Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita

Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita
============================================

Kai Puolamäki 13.5.2007

**Valtionsyyttäjä vaatii sensoreita nettikeskustelulle. Palstojen
ylläpitäjät velvoitettaisiin rangaistuksen uhalla poistamaan
“asiattomat viestit”. Syyttäjän vaatimus on käytännössä
toteuttamiskelvoton ilman radikaaleja toimia, mutta se ei ole
vastaavia vaatimuksia aikaisemminkaan estänyt.**

Valtionsyyttäjä Mika Illman haluaa Internetin keskustelupalstoille
pakolliset valvojat karsimaan “asiattomia viestejä”
(`Sunnuntaisuomalainen 13.5.2007`_, `Helsingin Sanomat 13.5.2007`_). Sunnuntaisuomalaisen mukaan Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) puolestaan
valmistelee ensi viikoksi julkilausumaa verkkojulkaisuista [lisäys: `JSN:n keskustelupäätös`_, Kari Haakana 17.5.2007].

.. _`Sunnuntaisuomalainen 13.5.2007`: http://media.keskisuomalainen.fi/sunnuntaisuomalainen/5110650.shtml

.. _`Helsingin Sanomat 13.5.2007`: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135227227510

.. _`JSN:n keskustelupäätös`: http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/jsnn_keskustelupaeaetoes.html

Myyrmannin räjähdys
——————-

Déjà vu vuodelta 2002:

Valmisteltiin `joukkoviestinnän vastuulakia`_ (`Effin lausunto
perustuslakivaliokunnalle 16.10.2002`_). Keskustelupalstat olivat
tapetilla erityisesti lokakuussa 2002 tapahtuneen `Myyrmannin
räjähdyksen`_ vuoksi, koska räjäyttäjä oli osallistunut
nettikeskusteluihin. Myöhemmin selvisi, että nettikeskusteluilla ja
räjähdyksellä ei ollut yhteyttä, mutta jostain syystä kuitenkin
nimenomaan nykymuotoiset nettikeskustelut – eikä esimerkiksi kemian oppikirjat –
haluttiin kieltää. Silloinen sisäasiainministeri Ville Itälä (kok)
ehättikin asettamaan työryhmän pohtimaan muun muassa
nettikeskustelujen rajoittamista, johon
allekirjoittanutkin osallistui lausunnolla (`Lausunto puuttumisesta
Internetissä ilmenevään rikolliseen sisältöön 11.12.2002`_).

.. _`joukkoviestinnän vastuulakia`: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460

.. _`Effin lausunto perustuslakivaliokunnalle 16.10.2002`: http://www.effi.org/sananvapaus/lausunto-2002-10-16.html
.. _`Myyrmannin räjähdyksen`: http://fi.wikipedia.org/wiki/Myyrmannin_r%C3%A4j%C3%A4hdys
.. _`Lausunto puuttumisesta Internetissä ilmenevään rikolliseen sisältöön 11.12.2002`: http://www.effi.org/sananvapaus/internet-2002-12-12.html

Vuoden 2002 lain valmistelutyössä oli myös aistittavissa ristiriita perinteisen printtimedian, jota JSN ensisijaisesti edustaa, ja verkkomedian välillä. Perinteinen media olisi halunnut saada lisää sääntelyä verkossa tapahtuvalle julkaisutoiminnalle. Kyse voi nytkin olla osin
samasta asiasta: monet perinteisen median edustajat näkevät vieläkin – sinänsä inhimillisesti – vapaan ja koko ajan kehityvän verkkoviestinnän uhkana vanhoille toimintamalleilleen.

Miksi vallanpitäjät pelkäävät Internettiä?
——————————————

Keskustelupalstat ovat olleet jatkuvasti silmätikkuina Suomessa ja
muualla maailmassa (`Miksi vallanpitäjät pelkäävät Internettiä?`_).

.. _`Miksi vallanpitäjät pelkäävät Internettiä?`: http://www.effi.org/blog/2007-03-12-Tero-Tilus.html

Kuka tahansa voi perustaa keskustelupalstan minne tahansa maailmassa
käyttäen mitä erilaisimpia teknisiä ratkaisuja. Kuka tahansa voi
kirjoittaa näille palstoille.

