Effin kantelu nettisensuurista oikeuskanslerille

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Asia: Poliisin suorittama verkkosivujen ennakkosensuuri

Keskusrikospoliisi (KRP) ylläpitää salaista estolistaa väitetysti
lapsipornografiaa sisältävistä verkkosivustoista lain
lapsipornografian levittämisen estotoimista perusteella.

Lain tarkoitus (1 §) on estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin
lapsipornosivustoihin.

Kyseessä on perustuslain kieltämä ennakkosensuuri, minkä toteaa myös
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta hallituksen
esitysluonnoksesta antamassaan lausunnossa (`liite 1 `_). Hallituksen
esityksessä 99/2006 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
antama lausunto jätettiin oleellisilta osiltaan kuitenkin huomiotta ja
esitettiin lakiehdotuksen käsittelyä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä. Eduskunta käsitteli lain tästä syystä
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eikä perustuslakivaliokuntaa
kuultu.

Useat suomalaiset Internet-palveluntarjoajat ovat sensuroineet
verkkoliikennettä jo joitakin kuukausia KRP:n toimittaman estolistan
perusteella ilmeisesti siinä uskossa, että estolista sisältäisi vain
lapsipornografisia sivustoja.

Suodatus on toteutettu siten, että palveluntarjoajan asiakkaan
yrittäessä katsoa estolistalla olevaa sivustoa ohjautuu hän
palveluntarjoajan ylläpitämälle palvelimelle ja hänelle näytetään
estolistalla olevan sivuston sijasta KRP:n ilmoitussivu
(`liite 2 `_). Ilmoitussivulla sanotaan, että käyttäjä on yrittänyt päästä
lapsipornosivustolle ja että estetyllä sivustolla olevien kuvien
hallussapito ja levittäminen on rangaistavaa. Yhteystiedoksi annetaan
sähköpostiosoite “krp-nettiesto@krp.poliisi.fi”. Estosivulla toisin
sanoen väitetään, että estetyllä sivulla olisi lapsipornografisia
kuvia. Mitään muuta yhteystietoa, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai
asiasta vastaavaa virkamiestä ei sivulla kerrota. On epäselvää, miten
esimerkiksi väärästä listauksesta tulisi valittaa.

Suodatus ei ole valinnainen, vaan se koskee yhtäläisesti kaikkia
palveluntarjoajan asiakkaita vaikka onkin kierrettävissä.

Esto koskee aina koko estolistalla olevaa palvelinta, joka voi
sisältää useita sivustoja. Sensuroidulla palvelimella voi olla
tuhansia sivuja tai sivustoja. Jos palvelin on estolistalla,
sensuroidaan kaikki palvelimella olevat tuhannet sivut tai sivustot
mahdollisen yhden lapsipornosivun tai -sivuston lisäksi.

KRP:n estolista on toteutettu siten, että estolistan sisällön saa
helposti selville yksinkertaisesti tutkimalla automaattisesti
kerättyjen palvelinnimien nimipalvelukyselyjen tuloksia. Jokainen
sensuuria suorittavan palveluntarjoajan asiakas voisi periaatteessa
näin saada selville otoksen estolistan sisällöstä. “Salaisesta”
estolistasta onkin näin voitu konstruoida useita otteita (`liite 3 `_) ja
listan sisältöä on voitu tutkia.

Estolistalla on KRP:n mukaan noin 1700 osoitetta (`liite 6 `_). Suurin osa
estolistalla olevista sivustoista on Yhdysvalloissa tai EU-maissa
sijaitsevilla palvelimilla (`liite 9 `_). Koska nämä sivustot näkyvät
vieläkin huolimatta siitä, että ne ovat olleet pitkään estolistalla,
niin joko niillä ei ole lapsipornografista materiaalia tai sitten KRP
ei ole vaivautunut ilmoittamaan asiasta paikallisille viranomaisille –
Yhdysvalloissa ja EU-maissa viranomaiset reagoisivat tehokkaasti
ilmoitukseen lapsipornografisten kuvien levittämisestä. Jos
sivustoilla ei ole ollut lapsipornografista materiaalia, on KRP
toiminut väärin lisätessään sivustot estolistalle. Toisaalta jos
sivustoilla on ollut lapsipornografista materiaalia, on KRP
laiminlyönyt tehtävänsä jättäessään ilmoittamatta asiasta
paikallisille viranomaisille.

Merkittävä osa sensuroiduista sivustoista on ilmeisesti laillista
pornografista materiaalia sisältäviä sivustoja. Sensuroitu ei
kuitenkaan ole pelkästään pornografiaa.

