Lex Nokia – Onko yritysten tietoturvassa aukko?

Parodia
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 12.2.2009

EFFI: Henkilönkatsastus säänneltävä Lex Nokiassa.

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on huolissaan suomalaisten yritysten tietoturvasta. Päinvastoin kuin ministeri Lindén väitti Aamulehden haastattelussa, yrityksillä ei ole toistaiseksi oikeutta vaatia työntekijöitä riisuutua alasti tarkistusta varten näiden poistuessa työpaikoilta. Suomessa ainoastaan poliisi saa tehdä toistaiseksi ns. henkilönkatsastuksen. Koska poliiseja ei riitä kaikkien yrityksien porteille – puhumattakaan muista yhteisötilaajista – kyseessä on merkittävästä tietoturva-aukosta, jonka kautta salaisuuksia voi vuotaa.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen lataa:”On valitettavaa, että viestintäministeriö ei ole ollut tässä kohtaa ihan hereillä – tai sitten eduskuntaan lähti ehkä puutteellinen versio laista? Suomalaisten yritysten tietoturvaa ei voida turvata ilman, että työntekijöihin kohdistuvat henkilönkatsastukset sallitaan. Siksi Lex Nokiaa tuleekin kiireesti korjata vielä ennen sen hyväksymistä eduskunnassa.”

EFFIn mukaan tämä hoituisi esimerkiksi lisäämällä lakiin uusi 13 c2 §:

Yhteisötilaajalla on oikeus henkilönkatsastuksen tekemiseen, mikäli yhteisötilaajalla on yleisesti havaittavissa olevan seikan perusteella syy epäillä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään tai on tarkoitus käyttää 13 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen ohjeiden vastaisesti tai että yrityssalaisuus on annettu tai on tarkoitus luvattomasti antaa ulkopuoliselle.

Henkilöön kohdistuvasta etsinnästä on soveltuvin kohdin voimassa, mitä lain 13 e – 13 i§:ssä säädetään. Jos etsintä on perusteellinen, se on toimitettava sitä varten varatussa huoneessa. Etsintä on videoitava. Milloin etsinnän toimittaa muu kuin terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluva, siinä on, mikäli mahdollista, oltava saapuvilla esimiehen kutsuma todistaja, jonka tulee olla olla mahdollisuuksien mukaan samaa sukupuolta kuin tutkittava henkilö.

Oksanen täsmentää: “Mietimme, onko oikeuden ulottaminen kaikille yhteisötilaajille ihan hyvä idea, koska oikeutta voidaan ehkä väärinkäyttää. Kuitenkin esimerkiksi yliopistoissa käsitellään merkittäviä liikesalaisuuksia, joten rajauksen tekeminen koettiin turhaksi. Perustuslaillisia ongelmiahan esitykseen ei voi liittyä, koska kyse ei ole viranomaisten toiminnasta vaan “vertaisvalvonnasta”.

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
——————-

(taustaa / ei riisuutumisvelvollisuutta)