Suomalaisetkin poliitikot huomasivat nettikeskustelujen olemassaolon
viimeistään tekijänoikeuslain käsittelyn yhteydessä vuonna 2005, kun
blogien kansalaisjournalismi vei uskon opetusministeriön
lainvalmistelulta (`Miten tekijänoikeuslakia lobattiin
26.9.2005`_). Ihmiset saivat netistä tietoa ja pystyivät esittämään
mielipiteensä suoraan. Etujärjestöjen tiedotteet ja niiden
palkkatyönä tekemä muu lobbaus eivät enää hallinneetkaan julkista keskustelua.

.. _`Miten tekijänoikeuslakia lobattiin 26.9.2005`: http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-26.html

Pelottavaa. Moni haluaisi vaientaa tämän kanavan.

Ääneen lausuttuna
perusteena sensuurivaatimuksille on, että kuten kaikkea muutakin
inhimilliseen toimintaan kuuluvaa, myös keskustelupalstoja voidaan
käyttää väärin. Onneksi väärinkäytöksiä on kuitenkin erittäin vähän keskustelupalstojen määrään ja volyymiin
nähden.

Jos lakia rikotaan
poliisi tutkii ja oikeus määrää tarvittaessa
viestit poistettavaksi ja rankaisee
syyllisiä. Näin prosessi on toiminut esimerkiksi muutamassa kotimaisessa nettiin liittyvässä kunnianloukkausjutussa.

Nettikeskusteluissa laittomuuksiin syyllistyviä voidaan rangaista ja on rangaistu jo voimassa olevien lakien perusteella.

Tämä ei kuitenkaan riitä kaikille. Rangaistus haluttaisiin antaa syyllisten tai osallisten lisäksi myös “valvontavelvollisuutensa laiminlyöneille”.

Toisin kuin muilla elämän aloilla,
netissä väärinkäytösten mahdollisuuskin haluttaisiin poistaa, ymmärtämättä
tai välittämättä mitä muita vaikutuksia ehdotetuilla
toimenpiteillä olisi. Ei tunnu haittaavan, että sananvapauden rajoittamiseksi
ehdotetut toimet eivät ole täsmällisiä tai tarkkarajaisia, eivätkä
välttämättömiä ja saatikka oikeassa suhteessa tavoiteltavaan intressiin nähden.

Miten valvonta toteutettaisiin ja mikä on keskustelupalsta?
———————————————————–

Valtionsyyttäjä haluaa ulkoistaa viranomaisten ja tuomioistuimien
tehtäviä keskustelupalstojen ylläpitäjille. Näiden pitäisi
rangaistuksen uhalla päätellä, mitkä viesteistä ovat mahdollisesti
laittomia ja poistaa ne. Vaikea tehtävä, varsinkin kun tyypillinen
“asiaton keskustelu” on usein yrityksen toiminnan asiallista
kritisointia, jota yrityksen lakiosasto vaatii poistettavaksi.

Kuka tahansa voi perustaa keskustelupalstan. Mitenköhän
valtionsyyttäjä ajattelee järjestää Ville 16 v:n keskustelupalstan
valvonnan? Jos Ville ei valvo keskustelua, haastaa syyttäjä Villen
oikeuteen ja vaati Villelle rangaistusta.

Hyvin laaja tuntuu olevan myös väärinkäsitys, että Internet on sama
asia kuin `World Wide Web`_ (WWW), joka on vain yksi tapa levittää ja vastaanottaa tietoa Internetissä. Silläkin riskillä, että keskustelu hukkuu teknisiin yksityiskohtiin, on tärkeää ymmärtää, että Internet on WWW:tä paljon vanhempi,
laajempi ja monipuolisempi järjestelmä. Vain osa
Internetin keskusteluista tapahtuu keskitetysti ylläpidetyillä WWW-keskustelufoorumeilla.

Esimerkiksi Effin uutisryhmä on toteutettu
hajautetussa Usenet_\ -järjestelmässä, jonka ensimmäinen versio näki
päivänvalon vuonna 1979 – kauan ennen 1990-luvulla hiukkasfysiikan
tutkimuslaitos CERN:ssä kehitettyä WWW:tä. Kukaan yksittäinen taho ei
edes periaatteessa voi valvoa Usenet-keskusteluja, jossa päätösvalta
on hajautettu uutispalvelimien ylläpitäjille.

Jotta valtionsyyttäjän puheisiin saataisiin jotain konkretiaa, voisi
hän myös kertoa miten reaaliaikaiseen keskusteluun käytettävää Irc_\ :ä
pitäisi valvoa? Myöskään Irc ei ole osa WWW:tä. Onko Irc keskustelupalsta?

