Uusi lastensuojeludirektiivi läpi

EU:n uuden lastensuojeludirektiivin lopullinen sanamuoto on vahvistunut ministerineuvoston hyväksyttyä parlamentin muutosesityksen. Tulosta voidaan pitää ennakko-odotuksiin nähden jopa erittäin onnistuneena, vaikka olisi se toki parempikin voinut olla. Erityisen positiivisena on pidettävä lapsipornon torjunnan painopisteen siirtymistä materiaalin poistamiseen netistä sen piilottamisen asemesta. Jotkut olisivat halunneet nettisensuurin määräämistä suorastaan pakolliseksi kaikille jäsenmaille ja välillä näytti siltä kuin moinen olisi voinut mennäkin läpi. Nyt se kuitenkin vain sallitaan mahdollisena lisätoimenpiteenä ja edellyttäen vahvoja suojatoimia, mukaanlukien valitusmahdollisuus:

“25 artikla
[…] 2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia, joilla estetään niiden alueella olevien internetin käyttäjien pääsy lapsipornografiaa sisältäville tai levittäville verkkosivuille . Nämä toimet on toteutettava avoimia menettelyjä noudattaen ja samalla on riittävin suojatoimin varmistettava erityisesti, että rajoittaminen on rajattu ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen ja että käyttäjille ilmoitetaan rajoittamisen syistä. Suojatoimiin on kuuluttava myös muutoksenhakuoikeus.”

Suomen nykyinen laki lapsipornografian torjunnasta ei ilmeisestikään täytä näitä vaatimuksia.
Onneksi se on muutenkin menossa uuteen harkintaan hallituksen tietoyhteiskuntakaari-hankkeen myötä,
toivottavasti sensuurista päästään sitä myöten kokonaan eroon.

Kunnia näinkin hyvästä lopputuloksesta kuuluu hyvin suurelta osalta
EDRille (European Digital Rights),
jonka perustajajäseniin Effikin kuuluu.
EDRi on muutenkin Effin tärkein vaikuttamiskanava nimenomaan Euroopan Yhteisöjen lainsäädäntöön
vaikutettaessa. EDRin taloudellinen tilanne on kuitenkin hieman huono,
erityisesti tässäkin ratkaisevassa roolissa olleen Brysselin toimiston
rahoitus on vaakalaudalla.

Niinpä Effi on päättänyt lahjoittaa EDRille 1000 euroa
mahdollistaakseen sen erinomaisen toiminnan jatkumisen.

Linkkejä:
Ministerineuvoston tiedote

Hyväksytty direktiiviteksti