Sokeille lisää luettavaa?

Eräs rahallisesti mitätön mutta inhimillisesti tärkeä näkökohta tekijänoikeuslainsäädännön kiemuroissa on mahdollisuus julkaista kirjoja näkövammaisille käyttökelpoisessa muodossa — siis pistekirjoituksena, äänikirjoina ja sähköisinä sovelluksina.

Markkinoiden pienuudesta johtuvan taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi kustantajat tarjoavat sokeainkirjallisuutta hyvin vähän. Länsimaissa yleisimmillä kielillä julkaistuista teoksista muutama prosentti on saatavilla näkövammaisten luettavassa muodossa, mutta Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa osuus on vielä vähäisempi. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt tekeisivät tätä työtä, mutta ne törmäävät kovin usein tekijänoikeuslakeihin.

Monien maiden kansallisissa laeissa on poikkeuspykäliä näkövammaisten oikeuksien turvaamiseksi, mutta teosten myynti ulkomaille on laitonta ja jokaisessa maassa on siis tuotettava erikseen kirjat oman maan sokeille. Tämä vaikeuttaa saatavuutta etenkin köyhissä maissa. Vammaisjärjestöt ovat vuosia ajaneet sääntöjen kohtuullistamista.

Joulukuun 2009 [link|http://www.effi.org/yhdistys/sanasto.html|WIPO]n tekijänoikeuskomitean kokouksessa Genevessä keskusteltiin kansainvälisestä sopimuksesta, joka mahdollistaisi teosten saattamisen sokeille sopivaan muotoon ja heidän saatavilleen
myös kansainvälisesti, kysymättä lupaa oikeuksien haltijoilta, kunhan toiminta on epäkaupallista. Aloitteen tekivät Effin amerikkalainen sisarjärjestö EFF, amerikkalainen kirjastoliitto ALA sekä useat liiton jäsenjärjestöt.

Yhdysvaltain delegaatio yllätti iloisesti antamalla maailman sokeiden lukuoikeuksia turvaavaa sopimusta selvästi puoltavan lausunnon muuttaen aiempaa kantaansa, joten sopimuksen toteutumismahdollisuudet paranivat. Myös mm. Brasilia, Ecuador ja Paraguay ovat sopimuksen kannalla, ja myös komitean puheenjohtajana toimiva Jukka Liedes Suomen opetusministeriöstä pyrki myös sitä edistämään. EU kuitenkin vastustaa. Neuvottelut jatkuvat seuraavassa kokouksessa.

[link|https://www.eff.org/deeplinks/2009/12/u-s-delegation-supports-visually-impaired|EFF:n raportti + lausuntolinkit]
[link|http://www.librarycopyrightalliance.org/submissions/international/wipo.shtml|USA:n kirjastoliiton raportti + lausuntolinkit]
[link|http://www.daisy.org/planet-2009-12|Äänikirjoja yms. tuottavan järjestön raportti + lausuntolinkit]
[link|http://www.keionline.org/node/724|Tiedon saatavuutta ajavan järjestön raportti ja USA:n lausunto]
[link|http://www.keionline.org/node/725|EU:n lausunto]
[link|http://www.ft.com/cms/s/0/47b274bc-eb27-11de-bc99-00144feab49a,s01=1.html|Financial Times -uutinen]