vastasi, että tiedostuslistaa on karsittu ja EFFi
poistettiin, koska se ei ole “virallinen” järjestö. Samassa
yhteydessä opetusministeriön tiedottaja myönsi, ettei käyttäjiltä
ole saatu kommentteja.

“Hallinnon tulisi olla avointa. Lisäksi tiedotteiden
lähettäminen sähköpostitse olisi ollut Opetusministeriölle
käytännössä ilmaista,” EFFin puheenjohtaja Mikko Välimäki sanoo ja
jatkaa: “Minkäänlaista syytä sille, miksi EFFi – tai kuka muu
tahansa – pitäisi pyytämättä poistaa tiedotuslistalta, ei siis
ole.”

Opetusministeriössä tekijänoikeuslain uudistuksesta vastaavan
Jukka Liedeksen mukaan EFFi on kuitenkin edelleen mukana niiden
joukossa, joille Opetusministeriö lähettää lakiuudistukseen
liittyvää tietoa (ITviikko
1.7.2002
). EFFi toivoo, että Opetusministeriö selvittää
tiedotuslistojensa tilan pikaisesti.

Jukka Liedeksen mukaan EFFi on “tällainen
harrastelija-ajattelijoiden yhdistys” (ITviikko
1.7.2002
). “Toivottavasti tuo ei ole ministeriön virallinen
käsitys,” Välimäki kommentoi ja kuittaa: “EFFin hallituksen jäsenet
ovat juridiikan ja tekniikan asiantuntijoita. Meistä neljä
työskentelee Teknillisellä korkeakoululla tutkijoina.”

Liedes jatkaa: “Meidän lausuntopyynnöt tähtäävät siihen, että
joita asia koskee, kysytään.” EFFin mielestä tekijänoikeuslaki
koskee kuitenkin myös teosten käyttäjiä. Kysymys ei ole vain
institutionaalisista käyttäjistä vaan myös kuluttajiksi luettavista
yksityishenkilöistä ja taloudellista voittoa tavoittelemattomista
ryhmistä.

Opetusministeriön suhtautuminen kansalaisjärjestötoimintaan on
valitettavaa. Samalla se myös kuvaa laajemminkin syitä, joiden
vuoksi tekijänoikeuslakiehdotuksen valmistelussa on kyllä otettu
huomioon kymmenien tekijänoikeuden omistajien järjestöjen ääni,
mutta käyttäjäyhteisön edustajien lausunnot on jätetty
huomiotta.

“On surullista, että tekijänoikeuslakiehdotusta valmisteltaessa
ei otettu huomioon yhtäkään loppukäyttäjiä edustavaa tahoa vain
koska Opetusministeriön mielestä asia ei teosten käyttäjiä koske,”
kommentoi EFFin hallituksen jäsen, filosofian tohtori Kai
Puolamäki.

Tekijänoikeuslakiehdotus menee syksyllä
eduskuntakäsittelyyn. EFFi järjestää lakiehdotuksesta
tekijänoikeusseminaarin, johon tullaan kutsumaan myös
Opetusministeriön edustaja. EFFi toivoo, että seminaari selventää
osaltaan tekijänoikeuslakiehdotuksen vaikutuksia ja EFFin kantaa
asiaan.

Lisätietoja:

Lehdistötiedote: “EFFi: OPM ei kiinnostunut käyttäjien kannasta”
(17.6.) http://www.effi.org/lehdistotiedote_170602.html

Jukka Liedes vastaa EFFille ITviikossa (1.7.): http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=52158

Lisätietoja EFFin kotisivuilta http://www.effi.org/

Mikko Välimäki
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org

050 598 0498

Kai Puolamäki
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org

050 522 8111


Electronic Frontier Finland ry (EFFi) on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja EFFi:n
kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.