Avoin kirje tietosuojavaltuutetulle tarkastuspyynnöistä

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Helsinki 13.11.2014

AVOIN KIRJE TIETOSUOJAVALTUUTETULLE
13.11.2014

Arvoisa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,

Olemme Effissä oppineet tuntemaan tietosuojavaltuutetun toimiston yhtenä arvokkaimmista liittolaisistamme taistelussa kansalaisten yksityisyyden suojaamisessa. Siksi toivomme, että nyt salaisten rekistereiden tarkistamisesta syntynyt kiista saataisiin ratkaistua rakentavasti.

Viranomaisprosessien sujuvuus ja läpinäkyvyys ovat välttämättömiä demokratialle, perusoikeuksien toteutumiselle ja toimivalle kansalaisyhteiskunnalle. Sen vuoksi onkin erityisen huolestuttavaa nähdä jäykkyyden ja viivästyksien lisääntymistä yksityisyyden suojaamiseen liittyvissä prosesseissa. Tässä tapauksessa ei ole olemassa mitään loogisia perusteita, miksi kansalaisten pitäisi pelkän laillisuusvalvonnan toteuttamiseksi käydä jättämässä pyyntö jo valmiiksi ruuhkaisten poliisiasemien asiakaspalvelupisteissä. Tilanne olisi luonnollisesti eri, jos kyse olisi henkilöiden itsensä tekemästä tarkastuksesta. Nyt kuitenkin kyse on juuri niistä rajatuista rekistereistä, joiden sisältöön kansalainen ei koskaan pääse itse käsiksi ja joiden valvonta on järjestetty tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeuden kautta.

Pitäisi olla myös jokseenkin ilmeistä, miksei laillisuusvalvontapyyntöä tulisi tehdä eteenpäinvälitettäväksi sille taholle, jonka rekisterikäytännöissä epäilee väärinkäytöksiä tai jonka rekisterinpidon haluaa tarkastettavan.

Ehdotuksemme on, että emme jatkaisi mahdollista kiistelyä hallinto-oikeudessa ja KHO:ssa 44 §:n ja 45 §:n välisestä suhteesta kuormittaen turhaan oikeuslaitosta tuhansilla oikeustapauksilla, vaan että tulkintaerimielisyys sivuutettaisiin niin, että tietosuojavaltuutetun toimisto päättäisi itsenäisesti suorittaa tarkistukset pyydettyihin salaisiin rekistereihin. Kohdeaineistona tässä tarkistuksessa käytettäisiin niitä henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet halunsa tarkistuttaa omien rekisteritietojensa lainmukaisuuden 45 §:n mukaisesti.

Tiedämme, että tämän tarkastuksen toteuttaminen on iso voimanponnistus jo valmiiksi ylikuormitetulle ja aliresursoidulle yksikölle. Kuitenkaan ilman nykytilanteen kunnollista läpikäyntiä kansalaisten luottamus salaisten rekisterien laillisuuteen ei palaudu.

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n puolesta,

Timo Karjalainen
puheenjohtaja

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja

Tapani Tarvainen
varapuheenjohtaja

Leena Romppainen
varapuheenjohtaja

Lisätietoja:

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
timo.karjalainen@effi.org
050 590 3763

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta www.effi.org.