EFFi ALERT – 22.5.2002

EFFi Alert 22.5.2002

Tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen pakollinen arkistointi

Euroopan Parlamentti keskustelee tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen säilömisestä 29.-30.5.2002. Keskustelu pohjautuu alun perin EU-komission 12.7.2000 kirjoittamaan ehdotukseen lisäyksistä, jotka oli tarkoitus saada vuoden 1997 direktiiviin yksityisyyden suojasta tietoliikenteessä. Nämä lisäykset olivat harmittomia. Euroopan Neuvosto kuitenkin on päättänyt käyttää tilaisuutta hyväkseen vastatakseen poliisin, tulli- ja maahanmuuttoviranomaisten ja turvallisuuspalvelujen pyyntöihin, jotta tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen säilöntä EU:ssa tulisi pakolliseksi.

EU-parlamentti hylkäsi ehdotuksen marraskuussa 2001. Ehdotus on saapunut yhteispäätösmenettelyssä EU-parlamenttiin toiselle lukukierrokselle 18.4.2002. EU-parlamentti äänestää aiheesta jälleen 29. tai 30.5.2002. Mikäli parlamentti ei hyväksy esitystä, asia siirtyy yhteispäätösmenettelyn viimeiseen vaiheeseen, joka on ainoa mahdollisuutemme, sillä parlamentti voi hylätä ehdotuksen mikäli aiheesta ei päästä sovintoon. Jos taas EU-parlamentti katsoo tunniste- ja paikkatietojen säilömisen hyväksyttäväksi, on todennäköistä, että kaikki EU-maat joutuvat säätämään lain näiden tunnistetietojen säilömisen varmistamiseksi.

Tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen säilöminen koskee esimerkiksi puheluita, sähköpostia, telefaxeja ja Internetin käyttöä; käytön tunnisteet (liikennöivät osapuolet ja osapuolten sijainti) tulisi ehdotuksen mukaan säilöä viranomaiskäyttöä varten. Kriittinen kohta on esityksen artikla numero 15.1.

Tilanne on selkeä uhka tietoliikenteen yksityisyydelle koko Euroopan Unionin alueella. EFFi nosti asian viimeksi esille Isoveli-palkintojenjaossa antamalla yhden pystin sähköiselle sananvapauslakiehdotukselle, joka sisältää myös velvoitteen tunnistetietojen säilyttämisestä


Lisätietoja

Tilannetta seuraa Statewatch, http://www.statewatch.org/

Statewatchin tiedote 20.5.2002: http://www.statewatch.org/news/2002/may/08survep.htm

Statewatchin artikkeli EU:n tietoliikenteen tarkkailuun johtavasta periaatepäätöksestä toukokuun lopussa, julkaistu 8.5.2002: http://www.statewatch.org/news/2002/may/05surv.htm


Mitä minä voin tehdä?

Jos haluat vaikuttaa suoraan asiasta päättävien poliitikkojen mielipiteen muodostukseen, toimi seuraavasti. Lähetä sähköpostia, kirje, fax tai soita valitsemallesi europarlamentaarikolle tai hänen avustajalleen. Kerro hänelle, että parlamentin äänestyksessä toukokuun lopussa päätetään Euroopan mahdollisesta suunnasta kohti yksityisyyden suojan täydellistä menettämistä tietoliikenteessä. Kysy hänen mielipidetäään. Pyydä häntä toimimaan kaikin hänen käytettävissään olevin keinoin, jotta EU-parlamentti kunnioittaisi kansalaisten yksityisyyttä ja kieltäytyisi hyväksymästä mitään esitystä, joka pakottaisi jäsenvaltiot edes välillisesti arkistoimaan tietoliikenteen
tunniste- ja paikkatietoja. Opasta hänet Statewatch-järjestön sivulle, http://www.statewatch.org/. Pyydä häntä ottamaan asia esille keskusteluissa muiden edustajien kanssa.

Suomalaisten europarlamentaarikkojen yhteystietoja:

http://www.kokoomus.fi/mep/yhtti-suomi.htm
http://www.sdp.fi/eu/yhteydet.html
http://www.keskusta.fi/keskusta/euroedustajat/
http://www.vihrealiitto.fi/mep.shtml
http://www.kaapeli.fi/seppanen/
http://www.korhola.com/

Voit myös herättää keskustelua asiasta Suomessa kirjoittamalla yleisönosastoon, tai mikäli mahdollista, saamalla aiheesta aikaan lehtiartikkelin.

Jos saat aikaan mielipiteiden muutosta tai julkisuutta, EFFin hallitus kuuntelee mielellään mitä tapahtui.

