Kansalaisen tietoturvailta Kotkassa 9.5.2006

| **Jokamiehen oikeudet Internetissä**
| mitä saan tehdä ja kuka valvoo tekemisiäni

Tälle sivulle on koottu Tero Tiluksen Kansalaisen tietoturvaillassa pitämän esityksen pääkohdat ja esitykseen liittyviä linkkejä aiheen mukaisessa järjestyksessä.

*Päivitetty 12.5.2006*

– Lisätty hyödyllisiä linkkejä
– Syvennetty muutamia aiheita tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella

Yksityisyyden suoja
===================

Yksityisyyden suojaan liittyvistä asioista säädetään seuraavissa laeissa

– `Henkilötietolaki `_
– `Sähköisen viestinnän tietosuojalaki `_
– `Laki yksityisyyden suojasta työelämässä `_

Nämä ja muita aiheeseen liittyviä lakeja ja asetuksia löytyy asiasanoilla `Henkilötieto `_ ja `Yksityisyyden suoja `_

*Mihin tarvitsen yksityisyyttä?*

– “Eihän rehellisellä voi olla mitään salattavaa.” Eihän? Toki mummosi, naapurisi ja työnantajasi kuuluu tietää ketä äänestät vaaleissa ja miksi käyt lääkärissä.
– Onko Internet erilainen? *”Ihan tajuttoman iso.”* — Jukka K. Korpela
– Kerran julkaistu, aina julkaistu. Jos julkaiset jotain, on sitä jälkikäteen liki mahdoton poistaa. Hakukoneet, arkistointipalvelut (ks. http://www.archive.org/) ja yksityiset ihmiset tallentavat, myös pysyvästi, verkossa julkaistua aineistoa.

*Miten minua valvotaan?*

– Perussääntö: aina jää joku jälki jonnekin.
– Evästeet, nuo Internetin “kanta-asiakaskortit”

– http://www.ficora.fi/suomi/tietoturva/svtevaste.htm
– http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/webjulk/3.3.html#cookies

– Tietokoneen osoite, `VirtuaaliAMK — Kaikella on IP-osoite `_

*Miten huolehdin yksityisyydestäni verkossa?*

– Tunne oikeutesi henkilörekisterien suhteen, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/hlorek.html
– Miten toimin roskapostin kanssa, http://kaip.iki.fi/spam/
– Mieti aina kolme kertaa (ja sen jälkeen vielä kerran) ennen kuin luovutat eteenpäin omasi tai erityisesti tuttavasi yhteystiedot.

Jokamiehenoikeudet Internetissä
===============================

– **Viittaus**, `linkittää saa aina `_
– **Lainaus**, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/2.2.html
– **Kopiointi yksityiseen käyttöön**, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/2.4.html

Kaikki Internetissä liikkuva on aineetonta. Aineettomia oikeuksia säätelevistä laeista tavalliselle kansalaiselle tärkein on `Tekijänoikeuslaki `_. Kannattaa muistaa, että laissa mainitut tekijät eivät ole mikään suppea erityisryhmä. Me kaikki olemme tekijöitä!

*Tekijänoikeus — mitä saa ladata ja levittää*

http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/

Keskeistä on se, mitä oikeuksien haltija sinulle lupaa, *lisenssi*. Tavallisin lienee “kaikki oikeudet pidätetään”, eli lupaa ei heru kopiointiin, esittämiseen eikä levittämiseen.

– Verkkokaupat, katso mitä ostat, lisenssit vaihtelevat paljon
– Käyttöoikeusrajoitukset (DRM), katso *hyvin tarkasti* mitä ostat.

– Rajoitukset voivat toimia esim. siten, että aina suojattua elokuvaa katsellessasi toisto-ohjelma ottaa Internetin kautta yhteyttä myyjään ja pyytää luvan. Näin ostamasi elokuvat lakkaavat toimimasta, mikäli sinulla ei ole Internet-yhteyttä tai myyjä lopettaa toimintansa.
– Jotkut verkkokaupat käyttävät käyttöoikeusrajoituksia ja jotkut taas eivät. Kuluttajan on oikeuksiensa kannalta turvallisinta on ostaa kaupasta, joka ei rajoituksia käytä.

– *Vertaisverkot, hyvä vai paha?*

– Levityskanavana vertaisverkko on erittäin tehokas ja teknisesti edistyksellinen.
– Oikeuksien haltijoiden haluttomuus lanseerata vertaisverkkopalveluita on johtanut siihen, että vertaisverkkoja käytetään suurelta osin tekijänoikeuslain vastaisesti. Tilanne on kuitenkin laillisen palvelutarjonnan osalta muuttumassa. Esim. Playlouder tarjoaa lain puitteissa toimivaa vapaata tiedostojen jakoa, ks. http://www.playloudermsp.com/thedifference.html

– *”All rights reserved”*, *”kaikki oikeudet pidätetään”*? Tekijänoikeuslakia voi käyttää muullakin tapaa.

– Creative Commons, http://creativecommons.fi/
– Vapaat ohjelmistot, http://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaa_ohjelmisto

*Mistä voin tietää mikä on “laillinen lähde”?*

Nykyinen tekijänoikeuslaki edellyttää teoskappaleiden (kopioiden) olevan peräisin ns. laillisesta lähteestä. Luvattomasta kopiosta ei siis voi saa tehdä kopiota. Ei, vaikka kopio tehtäisiin yksityiseen käyttöön tai kopioijalla olisi olemassa myös laillinen kopio.

Mistä sitten yleisesti ottaen voi tietää mikä on sellainen laillinen lähde? Kyseessä on lähes mahdoton tehtävä. Jotain asioita voi kuitenkin yrittää tarkistaa.

– Kuka jakelija on? Onko syytä olettaa, että taho jakelee luvallisia kopioita?

– Mitä hakukoneet hänestä kertovat?
– Löytyykö yhteystietoja, fyysinen osoite tai puhelinnumero?

– Millainen lisenssi on?

– Vastikkeeton ei tarkoita laitonta! Vaikkapa Firefox Internet-selaimen saa ladata mistä vain, koska sen lisenssi sallii vapaan kopioinnin ja levityksen.

– Muista, että kaikesta on olemassa aina vähintään kaksi mielipidettä. Kuuntele molemmat.

*Sananvapaus — mitä saa sanoa ja mitä tarvitsee sietää*

http://www.effi.org/sananvapaus/

– Aina saa sanoa
– Sanomisella voi olla seurauksia, joista sanoja kantaa vastuun
– Yritystä saa arvostella. Vain yksityisen henkilön kunniaa voi loukata, http://www.effi.org/blog/2005-06-27-Lehtovaara.html