.. _`World Wide Web`: http://www.w3.org/WWW/
.. _Usenet: http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet
.. _Irc: http://irc-galleria.net/irc-opas.html

Aina voi tietysti lohduttautua sillä, että jo nykyään merkittävä osa
suomalaisten verkkokeskusteluista tapahtuu ulkomaisilla palvelimilla,
joihin täkäläisellä lainsäädännöllä on yhtä suuri vaikutus kuin
Pohjois-Korean lainsäädännöllä kotimaiselle verkkokeskustelulle.

Juttuja ja sensuroimattomia(?) keskusteluja aiheesta (lisätty jälkikäteen)
————————————————————————–

Alla on lueteltu joitakin aihetta käsitteleviä juttuja ja nettikeskusteluja. Tämäkin tapaus on hyvä esimerkki siitä,
että netin blogeissa ja keskustelupalstoilla yhteiskunnallisia asioita käsitellään usein perusteellisemmin,
useammasta näkökulmasta ja monta kertaa
asiantuntevammin kuin perinteisissä tiedotusvälineissä.
Tämä on mahdollista, koska keskustelupalstoille kirjoittamiseen
ja niiden perustamiseen ja
ylläpitämiseen (muun muassa sen päättäminen, kannattaako keskusteluja
moderoida ja miten) riittää yleensä normaali maalaisjärki.
Tilanne voisi
muuttua, jos palstojen usein vapaaehtoisille ja harrastuspohjalta
toimiville aktivisteille
sälytettäisiin syyttäjän ja tuomioistuimen tehtäviä
ja vastuita.

Laki pätee netissäkin:
laittomista keskusteluista huolestunut syyttäjä Illman
ja hänen kollegansa voivat halutessaan
`puuttua mahdollisiin laittomiin nettikeskusteluihin tehokkaasti`__ voimassa olevan lain
perusteella ilman, että syyttäjän ja tuomioistuimen tehtäviä tarvitsisi
rangaistuksen uhalla sälyttää keskustelupalstojen ylläpitäjille.
Voiko nettikeskusteluja koskevien
oikeustapausten vähäisestä määrästä siis päätellä, että
“laittomia” keskusteluja on hyvin vähän keskustelupalstojen
volyymiin nähden, vai että syyttäjät eivät hoida tehtäviään?
Oman kokemukseni perusteella pidän edellistä vaihtoehtoa huomattavasti uskottavampana.

Keskusteluja voisi lisätä alle enemmänkin.
Keskusteluja voi etsiä esimerkiksi `Googlen blogihakukoneella`_.

.. _`Googlen blogihakukoneella`: http://blogsearch.google.fi/

__ http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/illman_taesmentaeae.html#c47281

.. _`Suomi24 Keskustelu`: http://keskustelu.suomi24.fi/
.. _`punavihreiden uusi`: http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=114&conference=4500000000000075&posting=22000000026213130#22000000026213130
.. _`Keskustelupalstat kuriin`: http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=115&conference=4500000000000241&posting=22000000026213370#22000000026213370
.. _`Keskustelupalstat kuriin 2`: http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=2000000000000015&conference=4500000000000461&posting=22000000026224873#22000000026224873
.. _`Sananvapaus Suomessa`: http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=2000000000000020&conference=4500000000000540&posting=22000000026251569#22000000026251569
.. _`Mika Illman pehmentää hieman`: http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=500000000000002&conference=664&posting=22000000026262203#22000000026262203

.. _`Illman Huomenta Suomessa`: http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/illman_huomenta_suomessa.html

