Verkkotiedustelu ja perusoikeudet pe 27.11. klo 10-11

Eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmä järjestää avoimen keskustelutilaisuuden Verkkotiedustelulaki ja perusoikeudet eduskunnan kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3) pe 27.11. klo 10-11.

Suomeen valmistellaan tiedustelulainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan kotimaisen ja kansainvälisen tietoliikenteen nykyistä laajempi seuraaminen. Verkkovalvonta edellyttää perusoikeuksiin kuuluvan luottamuksellisen viestin suojan rajoittamisesta tiedustelun tarpeiden tyydyttämiseksi. Siksi tarkoituksena on muuttaa myös perustuslakia. Saamaan aikaan EU-tuomioistuin linjasi 6.10. niin sanotussa Safe harbor-päätöksessä (Schrems v. Data Protection Commissioner; asia C-362/14), että laajamittainen ja kohdentamaton tarkkailu on suhteetonta ja perusteetonta puuttumista EU:n perusoikeuskirjan takaamiin oikeuksiin.

Tilaisuudessa on tarkoitus pohtia, miten verkkovalvonta ja perusoikeudet voidaan sovittaa yhteen. Tilaisuuden aluksi kuullaan kolme lyhyttä alustusta aiheesta, jonka jälkeen käydään keskustelua.

Alustajina toimivat:

  • Suojelupoliisin apulaispäällikkö Petri Knape
  • julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro Tampereen yliopistosta
  • varapuheenjohtaja Leena Romppainen kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavasta Electronic Frontier Finland ry:stä (Effi).

Eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmä on kansanedustajille ja kaikille eduskunnassa työskenteleville tarkoitettu, tietoyhteiskunta-asioihin keskittyvä ryhmä. Ryhmä järjestäytyi uudestaan tänä syksynä toimittuaan aikaisemmin vuosina 2009-2011. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 40 kansanedustajaa, avustajaa ja eduskunnan virkamiestä.