Lisää kontrollia blogeihin, osa 10

Lisää kontrollia blogeihin, osa 10
==================================

Kai Puolamäki 3.7.2008

**Valtionsyyttäjä haluaa vieläkin rangaistuksen uhalla velvoittaa blogien pitäjät moderoimaan keskusteluja.**

`Isovelipalkintoehdokkaana ollut`__
valtionsyyttäjä Mika Illman haluaa jälleen Internetin
keskustelupalstoille lisää kontrollia (`HS 3.7.3008`__):

__ http://www.effi.org/effiemail/3_2007.html#a1
__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135237615999

Valt[ion]syyttäjä Mika Il[l]manin mukaan uudistuksessa ei olisi kyse kontrollin tiukentamisesta, vaan nykytilanteen selkiyttämisestä.

Laki asettaa bloginpitäjät vastuuseen jo nyt, mutta käytännössä vastuut ovat epäselviä ja rangaistuksen uhka Il[l]manin mukaan riittämätön.

Illman haluaisi blogeihin niin sanotun jälkikäteismoderoinnin. Mallia hän ottaisi Ruotsista, jossa on jo voimassa vastaava lainsäädäntö.

Äskettäiset verkkokeskusteluihin liittyvät
kunnianloukkauksia ja kansanryhmää vastaan kiihottamisia koskevat tuomiot
kuitenkin osoittavat__, että laillisuusvalvonta toimii verkossakin:
jokainen vastaa omista kirjoituksistaan.
Uutta lainsäädäntöä ei tarvita.

__ http://blogit.tietokone.fi/tietojakoneesta/?p=383

Jos valtionsyyttäjä näkee blogin keskustelupalstalla
selvästi laittoman viestin, on hänen
virkavelvollisuutensa pyytää tuomioistuimelta `verkkoviestin jakelun
keskeyttämismääräystä`__.
Tämä tuomioistuimelle kuuluva
tehtävä haluttaisiin rangaistuksen uhalla
siirtää blogien ja keskustelupalstojen ylläpitäjille.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-22.html

Jostain syystä Illman kollegoineen `ei ole keskeyttämismääräyksiä
juuri käyttänyt`__.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-22.html

Onkin ihmeellistä, että vaaditaan uutta
lainsäädäntöä, vaikka voimassa olevaakaan lainsäädäntöä ei ole hyödynnetty.
Johtuisiko siitä, että erityistä
`tarvetta keskeyttämismääräyksille ei ole ollut`__?

__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135237616003

Täsmälleen sama keskustelu käytiin aika tarkkaan vuosi sitten:

| Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita (13.5.2007):
| http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-13.html
|
| Effi: Nykyinen lainsäädäntö riittää verkkofoorumien valvontaan (18.5.2007):
| http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-05-18.html
|
| Käräjäoikeus: Nettiviestejä ei ole pyydetty poistettavaksi (22.5.2007):
| http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-22.html

—–

Aiheeseen liittyy sisäasiainministeriön hallinnoima
`sisäisen turvallisuuden ohjelma`__, jonka loppuraportissa__ sanotaan mm.:

__ http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/turva/home.nsf/pages/indexfin
__ http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/turva/home.nsf/files/162008/$file/162008.pdf

Varmistetaan, että lainsäädännön ja oikeusjärjestelmän avulla voidaan tehokkaasti
puuttua rasistisiin rikoksiin ja internetissä esiintyviin rasistisiin viesteihin
rikosoikeudellisin keinoin. Arvioidaan tarve säätää internet-sivustojen ylläpitäjille
erityinen rasistisen rikoksen tunnusmerkistön täyttävän aineiston seuranta- ja
poistamisvelvollisuus. – –

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/deed.fi