Yhtenä esimerkkinä KRP:n estolista sensuroi suuren japanilaisen
palveluntarjoajan “www.nn.iij4u.or.jp”, jonka palvelinta käyttävät
ehkä jopa tuhannet asiakkaat. Lapsipornografiaa palvelimelta ei
ainakaan pikaisella etsimisellä löydy, sen sijaan esimerkiksi
IT-konsultointipalvelun (`liite 12 `_), viulutehtaan (`liite 13 `_) ja
kuulolaitevalmistajan sivut (liite 14) on sensuroitu. Palvelin
“www.thaimisc.com”, joka sisältää muun muassa Windows-vinkkejä
(`liite 15 `_), on myös sensuroitu, samoin amerikkalainen
hakukone “www.clckm.com”.

Suomalainen Internet-aktivisti Matti Nikki ylläpitää
Internet-ennakkosensuuria vastustavaa sivustoa osoitteessa
http://lapsiporno.info/ 12.2.2008 KRP lisäsi Nikin sivuston
estolistalleen. Kyseinen sivusto sisältää lukuisia kriittisiä
artikkeleja sensuurista ja KRP:n toiminnasta asiassa. Nikin sivusto
sisältää myös edellä kuvatulla tavalla saadun otoksen KRP:n
estolistalla olleista verkko-osoitteista, koska estolistan tutkiminen
ja kommentointi ei ole mahdollista, jos estolistaa ei voi nähdä. Nikin
sivusto sijaitsee suomalaisella palvelimella ja palvelimen ylläpitäjän
tiedot kerrotaan näkyvästi etusivulla. Jos Nikin sivu sisältäisi
jotain laitonta (mitä se ei sisällä), poliisi voisi siis asiaan
helposti puuttua. Nikin sivusto ei sisällä lapsipornografista
kuvamateriaalia.

Yksi Nikin pääargumenteista ja myös syy estolistan otteen näyttämiseen
on Nikin mukaan, että merkittävä osa KRP:n estolistalla olevista
sivustoista ei tosiasiallisesti sisällä minkäänlaista
lapsipornografiaa ja nämä sivustot ovat siten estolistalla
virheellisesti. Ilman estolistan otteen julkaisemista estolistan
virheellisyyttä ei olisi voitu havaita ja julkisesti todentaa. Useat
muutkin Nikin julkaisemaa estolistan otetta tutkineet ovat todenneet
saman, muun muassa kansanedustaja Jyrki Kasvi (`liite 5 `_): estolista
sisältää paljon sivustoja, joilla ei vaikuta olevan lainkaan laitonta
lapsipornomateriaalia.

Nikki oli tehnyt sivuillaan olevasta estettyjen verkko-osoitteiden
listasta klikattavia linkkejä. KRP lisäsi sivun estolistalle sen
jälkeen, kun Nikki oli tehnyt sivuillaan olevista estolistalinkeistä
klikattavia. Aikaisemmin sivuja saattoi katsella kopioimalla sivun
osoite selaimen osoitekenttään; nyt siis riitti, että linkkiä
klikkaa. KRP:n tulkinta, että linkitys ylittäisi sensurointikynnyksen,
on outo eikä perustu lakiin. Pelkkä linkin osoitteen kertominen
(siten että sen voi kopioida selaimen osoitekenttään) olisi KRP:n
mukaan sallittua (`liite 8 `_). Laissa lapsipornografian estotoimista ei
sanota mitään linkeistä.

KRP:n rikosylikomisario Lars Henrikssonin mukaan “kyse ei ole mistään
sensuroinnista” (`liite 6 `_). Henriksson on uhkaillut Nikkiä
jatkotoimilla Helsingin Sanomien kautta: “Portaali voi täyttää
tunnusmerkit avunannosta lapsipornon levittämiseen.” (`liite 6 `_) Suoraan
KRP ei ilmeisesti Nikkiin ole ollut yhteydessä ennen sivuston
sensuroinnista noussutta kohua. Henriksson kieltäytyi kommentoimasta
Nikin sivun sensurointipäätöstä, koska lista on hänen mukaansa
salainen: “Listat ovat salassapidettäviä enkä siksi voi paljastaa
mitään yksittäisistä verkko-osoitteista” (`liite 7 `_) Henrikssonin mukaan
estotoimien perusteeksi riittää se, että sivustolta on yksikin toimiva
linkki lapsipornosivulle (`liite 8 `_). Estotoimet eivät Henrikssonin
mukaan kuitenkaan koske enää seuraavia linkkitasoja, eli esimerkiksi
uutissivuja, jotka ovat linkittäneet Matti Nikin sivuille (`liite 8 `_).

