Taas hyvitysmaksuista

Taas hyvitysmaksuista
———————

**Miten hyvitysmaksupotti jaetaan ja miten hyvitysmaksuilta voi välttyä. Digiaikaan siirtymisestä rahastetaan ehkä 5-10 miljoonaa euroa.**

Tekijänoikeusjärjestö Teosto kerää niin sanottuja hyvitys- eli
kasettimaksuja. Hyvitysmaksuja maksetaan esimerkiksi tyhjistä
CD-levyistä, tallentavista digibokseista ja monista muista
tallentamiseen pystyvistä laitteista.

Omien valokuvien tallentamiseen ostetuttujen tyhjien CD-levyjen
hinnasta `yli puolet voi olla hyvitysmaksua`__.

__ http://www.tkvk.org/piraattitehdas.html

Hyvitysmaksun tarkoituksen pitäisi olla hyvittää tekijöitä näiden
teosten laillisesta yksityisestä kopioinnista (`tekijänoikeuslaki 2 a luku`_).

.. _`tekijänoikeuslaki 2 a luku`: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L2a

Hyvitysmaksujen soveltamisalaa laajennettiin__
tekijänoikeusjärjestöjen vaatimuksesta vuoden 2006 alusta voimaan
astuneessa, Lex Karpelaksi ristityssä, tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeuksiin liittyviä maksujärjestelmiä on tehokkaan edunvalvonnan seurauksena jatkuvasti laajennettu.

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html#KASETTIMAKSU

Teosto korjaa
+++++++++++++

Tekijänoikeusjärjestö Teosto korjaa Effiä. Teoston
hyvitysmaksuyksikön__ etusivulta linkatun tiedotteen mukaan (`Teosto,
ladattu 6.8.2007`_):

__ http://www.hyvitysmaksu.fi/

*Electronic Frontier Finland (EFFI) väittää virheellisesti, että
puolet yksityisen kopioinnin hyvitysmaksukertymästä jaetaan
järjestötukina tekijänoikeusjärjestöille. Hyvitysmaksuvaroista suurin
osa jaetaan vuosittain henkilökohtaisina korvauksina niille luovan
alan tekijöille ja esiintyjille, joiden teoksia on esitetty radiossa
tai televisiossa tai tallennettu ääni- tai kuvatallenteelle.*

*Loput maksukertymästä menevät tekijöiden yhteisiin
tarkoituksiin, muun muassa elokuva-, video- ja musiikkikulttuurin
edistämiseen. – -*

*Hyvitysmaksulla on olennainen merkitys luovan työn tekijöiden
toimeentulolle.*

On hyvä, että Teosto selvensi asiaa ja että hyvitysmaksuista ja niiden
perusteista on syntynyt keskustelua.

Hyvitysmaksutulot ovat olleet noin 11 miljoonaa euroa vuodessa
(`hyvitysmaksujen tilitys, ladattu 6.8.2007`_). Tästä noin 6 miljoonaa
euroa annetaan tekijänoikeusjärjestöille, jotka jakavat rahoja
edelleen “henkilökohtaisina tilityksinä oikeudenomistajille” eli
järjestöjen jäsenille tai asiakkaille. Toisin kuin Teosto väittää, tilitykset eivät
kuitenkaan tapahdu suhteessa kopiointimääriin. Esimerkiksi ulkomaiset
artistit, joiden teoksia epäilemättä kopioidaan eniten, `eivät saa
hyvitysmaksutuloja`__.

.. _`hyvitysmaksujen tilitys, ladattu 6.8.2007`: http://www.hyvitysmaksu.fi/main/index.php?module=tilitys&lang=fi
__ http://www.pjoy.fi/lehdet/tekoik010302.htm

Teostolla (tai kenelläkään muullakaan) ei ole tarkkaa tietoa siitä,
kenen teoksia on oikeasti kopioitu ja kenelle hyvitysmaksurahat
pitäisi siten jakaa.

Toisin kuin Teoston tekstistä voisi ymmärtää, hyvitysmaksujen ei pitäisi
myöskään
olla korvaus teosten radio- tai televisioesityksistä, vaan yksityisestä
kopioinnista. Radio- ja televisioesityksistä tekijänoikeusmaksut on
maksettu muilla tavoin.

Vajaa puolet hyvitysmaksutuloista, noin 5 miljoonaa euroa,
annetaan “yhteisiin tarkoituksiin”
tukina tekijänoikeusjärjestöjen ja näiden lähijärjestöjen
käytettäväksi. Nämä rahat päätyvät lopulta muun muassa erilaisiksi
levy- ja elokuvatuotannon tuiksi. Varoja saa myös Tekijänoikeuden
tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK, Antipiracy.fi), joka suorittaa
tekijänoikeuslobbausta ja oikeudenkäyntitoimintaa.

Hyvitysmaksuilla ja yksityisellä kopioinnilla vähän yhteistä
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hyvitysmaksulla on siis hyvin vähän tekemistä yksityisen kopioinnin
kanssa.