– `Kommentit kiinni`_ & `Jatkamme jauhantaa`_ & `Media kaiken takana?`_ & `Illman täsmentää`_ & `Illman Huomenta Suomessa`_ & `JSN:n keskustelupäätös`_ (Kari Haakana 13.-17.5.2007) [suositeltavaa luettavaa: Tietokone-lehden toimituspäällikkö Kari Haakana muun muassa kommentoi JSN:n varapuheenjohtajan alla viitattuja ihmetystä herättäneitä kannanottoja]
– Sana on vapaa `Suomi24 Keskustelu`_ -palvelussa 13.-15.5.2007: `punavihreiden uusi`_ & `Keskustelupalstat kuriin`_ & `Keskustelupalstat kuriin 2`_ & `Sananvapaus Suomessa`_ & `Mika Illman pehmentää hieman`_
– `Valtiosyyttäjä: nettikeskusteluille pakolliset valvojat`_ & `Ennakkomoderointi: mediatalot kärsisivät`_ & `Moderointi, sananvapaus ja oikeus loukkaamiseen`_ & `Haakana: Illman täsmentää`_ & `Nettikeskustelut: misanotrooppi tunnustautuu`_ (JSN:n varapuheenjohtaja Jari Lindholm 13.-15.5.2007)
– `Todella hienoa`_ (Skrubu 13.5.2007)
– `Eiköhän lakkauteta sananvapaus kokonaan kun kerran aletaan`_ & Jaarittelijat_ (Jani Uusitalo 13.-14.5.2007)
– `Finland wants mandatory moderation on all discussion boards`_ (Janne Jalkanen 13.5.2007)
– `Kuka maksaa internetin moderoinnin`_ (Satunnainen Björklund 13.5.2007)
– `Valtiosyyttäjän harharetki`_ (Vaiheinen 13.5.2007)
– `Keskustelut HS.fi: Nettikeskusteluille ehdotetaan pakollisia valvojia`_ (Helsingin Sanomat 13.5.2007)
– `Lex Kuronen`_ (Kasablogi 13.5.2007)
– `Suomi hoi minne menet`_ (Timo Laak 13.5.2007)
– `Valtionsyyttäjä ajaa sensuuria nettikeskusteluihin`_ (Kauppalehden Mobile Cowboy 13.5.2007)
– `Pakollista valvontaa`_ (Lauri Kolehmainen 13.5.2007)
– `Keskustelu verkossa – kenen luvalla, millä ehdoilla?`_ (Tuija Aalto 13.5.2007)
– `Censoring the censors`_ (Teemu Arina 13.5.2007)
– `Valtiovalta toimii jälleen nopeasti!`_ (Niilo Paasivirta 13.5.2007)
– `Mediassa vai torilla?`_ (Matti Lintulahti 13.5.2007)
– `Lisää lumiukkoja`_ (kansanedustaja Jyrki Kasvi 13.5.2007)
– `Sananvapaus ja moderointi`_ & `Yksityisyys – privacy`_ (Jukka Kemppinen 14.-15.5.2007)
– `Julkisessa tilassa julkisen tilan säännöt`_ (Niklas Vainio 14.5.2007)
– `Nettikeskusteluille vaaditaan pakollisia valvojia`_ (Bittivuoto.net/Tapio Nuutinen 14.5.2007)
– `Valtionsyyttäjä: Keskustelupalstoja tarvitsisi moderoida vasta jälkikäteen`_ & `Keskustelut HS.fi: Valtionsyyttäjä: Keskustelupalstoja tarvitsisi moderoida vasta jälkikäteen`_ (Helsingin Sanomat 15.5.2007)
– `Heitetään lapsi pesuveden mukana`_ (Jyri Hakola 15.5.2007)
– `Vastuussa: Mika Illman`_ (Laiva on täynnä 16.5.2007)
– `Miksi nettikeskustelu pelottaa vallanpitäjää?`_ (Neulekirppu 16.5.2007)

.. _`Vastuussa: Mika Illman`: http://laivaontaynna.blogspot.com/2007/05/vastuussa-mika-illman.html

.. _`Kommentit kiinni`: http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/kommentit_kiinni.html

.. _`Jatkamme jauhantaa`: http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/jatkamme_jauhantaa.html

.. _`Media kaiken takana?`: http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/media_kaiken_takana.html

.. _`Illman täsmentää`: http://www.karihaakana.net/arkistot/2007/05/illman_taesmentaeae.html

.. _`Ennakkomoderointi: mediatalot kärsisivät`: http://jarilindholm.com/2007/05/13/ennakkomoderointi-mediatalot-karsisivat/

.. _`Valtiosyyttäjä: nettikeskusteluille pakolliset valvojat`: http://jarilindholm.com/2007/05/13/valtiosyyttaja-nettikeskusteluille-pakolliset-valvojat/

.. _`Moderointi, sananvapaus ja oikeus loukkaamiseen`: http://jarilindholm.com/2007/05/13/moderointi-sananvapaus-ja-oikeus-loukkaamiseen/