KRP ei ilmeisesti yleensä ilmoita sensuroinnista mitenkään sensuroidun
sivuston ylläpitäjälle, vaikka ylläpitäjä olisikin tiedossa.

Ilmeisesti Nikkiä ei ainakaan estolistalle lisäämisen aikaan epäilty
mistään rikoksesta. KRP siis sensuroi laillisen suomalaisen sivuston.

Laki lapsipornografian estotoimista oikeuttaa sensuroimaan vain
lapsipornografiaa sisältäviä ulkomaisia sivustoja. Nikin sivusto ei
täyttänyt kumpaakaan ehtoa.

Jos Nikin sivusto olisi sisältänyt laitonta materiaalia, olisi KRP:n
pitänyt käynnistää heti esitutkinta ja tarvittaessa ottaa sivu alas
oikeuden päätöksellä. Ilmeisesti esitutkinta on käynnistetty vasta
tänään sen jälkeen, kun sensurointiasiasta nousi julkinen kohu. Lakia
lapsipornografian estotoimista ei ole tarkoitettu kotimaisten sivujen
sensurointiin, vaan viimeisenä keinona sellaisten ulkomaisten sivujen
sensurointiin, jotka ovat kotimaisten viranomaisten tai kansainvälisen
viranomaisyhteistyön ulottumattomissa.

Kun estolistaa käyttävän palveluntarjoajan asiakas yrittää katsoa
Nikin tai muuta aiheettomasti sensuroitua sivustoa, näkee hän KRP:n
ilmoituksen, jonka mukaan sivu sisältäisi lapsipornografista
kuvamateriaalia. Sivuston ylläpitäjän syyttäminen aiheetta näin
julkisesti lapsipornografisten kuvien levittämisestä voi täyttää
törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Sensuurin kiertäminen on varsin yksinkertaista, eikä vaadi syvällistä
teknistä osaamista (`liite 10 `_). Sensuurin tehottomuus tunnustettiin jo
ministeriön esiselvityksissä (`liite 11 `_). Sensuuria perusteltiinkin
lähinnä sillä, että kukaan ei voisi “vahingossa” joutua
lapsipornosivuille. Sattumalta lapsipornosivulle joutuminen ei ole
ollut käytännössä mahdollista aiemminkaan. Lapsipornografia on
rangaistavaa lähes kaikkialla maailmassa ja tästä syystä sitä ei juuri
edes levitetä avoimilla verkkosivuilla, joihin toteutun kaltainen
ennakkosensuuri voisi periaatteessa tepsiä.

Todelliseen ongelmaan, joka on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ei
toteutetun kaltainen ennakkosensuuri millään tavalla puutu.
Sensuurista tehtiin palveluntarjoajille “vapaaehtoista” (Turun
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lausunnossa (`liite 1 `_)
todetaan, että vapaaehtoisuus oli näennäistä: “- – Kun lisäksi otetaan
huomioon esitykseen sisältyvä ajatus siitä, että mikäli operaattorit
eivät vapaaehtoisesti toteuta ennakkosensuuria poliisin rekisterin
perusteella, harkitsee ministeriö ‘velvoittavia lainsäädäntötoimia’ –
-“) ja perustuslakivaliokunta sivuutettiin, vaikka kyse oli selkeästä
perusoikeuden rajoittamisesta. Lakia ajoivat erityisesti entiset
liikenne- ja viestintäministerit Luhtanen ja Huovinen, jotka halusivat
näennäisesti tehdä lapsipornoasialle jotakin vaalien alla.

Ennakkosensuurista on haittaa lainkuuliaisille kansalaisille, jotka
eivät näe aiheettomasti sensuroituja sivuja, ja aiheettomasti
sensuroiduille sivustojen ylläpitäjille, jotka leimataan
pedofiileiksi. Ennakkosensuurista on haittaa myös pedofilian uhreille,
koska nyt resursseja haaskataan esimerkiksi viranomaisyhteistyön
kehittämisen sijasta hyödyttömään ja tehottomaan ennakkosensuuriin ja
yritykseen lakaista koko asia maton alle, pois näkyvistä, pois
mielistä.

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan asian ja ryhtymään toimiin
perustuslain vastaisen ja laittoman ennakkosensuurin lopettamiseksi.

