Effi valmis osallistumaan sähköäänestyspilotin auditointiin

Electronic Frontier Finland ry on ilmoittanut oikeusministeriölle,
että Effin jäsenet, kokeneet tietoturva-asiantuntijat professori Arto
Karila ja diplomi-insinööri Antti Louko ovat valmiita osallistumaan
sähköisen äänestyksen auditointiin jopa ilman erillistä korvausta,
ja allekirjoittamaan kohtuullisen salassapitosopimuksen liikesalaisuuksien
suojaamiseksi.

Effille esitetty ja auditoijien allekirjoitettavaksi tarkoitettu
salassapitosopimus sisältää kuitenkin kohtia, joihin on mahdotonta
sitoutua. Toimitimme eilen oikeusministeriölle yksityiskohtaisen listan
sopimusehdotuksen ongelmakohdista, ja odottelemme nyt vastausta.

Luotamme kuitenkin hallinnon ja lainvalmistelun avoimuutta useaan
otteeseen korostaneen oikeusministeri Braxin olevan Effin kanssa samaa
mieltä siitä, että auditointiprosessin on oltava niin avoin kuin se
liikesalaisuuksia paljastamatta voi olla. Tältä pohjalta pitäisi olla
mahdollista päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään sopimukseen.