Terveisin,

Mikko Välimäki
Mikko.Valimaki@effi.org
Pj, EFFi

EFFi ALERT – 22.5.2002

EFFi Alert 22.5.2002

Tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen pakollinen arkistointi

Euroopan Parlamentti keskustelee tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen säilömisestä 29.-30.5.2002. Keskustelu pohjautuu alun perin EU-komission 12.7.2000 kirjoittamaan ehdotukseen lisäyksistä, jotka oli tarkoitus saada vuoden 1997 direktiiviin yksityisyyden suojasta tietoliikenteessä. Nämä lisäykset olivat harmittomia. Euroopan Neuvosto kuitenkin on päättänyt käyttää tilaisuutta hyväkseen vastatakseen poliisin, tulli- ja maahanmuuttoviranomaisten ja turvallisuuspalvelujen pyyntöihin, jotta tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen säilöntä EU:ssa tulisi pakolliseksi.

EU-parlamentti hylkäsi ehdotuksen marraskuussa 2001. Ehdotus on saapunut yhteispäätösmenettelyssä EU-parlamenttiin toiselle lukukierrokselle 18.4.2002. EU-parlamentti äänestää aiheesta jälleen 29. tai 30.5.2002. Mikäli parlamentti ei hyväksy esitystä, asia siirtyy yhteispäätösmenettelyn viimeiseen vaiheeseen, joka on ainoa mahdollisuutemme, sillä parlamentti voi hylätä ehdotuksen mikäli aiheesta ei päästä sovintoon. Jos taas EU-parlamentti katsoo tunniste- ja paikkatietojen säilömisen hyväksyttäväksi, on todennäköistä, että kaikki EU-maat joutuvat säätämään lain näiden tunnistetietojen säilömisen varmistamiseksi.

Tietoliikenteen tunniste- ja paikkatietojen säilöminen koskee esimerkiksi puheluita, sähköpostia, telefaxeja ja Internetin käyttöä; käytön tunnisteet (liikennöivät osapuolet ja osapuolten sijainti) tulisi ehdotuksen mukaan säilöä viranomaiskäyttöä varten. Kriittinen kohta on esityksen artikla numero 15.1.

Tilanne on selkeä uhka tietoliikenteen yksityisyydelle koko Euroopan Unionin alueella. EFFi nosti asian viimeksi esille Isoveli-palkintojenjaossa antamalla yhden pystin sähköiselle sananvapauslakiehdotukselle, joka sisältää myös velvoitteen tunnistetietojen säilyttämisestä


Lisätietoja

Tilannetta seuraa Statewatch, http://www.statewatch.org/

Statewatchin tiedote 20.5.2002: http://www.statewatch.org/news/2002/may/08survep.htm

Statewatchin artikkeli EU:n tietoliikenteen tarkkailuun johtavasta periaatepäätöksestä toukokuun lopussa, julkaistu 8.5.2002: http://www.statewatch.org/news/2002/may/05surv.htm


Mitä minä voin tehdä?

Jos haluat vaikuttaa suoraan asiasta päättävien poliitikkojen mielipiteen muodostukseen, toimi seuraavasti. Lähetä sähköpostia, kirje, fax tai soita valitsemallesi europarlamentaarikolle tai hänen avustajalleen. Kerro hänelle, että parlamentin äänestyksessä toukokuun lopussa päätetään Euroopan mahdollisesta suunnasta kohti yksityisyyden suojan täydellistä menettämistä tietoliikenteessä. Kysy hänen mielipidetäään. Pyydä häntä toimimaan kaikin hänen käytettävissään olevin keinoin, jotta EU-parlamentti kunnioittaisi kansalaisten yksityisyyttä ja kieltäytyisi hyväksymästä mitään esitystä, joka pakottaisi jäsenvaltiot edes välillisesti arkistoimaan tietoliikenteen
tunniste- ja paikkatietoja. Opasta hänet Statewatch-järjestön sivulle, http://www.statewatch.org/. Pyydä häntä ottamaan asia esille keskusteluissa muiden edustajien kanssa.

Suomalaisten europarlamentaarikkojen yhteystietoja:

http://www.kokoomus.fi/mep/yhtti-suomi.htm
http://www.sdp.fi/eu/yhteydet.html
http://www.keskusta.fi/keskusta/euroedustajat/
http://www.vihrealiitto.fi/mep.shtml
http://www.kaapeli.fi/seppanen/
http://www.korhola.com/

Voit myös herättää keskustelua asiasta Suomessa kirjoittamalla yleisönosastoon, tai mikäli mahdollista, saamalla aiheesta aikaan lehtiartikkelin.

Jos saat aikaan mielipiteiden muutosta tai julkisuutta, EFFin hallitus kuuntelee mielellään mitä tapahtui.

Terveisin,

Mikko Välimäki
Mikko.Valimaki@effi.org
Pj, EFFi