Erityisesti pyydän oikeuskansleria tutkimaan tai huomioimaan:

a. Onko laki lapsipornografian estotoimista säädetty perustuslain
edellyttämällä tavalla? Ovatko silloiset liikenne- ja
viestintäministerit ja ministeriö toimineet laillisesti lain
lapsipornografian estotoimista valmistelun ja eduskunnalle esittelyn
aikana?

b. Viranomainen – tässä tapauksessa KRP – antaa sensuurista kertovassa
ilmoituksessaan ainoaksi valitustieksi sähköpostiosoitteen. KRP:n
pitäisi ilmoittaa täydet yhteystiedot, estolistasta vastaava virkamies
sekä tarkka tieto siitä, miten sensurointipäätöksestä voi valittaa tai
saada lisätietoja.

c. Sananvapautta rajoittavien toimien pitäisi olla täsmällisiä ja
tarkkarajaisia, sekä välttämättömiä ja oikeassa suhteessa
tavoiteltavaan intressiin nähden. Lisäksi toimien pitäisi perustua
eduskunnan säätämään lakiin. Poliisin lakitekstiä selvästi laajempi
tulkinta ei voi olla oikea (“klikattava linkki lapsipornografiaa
väitetysti sisältävälle sivulle on kielletty, pelkkä linkkiteksti ei”,
laillisten suomalaisten sivujen jotka eivät sisällä lapsipornografisia
kuvia sensurointi). Päinvastoin, sananvapauden rajoitusta on
lakitekstin epätäsmällisyys huomioiden tulkittava mahdollisimman
suppeasti.

d. Sensuurijärjestelmä on toteutettu siten, että se sensuroi aina koko
palvelimen määräämättömäksi ajaksi vaikka vain yksi palvelimen ehkä
tuhansista käyttäjistä olisi syyllistynyt yhtenä ajanhetkenä
lapsipornografisen kuvamateriaalin levittämiseen, kun oikeasti lain
mukaan sensuroida saisi vain lapsipornografista materiaalia sisältävän
sivuston. Onko sensuurijärjestelmän toteutus näin epätäsmällisenä ja
ei-tarkkarajaisena ylipäätään laillista?

e. Kun Nikin sivu sensuroitiin, ei häntä silloin epäilty
rikoksesta. Laillista suomalaista sivua ei voi saada sensuroida. Jos
Nikkiä olisi epäilty rikoksesta, olisi asiaan voitu puuttua
normaalisti oikeusteitse eikä sensuuria olisi tarvittu.

f. Kun KRP:n toiminta sai ikävää julkisuutta, uhkasi KRP Helsingin
Sanomien artikkelissa KRP:tä arvostellutta Nikkiä jatkotoimilla (KRP:n
ylikomisario sanoi: “Portaali voi täyttää tunnusmerkit avunannosta
lapsipornon levittämiseen.”). Nikkiin ei kuitenkaan oltu ilmeisesti
missään vaiheessa suoraan yhteydessä enne asiasta noussutta kohua,
eikä häntä ilmeisesti oltu sensurointipäätöstä tehtäessä epäilty
rikoksesta.

g. KRP väittää ilmoitussivullaan, että myös aiheetta sensuroidut
sivustot sisältävät lapsipornografisia kuvia, mukaanlukien vain
linkkejä (siis ei lainkaan kuvamateriaalia) sisältävät sivut. Tämä voi
täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Aiheettomasti
lapsipornon levittäjäksi leimaaminen ei voi olla asianmukaista
toimintaa viranomaiselta.

h. Onko KRP syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden
rikkomiseen omalaatuisilla laintulkinnoillaan?

i. Millä perusteilla sivustoja on estolistalle lisätty ja kuinka suuri
osa lisäyksistä on ollut laillisia ja/tai asianmukaisia?

j. Millä perusteilla sivustoja on estolistalta poistettu?
Poistoperuste on tärkeä, varsinkaan koska sivustojen ylläpitäjille tai
paikallisille viranomaisille KRP ei ilmeisesti pääsääntönä ole
ilmoittanut sensuroinnista lainkaan (vaikka ylläpitäjä olisikin
tiedossa tai sivusto sijaitsisi maassa, jonka kanssa KRP:llä on
viranomaisyhteistyötä), joten pahimmassa tapauksessa sivusto voi jäädä
listalle aiheetta ikuisiksi ajoiksi.

k. Estolistalla sensuroidaan ilmeisesti myös täysin laillisia sivuja,
esimerkkinä edellä mainittu tuhansia käyttäjiä palveleva japanilainen
Internet-palveluntarjoaja. Miten tällaiset “vahingot” voivat
paljastua, jos lista on salainen, ja millä tavalla tällaiset vahingot
voidaan korjata? Jos sivuston ylläpitäjä kärsii sensuurin vuoksi
tappioita tai maineen menetystä, millä prosessilla vahingot voi
korvata ja millä prosessilla vahinkoa kärsinyt voi vaatia
rangaistusta?

