Tietosuojavaltuutettu kieltää spämmäyksen – mainostajat ärähtävät

**Tietosuojavaltuutettu julkaisi ohjeistuksen muun muassa sähköposti- ja tekstiviestimainonnasta. Mainostajat ärähtivät, koska ohjeistuksessa sanotaan selvästi, että ei-toivottujen sähköposti- ja tekstiviestimainosten lähettäminen on kiellettyä.**

Tietosuojavaltuutettu julkaisi 29.12.2006 `ohjeen
suoramarkkinoinnista`__. Opas sisältää muun muassa kauan kaivattua
ohjeistusta sähköposti- ja tekstiviestimainonnasta.

__ http://www.tietosuoja.fi/uploads/myaiqmgwlhy.pdf

`Sähköisen viestinnän tietosuojalain`__ mukaan sähköposti- tai
tekstiviestimainoksia saa pääsääntöisesti lähettää vain, jos vastaanottaja
on antanut siihen suostumuksensa. Ei-toivottu sähköpostimainonta eli
spämmäys on siis Suomessa laitonta.

__ http://kaip.iki.fi/spam/SahkoisenViestinnanTietosuojalaki.html

Ei-toivottujen sähköposti- tai tekstiviestimainosten lähettämisestä,
eli spämmäyksestä, ei yleensä kuitenkaan ole mainostajalle mitään
seuraamuksia. Silloinkin kun asia päätyy viranomaiskäsittelyyn, on
tuloksena yleensä vain huomautus ehkä vuosien kuluttua itse
tapahtumasta.

Sähköisen suoramarkkinoinnin laillisuutta valvova
tietosuojavaltuutetun toimisto tekee hyvää työtä, mutta heidän
resurssinsa ovat hyvin rajalliset, eikä laki mahdollista kunnon
sanktioita.

Monet suoramarkkinoijat, etunenässä etujärjestö Suomen
Suoramarkkinointiliitto ry (SSML), ovat johdonmukaisesti
yrittäneet ajaa ei-toivotun sähköposti- ja tekstiviestimainonnan
sallivia lakeja, sekä esittäneet voimassa olevista laeista luovia vain suoramarkkinoijille avautuvia mainosmiesten oikeuksia laajentavia tulkintoja. Alla on esitetty joitakin
tällaisia tulkintoja.

Lupapyyntöspämmi
—————-

Joidenkin mainostajien tulkinnan mukaan niin sanottu lupapyyntöspämmi,
eli esimerkiksi ei-toivotulla sähköpostiviestillä lähetetty pyyntö
saada lähettää lisää sähköpostimainoksia, ei olisi
kiellettyä suoramarkkinointia.

Mainostajien mukaan siis tekstiviesti “Tilaa 7 päivää -lehti!” olisi
suoramarkkinointia, mutta “Haluatko edullisia tarjouksia 7 päivää
-lehden tilauksesta?” ei olisi suoramarkkinointia. Mainostajien
tulkinta on väärä, minkä myös korkein oikeus toteaa päätöksessä
`KKO:2005:40`__.

__ http://www.kko.fi/30875.htm

Suoramarkkinointiliiton sivuilla olevissa `Sähköisen kuluttajakaupan
käytännesäännöissä`__ neuvotaan vieläkin virheellisesti
(kohta 5.4.1, tarkastettu 21.2.2007), että lupapyyntöspämmi olisi
laillista – päinvastaisesta korkeimman oikeuden päätöksestä
huolimatta!

__ http://www.ssml.fi/main_pelisaannot_pelisaannot.html

Effi julkaisi asiasta tiedotteen__ jo vuonna 2002.

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2002-11-28.html

Käytännön esimerkkinä lupapyynnöistä, vuonna 2003 SSML:n jäsenyritys
A-lehdet Oy kunnostautui lähettämällä ihmisille (paperi-)
lupapyyntöroskapostia. Lupapyynnöt oli lähetetty SSML:n ylläpitämästä
suoramarkkinoinnin kieltorekisteristä (`Robinson-rekisteri`__)
saatuihin osoitteisiin, siis
ihmisille, jotka olivat erikseen ilmoittaneet SSML:lle ja siten myös
A-lehdet Oy:lle suoramarkkinointikiellosta. Lehtitalo puolusteli
toimintaansa sillä tutulla argumentilla, että lupapyynnöt mainosten
lähettämiseen eivät olisi suoramarkkinointia. Tietosuojavaltuutettu
oli samoilla linjoilla korkeimman oikeuden kanssa ja hän `totesikin
A-lehdet Oy:n toimineen laittomasti`__. Tietosuojavaltuutettu ei ilmoittanut
asiaa syytteeseen panoa varten, koska A-lehdet
Oy:lle oli ilmoituksensa mukaan lopettanut kirjeidensä lähettämisen. Lehtitalolle
ei siis aiheutunut seuraamuksia.

__ http://www.ssml.fi/main_suoramarkkinointikiellot_kirjerobinson.htm
__ http://groups.google.fi/groups?selm=slrnei72v4.6c3.Kai.Puolamaki%40iki.fi

Asiakasviestintäspämmi
———————-

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki sallii yrityksen asiakkaille
lähetetyt ei-toivotut sähköposti- ja tekstiviestimainokset, mutta vain
jos tietyt ehdot toteutuvat. Mainoksista on esimerkiksi voitava helposti
kieltäytyä yhteystietojen keräämisen ja jokaisen mainosviestin
yhteydessä (lisätietoja__).

Yksinkertaisinta olisi tietysti pyytää asiakkaalta suostumus
suoramarkkinointiin samalla kun sähköpostiosoite tai puhelinnumero muutenkin kerätään, esimerkiksi lomakkeella olevalla kyllä-ei-valinnalla kauppatapahtumaan liittyvän yhteystietojen kysymisen yhteydessä.

