Effi: Leikolan paperi pohja jatkovalmistelulle

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 11.5.2012

Effi: Leikolan paperi pohja jatkovalmistelulle

Electronic Frontier Finland ry (Effi) pitää Markus Leikolan ehdotusta uudeksi hyvitysmaksujärjestelmän rakenteeksi pohjana jatkovalmistelulle. Leikola esittää uudessa mallissaan toisaalta kerättävien maksujen tason radikaalia leikkausta ja toisaalta korvausmaksullisten tuotteiden ja palveluiden laajentamista. Ehdotus lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus käsitellä eduskunnassa ensi syksynä.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen toteaa ensin hyvät uutiset: “Hyvitysmaksussa on kyse poliittisesti päätetystä tulonsiirrosta teknologiasektorilta kulttuurisektorille. Leikolan ehdotus pyrkii toteuttamaan tämän mahdollisimman pienillä sivullisvahingoilla ja onnistuu tässä varsin hyvin.” Oksanen jatkaa: “Alle 1% korvaustaso olisi toteutuessaan niin pieni, että se menisi hinnoittelun normaaliin ‘kohinaan’ ja palauttaisi ainakin osan ulkomaille siirtyneestä tuotekaupasta.”

Ehdotuksessa yritykset ja organisaatiot vapautettaisiin nykyistä laajemmin hyvitysmaksusta, mikä toteutettaisiin osana tuotteista muutenkin maksettavia ALV-palautuksia. Tämä olisi omiaan vähentämään järjestelmästä koituvia hallintokustannuksia.

Ehdotuksessa parannettaisiin myös korvausten kohdistumista ja järjestelmän läpinäkyvyyttä nykyisestä. Erityisen hyvänä Effi pitää ehdotuksen ideaa ns. kollektiivikorvausten siirtämisestä normaalin budjettirahoituksen piiriin.

Effi on kokonaisuutena hyvin pettynyt ehdotukseen ja erityisesti sen verkkopalveluita koskevaan sisältöön. Ville Oksanen selventää: “Verkkopalvelut tulisi määrittää selkeästi kuluttajien yksityiseen käyttöön kuuluvaksi toiminnaksi. Sillä, sijaitseeko tallentava kovalevy metrin vai kilometrin päässä, ei tulisi olla merkitystä. Näin käyttämiselle ei tarvittaisi mitään lisenssejä oikeudenhaltijoilta.”

Effin mukaan selkeä linjaus asiasta avaisi Suomessa markkinat uusien, innovatiivisten ja erityisesti globaalisti kilpailukykyisten palveluiden tarjoamiselle. Ehdotuksessa ei kuitenkaan jostain syystä olla valmiita tämän kortin katsomiseen loppuun asti. Verkkovideotallentimien ongelmavyyhti on kyllä selvästi tunnistettu, mutta sen ainoaa järkevää ratkaisua ei.

Täysin järjettömänä Effi pitää Leikolan esitystä ottaa mm. painonhallintaan ja liikuntaan liittyvät verkkopalvelut hyvitysmaksun piiriin. “Kansanterveyden nimissä tällaisia palveluita pitäisi pikemminkin subventoida kuin lykätä niille lisäveroja”, huomauttaa Effin puheenjohtaja Timo Karjalainen ja jatkaa: “Tällaiset palvelut koostuvat suurelta osalta käyttäjän omien tietojen kuten painon tai liikuntasuoritusten kirjaamisesta sekä keskustelusta toisten käyttäjien kanssa. On hyvin vaikea nähdä, mitä tekijänoikeudellista menetystä hyvitysmaksulla korvattaisiin.”

Effin puheenjohtaja Timo Karjalainen linjaa lopuksi: “Effi ei voi kannattaa tehtyä esitystä nykyisessä muodossaan. Uudistuksen valmistelua on kuitenkin syytä jatkaa nykyisen järjestelmän epäkohtien poistamiseksi. Tällä ratkaistaan, tehdäänkö Suomesta verkkopalveluiden kärkimaa vai peränpitäjä.”

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 536 8583

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 050 590 3763

Lisätietoja: riisto.effi.org

Markus Leikolan ratkaisumalli:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKMtr1
1.pdf?lang=fi

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/.