l. Onko KRP ilmoittanut muissa maissa sijaitsevista (esimerkiksi
Yhdysvalloissa ja EU-maissa) epäillyistä lapsipornografisista sivuista
paikallisille viranomaisille? Yhdysvalloissa ja EU-maissa, jossa
suurin osa sensuroiduista sivustoista sijaitsee, on ankara
lapsipornografian vastainen lainsäädäntö ja näiden maiden viranomaiset
myös poistaisivat lapsipornografiset sivut nopeasti verkosta. Jos KRP
ei ole tällaista ilmoitusta tehnyt, on KRP toiminut väärin.

m. Estolista on lain mukaan salainen, mikä tarkoittaa sitä, että KRP:n
ei tarvitse julkistaa listalla olevia yksittäisiä osoitteita. KRP on
kuitenkin tulkinnut estolistan salaisuuden laajentavasti siten, että
heidän ei tarvitsisi perustella tekemisiään, edes julkisiksi tulleita
päätöksiä (kuten Nikin sivuston sensurointia), ja että sensuurilistan
hallinnointiprosessi on myös salainen. Tosiasiallisesti KRP vaikuttaa
siis käyttävän estolistan salaisuutta oikeutuksena listan
mielivaltaiselle hallinnoinnille.

Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) puolesta

Jyväskylässä 19.2.2008

| Tapani Tarvainen
| Puheenjohtaja, Effi ry
|
| tapani.tarvainen@effi.org
| 040 729 3479
|
|
| Postiosoite:
| Electronic Frontier Finland ry (Effi)
| PL 239
| 00101 Helsinki

LIITTEET

.. _`liite1`:

1. Lausuntokooste hallituksen esitysluonnoksesta 9.6.2006, Liikenne-
ja Viestintäministeriön Viestintämarkkinaosasto, tulostettu liitteksi
sivut 29-31, `http://www.mintc.fi/oliver/upl180-Lausuntokooste.pdf
`_

.. _`liite2`:

2. Kopio poliisin ilmoitussivusta, ladattu 15.2.2008 osoitteesta
`http://lapsiporno.info/files/suodatussivu-mirror/ `_

.. _`liite3`:

3. Otos sensuurilistasta, ladattu 15.2.2008 osoitteesta
`http://je.org/sensuurilista/ `_

.. _`liite4`:

4. Tuloste 15.2.2008 Matti Nikin sivuston
`http://lapsiporno.info/ `_ etusivusta.

.. _`liite5`:

5. Kansanedustaja Jyrki Kasvin blogiartikkeli “Sananvapausaktivistin
onnenpäivä”, tulostettu 15.2.2008 osoitteesta
`http://kasvi.org/index.php?id=4154 `_

.. _`liite6`:

6. Helsingin Sanomien artikkeli “Sensuuria vastustava nettisivu
poliisin suodatuslistalle”,
`http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/+/1135234033991 `_

.. _`liite7`:

7. Tekniikka & Talous -lehden artikkeli “Poliisi sensuroi
pornosuodatuksen rajoja koetelleen sivuston”,
`http://www.tekniikkatalous.fi/ict/article59589.ece?s=r&wtm=tt-12022008 `_

.. _`liite8`:

8. Tietokone-lehden artikkeli “Poliisi ei kommentoi Nikin sivuja”,
`http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=32790&tyyppi=1 `_

.. _`liite9`:

9. Je.org:n artikkeli “Ovatko kaikki sivustot lainsäädännön
ulottumattomissa?”, tulostettu 15.2.2008 osoitteesta
`http://je.org/id/internet/sensuuri/1202171746292110.html `_

.. _`liite10`:

10. Je.org:n artikkeli “Näin kierrät Internet-sensuurin”, tulostettu
15.2.2008 osoitteesta `http://je.org/id/internet/1202414239038649.html `_

.. _`liite11`:

11. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama “Selvitys
lainsäädännöllisistä esteistä ja muutostarpeista rikollisen ja
lapsille haitallisen sisällön estokeinojen velvoittavuuteen liittyen”,
Dno: 1394/92/2005, on saatavana ainakin 15.2.2008 osoitteesta
`http://www.mintc.fi/oliver/upl973-Railaksen%20selvitys.pdf `_.
Selvitystä ei ole tulostettu liitteeksi.

.. _`liite12`:

12. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa
`http://www.nn.iij4u.or.jp/~isl/ `_

.. _`liite13`:

13. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa
`http://www.nn.iij4u.or.jp/~nekokubo/ `_

.. _`liite14`:

14. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa
`http://www.nn.iij4u.or.jp/~thc/ `_

.. _`liite15`:

15. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa
`http://www.thaimisc.com/r/view.php?id=759 `_