__ http://kaip.iki.fi/spam/SahkoisenViestinnanTietosuojalaki.html#suoramarkkinointi-luonnolliselle-henkil-lle

Asiakkaisiin kohdistuvan mainonnan ehdot ovat kohtuulliset, mutta
monelle mainostajalle
nekin tuntuvat olevan liikaa. Siksi on yritetty esittää, että omaan asiakkaaseen
kohdistuva suoramarkkinointi ei olisikaan suoramarkkinointia ja siten
suoramarkkinointia koskeva lainsäädäntö voitaisiin kätevästi jättää
huomiotta.

Käytännön esimerkkinä, digikuvia markkinoiva KEXX Oy (DigiExpress.fi)
lähetti vuonna 2005 useita kuvankehityspalveluja mainostavia
sähköpostiviestejä noin parille tuhannelle asiakkaalleen, jotka olivat
kieltäneet suoramarkkinoinnin kuvatilaukseensa liittyvän
rekisteröitymisen yhteydessä (lähde: KEXX Oy:n 10.8.2005 päivätty selvitys
tietosuojavaltuutetulle asiassa Dnro 345/451/2005). Yritys perusteli toimintaansa sillä,
että kyseessä ei ollut suoramarkkinointi, vaan asiakasviestintä, joten
suoramarkkinointikielloista ei tarvinnut
välittää. Tietosuojavaltuutettu `katsoi, että aihetta jatkotoimenpiteisiin ei ollut`__ KEXX Oy:n lopetettua mainosten lähettämisen suoramarkkinointikiellosta ilmoittaneille.

__ http://groups.google.fi/groups?threadm=slrne58vs3.iq4.Kai.Puolamaki%40iki.fi

Kerro kaverille -spämmi
———————–

Kerro kaverille -kampanjoissa elinkeinonharjoittaja pyytää esimerkiksi
verkkosivullaan “kaverin” sähköpostiosoitetta mainoksen lähettämistä
varten.

Kerro kaverille -kampanjoita on `paljon ja meno on varsin
villiä`__. Tietosuojavaltuutettu on antanut asiasta ohjeistuksen
`1609.41.2005`__ koskien erästä yksittäistapausta.

__ http://je.org/id/tietoturva/1144065681454713.html
__ http://groups.google.fi/groups?selm=slrnei7rv3.2l6.Kai.Puolamaki%40iki.fi

Mainostajat tietosuojavaltuutetun ohjeista
——————————————

Edellä kuvattua taustaa vasten ei ole yllättävää, että mainostajien
etujärjestöt ovat älähtäneet tietosuojavaltuutetun tilannetta selkeyttävästä
`sähköistä suoramarkkinointia koskevasta ohjeistuksesta`__ (`Tietoviikko 13.2.2007`__, `ITviikko.fi
14.2.2007`__).

Mainostajat kritisoivat erityisesti tietosuojavaltuutun ohjetta, jonka
mukaan esimerkiksi asiakkaalle saa lähettää ei-toivottuja
sähköpostimainoksia vain, jos tuote tai palvelu jota asiakassuhde koskee on ostettu
sähköpostitse. SSML:n mukaan ohjeen monia muitakin kohtia pidetään
“yksinkertaisesti käsittämättöminä”.

__ http://www.tietosuoja.fi/uploads/myaiqmgwlhy.pdf
__ http://www.tietoviikko.fi/doc.do?f_id=1114844
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=46&news_id=20073909

Hyvät mainostajat ja heidän etujärjestönsä: jos haluatte lähettää
asiakkaillenne sähköposti- tai tekstiviestimainoksia, niin mitäpä jos
kysyisitte asiakkailtanne luvan mainosten lähettämiseen samalla, kun
keräätte heidän yhteystietonsa? Tämä onnistuu esimerkiksi
kyllä-ei-rastilla lomakkeessa, jolla sähköpostiosoitteen
asiakkaaltanne muutenkin keräätte. Tämä ratkaisisi ongelmanne, joka
aiheutuu ei-toivottujen sähköposti- ja tekstiviestimainosten
lähettämisestä.

Linkkejä
——–

– `Tietosuoja suoramarkkinoinnissa`__ (Tietosuojavaltuutetun toimisto 29.12.2006)
– `Tietosuojaviranomainen estämässä asiakkuudenhoitoa`__ (SSML ry 13.2.2007)
– `FiCom ja SSML tiedottavat: Tietosuojaviranomainen estämässä asiakkuudenhoitoa`__ (FiCom ry 13.2.2007)
– `Ficom ja SSML: Viranomainen estää asiakkuudenhoitoa`__ (Tietoviikko 13.2.2007)
– `Tietosuojavaltuutettu taklaa sähköistä asiakasmarkkinointia`__ (ITviikko.fi 14.2.2007)
– `Sähköisen viestinnän tietosuojalaki`__
– `Ei-toivottu viestintä Internetissä`__ – tietopaketti spämmistä

__ http://www.tietosuoja.fi/uploads/myaiqmgwlhy.pdf
__ http://www.ssml.fi/main_ajankohtaista_lehdistotiedote_tsv_estaa_asiakkuudenhoitoa_20070213.html
__ http://www.ficom.fi/ajankohtaista/index_1.html?Id=1171368517.html
__ http://www.tietoviikko.fi/doc.do?f_id=1114844
__ http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=46&news_id=20073909
__ http://kaip.iki.fi/spam/SahkoisenViestinnanTietosuojalaki.html
__ http://kaip.iki.fi/spam/

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/