Lausunto ulkoministeriölle ACTA-sopimuksesta

Ville Oksasen esityskalvosetti löytyy pdf-muodossa täältä.

Effin lausunto ulkoasiainministeriölle ACTA-sopimuksesta

24.5.2010

1. Yleistä

Kuten

aikaisemmissa lausunnoissaan,
Electronic Frontier Finland ry
(Effi) katsoo ensinnäkin, että ACTA-sopimus on nykyisessä muodossaan
tarpeeton ja suorastaan haitallinen. Syynä tähän on, että kansainvälinen
IPR-regulaatio tulisi valmistella WIPO:ssa, ei yksittäisten valtioiden
välillä. Jos sopimuksessa olisi pitäydytty sen alkuperäisessä
tavoitteessa eli tuotepiratismin torjunnassa, asiasta olisi ollut myös
saatavissa hyvin todennäköisesti laaja kansainvälinen konsensus.

Tällä hetkellä ACTA-neuvottelut ovat valitettavan klassinen esimerkki
kahdesta ilmiöstä, joille ei ole vielä vakiintuneita suomalaisia
käsitteittä eli “policy laundering” ja “feature creep”.
Sopimussprosesilla yritetään ensinnäkin kiertää hankalaksi
osoittautuneet kansainväliset foorumit (WIPO, WTO) ja toiseksi sen
sisältöön on lisätty elementtejä, joilla on vähän tai ei mitään
tekemistä sopimuksen alkuperäisten tavoitteiden kanssa.

2. Sopimuksen sisällöstä

Effi ei ota tässä lausunnossa kantaa sopimustekstiin kuin yleisellä
tasolla ja järjestön näkökulmasta keskeisimmistä teemoista.
KV-sopimuksissa lopputuloksen sanelee pilkuntarkka kokonaisuus, joka on
tällä hetkellä vielä niin “liikkeessä”, että täsmällisempi kommentointi
olisi käytännössä resurssien tuhlausta. Tärkeämpää olisikin, että
kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoille annettaisiin (muuallakin kuin
USA:ssa) jatkuva pääsy neuvotteluprosessin tuottamiin dokumentteihin –
ja mielellään vielä niin, että kommentointi olisi mahdollista
neuvottelukierrosten ollessa käynnissä.

Lisäksi sopimuksen muokkaaminen ja siitä eroaminen tulee tehdä joka
tapaukssa mahdollisimman helpoksi, jotta sen avulla ei lukita
IPR-järjestelmää nykyiseen, valitettavan tehottomaan tilaansa.

2.1. Commercial Scale

Effin näkökulmasta keskeisin sopimuksen määritelmä on kaupallinen
mittakaava. Käsitteen avulla sopimuksesta voidaan rajata helposti ulos
normaalien kansalaisten “harmaalla vyöhykkeellä” tekemät toiminnot, mikä
mahdollistaa keskittymisen rikollisen toiminnan tehokkaaseen
vastustamiseen. Musiikki- ja viihdeteollisuuden vaatimusten edessä ei
tule taipua vaan todella keskittyä kansalaisten kannalta haitallisten
toimitojen poiskitkemiseen. Effin näkökulmasta suurin osa sopimuksen
ongelmista poistuisi samalla.

2.2. Ohjelmistopatentit

Sopimukseksessa tulee rajata mahdolliset ohjelmistopatentit sen
ulkopuolelle ja
erityisesti rikosoikeidellisten kohtien osalta. Poliisi on täysin väärä
taho toimimaantällä teknisesti hyvin vaativalla alueella, jossa kaiken
lisäksi jo siviilioikeudelliset sanktiot ovat olemassa olevan
taloustieteellisen empiirisen tutkimusaineiston valossa puhtaan haitallisia.

2.3. Internet-osio

Koko internet-osio tulee poistaa sopimuksesta siihen kuulumattomana.
Mikäli tämä ei ole
mahdollista, Suomen minimitavoitteen tulee olla, että emme joudu
muuttamaan omaa
täsmällistä “notice-and-takedown”-lainsäädäntöämme.

3. Lopuksi

Effi on tyytyväinen siihen, että sopimusmusneuvotteluihin on saatu
vihdoin hieman avoimuutta. Toivomme, että kehitys jatkaa ja että
kansalaisyhteiskunnalle annetaan täysi pääsy neuvotteluihin.
IPR-järjestelmä on vakavassa legimiteettikriisissä, jota ei korjata
salassa neuvoteltavalla sopimuksella. Heitämme kuitenkin kysymyksen –
onko nyt sopimukseen liitettyt asiat riittäviä vai pitäisikö siinä olla
mukana esimerkiksi kohdat
ns. orpojen teosten käytöstä, vammaisten henkilöiden oikeuksista (esim.
sähkökirja-arkistojen osalta) sekä laajoissta tutkimus- ja
koulutuspoikkeuksesta niin patenteille kuin tekijänoikeuteen?

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n puolesta,

Ville Oksanen

FT, teknologiaoikeus

Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
yksityisyydestä, tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja
ei-toivotusta sähköisestä viestinnässä Suomessa ja Euroopassa.
Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteesta http://www.effi.org/.