Kyseessä on tukimuoto, joka rahoitetaan tallennusvälineistä
perittävän veroluontoisen maksun avulla.

Hyvitysmaksuvaroilla rahoitataan myös paljon kannatettavia
toimintoja. Tällaista tukea pitäisi kuitenkin myöntää harkinnan mukaan
verovaroista, kuten muillakin kulttuurin alueilla, ei
verotusoikeudella.

Erilliset yksityisen kopioinnin hyvitysmaksut ovat tarpeettomia
siitäkin syystä, että
mahdollisuus yksityiseen kopiointiin huomioidaan jo teosten
hinnassa. On esimerkiksi selvää, että nettikaupassa myytävän musiikin
hinnassa on huomioitu, että asiakas tulee kopioimaan musiikkikappaleen
soittimelle kuuntelua varten. Musiikkisoittimesta ei siten pitäisi periä
erillistä hyvitysmaksua. Samalla tavalla on selvää, että ihmiset nauhoittavat
TV-ohjelmia myöhempää katselua varten, mistä ei aiheudu oikeudenhaltijoille
haittaa ja mikä voidaan joka tapauksessa huomioida
TV-kanavien maksamissa tekijänoikeusmaksuissa. Erillistä
hyvitysmaksua tallentaville
digibokseille ei siten tarvita.

Hyvitysmaksuille ei myöskään ole perusteita
niin kauan kuin oikeudenhaltijat voivat halutessaan estää laillisen
yksityisen kopioinnin käyttöestoilla eli teknisillä suojauksilla.

Tekijänoikeusjärjestöille taattu 11 miljoonan
euron vuositulo on tietysti saavutettu etu, josta ei helpolla luovuta.

Digibokseista 5-10 miljoonan euron potti
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Digiboksien kauppa käy kuluvina vuosina
kuumana, koska TV-lähetykset ovat siirtymässä
digiaikaan.
Hyvitysmaksu onkin
nostanut kiintolevyllä varustettujen
tallentavien digiboksien hintaa `maaliskuusta 2005 alkaen`__.

Tyypillisestä tallentavasta digiboksista maksetaan 18,30 euroa hyvitysmaksua
(kiintolevyn tallennuskapasiteetti yli 33 tuntia,
sisältää 22% arvonlisäveron, Teoston saama veroton maksu on 15 euroa;
`Hyvitysmaksu.fi, ladattu 5.8.2007`_).

__ http://www.pjoy.fi/lehdet/tiedote280205.htm

Digibokseja arvioidaan myytävän noin 1,5 miljoonaa kappaletta, joista
20-40% voi olla tallentavia (`ITviikko.fi 13.2.2007`_, `Taloussanomat
11.7.2007`_).

Teoston hyvitysmaksutoimisto siis rahastaa digiaikaan siirtymisestä
ehkä 5-10 miljoonaa euroa.

Digiaikaan siirtymisen jälkeen hyvitysmaksueuroja tulee joka vuosi
miljoonia, kun ihmiset uusivat tallentavia digiboksejaan. (Osin tätä tosin
kompensoi VHS-kaseteista kerättävän hyvitysmaksun väheneminen
VHS-nauhureiden muuttuessa museotavaraksi. 240 minuutin VHS-kasetin verollinen
hinta sisältää 2,26 euroa hyvitysmaksua.)

.. _`Teosto, ladattu 6.8.2007`: http://www.hyvitysmaksu.fi/main/index.php?module=news&item=6&lang=fi
.. _`ITviikko.fi 13.2.2007`: http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=46&news_id=20073814
.. _`Taloussanomat 11.7.2007`: http://www.taloussanomat.fi/omatalous/2007/07/11/Kodit+kahmivat+digibokseja/200716987/322
.. _`Hyvitysmaksu.fi, ladattu 5.8.2007`: http://www.hyvitysmaksu.fi/main/index.php?module=products&lang=fi

Hyvitysmaksua ei ole pakko maksaa
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Yksityishenkilö maksaa aina hyvitysmaksun ostohinnan
yhteydessä, kun hän ostaa hyvitysmaksun alaisen laitteen Suomesta.
Hyvitysmaksun osuutta ei kuiteissa tosin yleensä haluta eritellä.

Hyvitysmaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos laite
ostetaan ulkomailta omaan käyttöön esimerkiksi postimyynnin kautta.
Yhtenä esimerkkinä
monista yrityksistä
`Verkkokauppa.com myy digibokseja ja tallennusvälineitä
suoratoimituksina`__ Tallinnasta ilman hyvitysmaksua.

__ http://www.verkkokauppa.com/main.php?path=suoratoimitukset

Linkkejä
++++++++

* `Tekijänoikeusjärjestöt vakava uhka Suomen tietoyhteiskuntakehitykselle`__ (Effi 22.11.2006)

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-11-22.html

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/