.. _`Nettikeskustelut: misanotrooppi tunnustautuu`: http://jarilindholm.com/2007/05/15/nettikeskustelut-misanotrooppi-tunnustautuu/

.. _`Haakana: Illman täsmentää`: http://jarilindholm.com/2007/05/15/haakana-illman-tasmentaa/

.. _`Todella hienoa`: http://skrubu.net/?p=2206

.. _`Eiköhän lakkauteta sananvapaus kokonaan kun kerran aletaan`: http://www.mummila.net/marginaali/2007/05/13/eikohan-lakkauteta-sananvapaus-kokonaan-kun-kerran-aletaan/

.. _Jaarittelijat: http://www.mummila.net/marginaali/2007/05/14/jaarittelijat/

.. _`Finland wants mandatory moderation on all discussion boards`: http://www.ecyrd.com/ButtUgly/wiki/Main_blogentry_130507_2

.. _`Kuka maksaa internetin moderoinnin`: http://satunnainenbjorklund.net/arkisto/kuka-maksaa-internetin-moderoinnin

.. _`Valtiosyyttäjän harharetki`: http://vaiheinen.blogspot.com/2007/05/pivn-sunnuntaisuomalainen-kertoo-ett.html

.. _`Keskustelut HS.fi: Nettikeskusteluille ehdotetaan pakollisia valvojia`: http://www.hs.fi/keskustelu/article.jspa?articleID=1135227227510

.. _`Lex Kuronen`: http://www.kasablogi.com/arkisto/007203.html

.. _`Suomi hoi minne menet`: http://laak.info/blog/suomi-hoi-minne-menet

.. _`Valtionsyyttäjä ajaa sensuuria nettikeskusteluihin`: http://mobilecowboy.blogit.kauppalehti.fi/2007/05/13/valtionsyyttaja-ajaa-sensuuria-nettikeskusteluihin/

.. _`Pakollista valvontaa`: http://roju.org/blogi/2007/05/13/pakollista-valvontaa/

.. _`Keskustelu verkossa – kenen luvalla, millä ehdoilla?`: http://www.tuhatsanaa.net/keskustelu_verkossa_kenen_luvalla_milla_ehdoilla

.. _`Censoring the censors`: http://tarina.blogging.fi/2007/05/13/censoring-the-censors/

.. _`Valtiovalta toimii jälleen nopeasti!`: http://www.ilmatar.net/~np/blog/?p=105

.. _`Mediassa vai torilla?`: http://mattilintulahti.net/mediablogi/2007/05/13/mediassa-vai-torilla/

.. _`Lisää lumiukkoja`: http://www.kasvi.org/index.php?3002

.. _`Sananvapaus ja moderointi`: http://kemppinen.blogspot.com/2007/05/sananvapaus-ja-moderointi.html

.. _`Julkisessa tilassa julkisen tilan säännöt`: http://hiisi.fi/blog/post/2007/05/14/julkisessa-tilassa-julkisen-tilan-saannot/

.. _`Nettikeskusteluille vaaditaan pakollisia valvojia`: http://bittivuoto.net/2007/05/14/nettikeskusteluille-vaaditaan-pakollisia-valvojia/

.. _`Valtionsyyttäjä: Keskustelupalstoja tarvitsisi moderoida vasta jälkikäteen`: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135227283339

.. _`Keskustelut HS.fi: Valtionsyyttäjä: Keskustelupalstoja tarvitsisi moderoida vasta jälkikäteen`: http://www.hs.fi/keskustelu/article.jspa?articleID=1135227283339

.. _`Yksityisyys – privacy`: http://kemppinen.blogspot.com/2007/05/yksityisyys-privacy.html

.. _`Heitetään lapsi pesuveden mukana`: http://jyrinsavupiippupaivakirja.blogspot.com/2007/05/heitetn-lapsi-pesuveden-mukana.html

.. _`Miksi nettikeskustelu pelottaa vallanpitäjää?`: http://kuvauksia.blogspot.com/2007/05/miksi-nettikeskustelu-pelottaa.html

– `Tiedote valtionsyyttäjä Mika Illmanin sananvapautta koskevasta väitöksestä 10.6.2005`_

.. _`Tiedote valtionsyyttäjä Mika Illmanin sananvapautta koskevasta väitöksestä 10.6.2005`: http://www.yle.fi/teema/tiedeuutiset/uutinen.shtml?id=1117

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`_.

.. _`Public Domainia`: http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/