Lausunto digitaalisesta agendasta

Lausunto koskien Digitaalista Agendaa

28.5.2010

Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

Yleistä

Electronic Frontier Finland ry (Effi) pitää erittäin positiivisena, että Digitaalisessa Agendassa huomioidaan laajasti kansalaisten oikeudet eikä pelkästään tiettyjen eturyhmien vaatimuksia. Valitut toimenpiteet ovat myös pääsääntöisesti oikeansuuntaisia.

Suomen kanta

Effi toivoo, että Suomi keskittyisi Agendan jatkovalmistelussa erityisesti digitaalisten sisältömarkkinoiden kuluttajalähtöiseen avaamiseen. Tämä edellyttää käytännnössä EU-tason regulaatiota, mistä esityksessä on hyviä, mutta riittämättömiä ideoita. Jonkinlainen pakkolisenssijärjestelmä ja sen rinnalla tapahtuva verkkotoiminnan uudelleenmäärittely tekijänoikeudellisesti (esimerkiksi mikä on verkossa yksityistä käyttöä) voisivat tarjota tehokkaamman tien eteenpäin tältä osin.

Effi myös toivoo, että avoimien standardien ja lähdekoodin käyttö julkisella sektorilla osana tehostaa EU:n toimintaa saisi ohjelmassa rinnalleen nykyistä konkreettisempia toimenpidesuosituksia. Samoin julkisesti tuotettuja tietokantoja koskevalla sääntelyllä olisi merkittävämpi kiire, koska USA saa tässä tältä osin ylimääräistä kilpailuetua omalle IT-teollisuudelleen. Konkreettinen ja nopea askel voisi olla hyvin laajan tutkimusta ja koulutusta koskevan poikkeuksen, joka kattaisi myös tekijänoikeudelliset aspektit, säätäminen.

Effi myös toivoo, että ohjelman kansalaisten tietoturvaa parantavissa hankkeissa keskityttäisiin oikeasti tehokkaisiin projekteihin, eikä haaskattaisi rajallisia resursseja erilaisten tehottomien sensuurijärjestelmien rakentamiseen ja rahoittamiseen.

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Ville Oksanen
Hallituksen jäsen, teknologiaoikeuden tohtori