OpenXML pikakäsittelyyn ISO:ssa – Kasvin vastaukset

Microsoftin OpenXML tullaan käsittelemään ISO:ssa nopeutetussa aikataulussa. Tämä tarkoittaa, että se voisi olla virallinen “avoin” standardi jo ensi elokuussa. ComputerWorldissa on lisätietoja:

March 12, 2007 (Computerworld) The International Standards Organization (ISO) agreed Saturday to put Open XML, the document format created and championed by Microsoft Corp., on a fast-track approval process that could see Open XML ratified as an international standard by August.

That’s despite lingering opposition to Open XML by several key voting countries, including some of whom whose governments are moving forward to adopt the alternative Open Document Format for Office Applications (ODF) format, which the ISO approved as a standard last year.

According to an e-mail sent Saturday by Lisa Rajchel, the secretariat of ISO’s Joint Technical Committee (JTC-1) on Information Technology, the Open XML proposal, along with comments and criticism by nations that have already reviewed it, will be put on the ISO’s five-month balloting process.

Lisää kommentteja asiasta on mm. Groklaw:ssa ja Jason Matusowin blogissa.

—-
Jyrki J.J. Kasvin vastaukset:

1. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman yksi kärkihankkeista ensi
vaalikaudelle on “tekijänoikeusjärjestelmän jatkokehittäminen”. Mitä Sinusta tämän tulisi käytännössä tarkoittaa?

Sitä, että tekijän, kuluttajan ja tuottajan oikeuksille löydetään tasapaino. Esimerkiksi kuluttajalla tulee olla omassa käytössä oikeus tehdä ostamalleen teokselle mitä haluaa. Vastaavasti tekijöille tulee julkaisusopimuksen luonteesta riippumatta taata Saksan tapaan oikeus osuuteen tuottajan voitoista, jos ne kasvavat merkittävän suuriksi.

2. Uuden hallituksen päätettäväksi tulee heti alussa teletietojen
tallennuspakkoa koskeva laki. Tulisiko lain mielestäsi määrätä tallennettavaksi vain direktiivin vaatima vähimmäismäärä tietoja vai tarvitaanko tätä laajempaa kansalaisten viestinnän seuraamista?

Vähimmäismäärä koska riski tietojen väärinkäytöstä ja vääriin käsiin joutumisesta on aina olemassa. Lisäksi jo nyt on ilmennyt paineita laajentaa tietojen käyttöä vakavien rikosten tutkinnasta myös muihin tarkoituksiin.

Sitä paitsi tietojen keruu tulee minimissäänkin hyvin kalliiksi. Laajempi keräysvelvoite vaarantaisi suomalaisten teleoperaattoreiden talouden.

3. Valtiolla ei ole tällä hetkellä virallista kantaa avoimien
standardien (esimerkiksi Open Document Format) käyttämisestä
IT-hankinnoissa. Tulisiko Suomen seurata tässä mm. Tanskan esimerkkiä ja velvoittaa julkishallintoa käyttämään aina avoimia standardeja?

Kyllä. Julkishallinto ei saa joutua riippuvaiseksi yksittäisten ohjelmistotoimittajien suljetuista standardeista. Lisäksi avoimet standardit parantaisivat tiedon kulkua julkishallinnon eri organisaatioiden välillä. Nyt meillä kuluu paljon voimavaroja tiedon siirtämiseen eri hallinnonalojen epäyhteensopivien tietojärjestelmien välillä.

4. Tuleeko mielestäsi kouluissa käyttää ns. suodatusohjelmia, jotka estävät pääsyn ohjelmien valmistajien päättämille verkkosivuille?

Ei. Aikuisen roolia kasvattajana ei voi ulkoistaa. Sitä paitsi
1) Suodinohjelmat on helppo kiertää
2) Suodatinohjelmat estävät pääsyn myös monille asiallisille sivuille
3) Suodatinohjelmien toimintaperiaatteet ja sulkulistat ovat liikesalaisuuksia eivätkä viranomaiset pysty niihin vaikuttamaan
4) Suodantinohjelmien on havaittu sulkevät pääsyn myös aivan muita aiheita käsitteleville sivustoille, esimerkiksi suodatinohjelmia kritisoiviin kirjoituksiin tai uskonnolliseen materiaaliin.

5. Tulisiko tietoyhteiskunta- ja innovaatioasiat koota yhden ministeriön vastuulle esimerkiksi niin, että Liikenne- ja Viestintäministeriön viestintäyksikkö muodostaisi uuden ministeriön ytimen, johon
lisättäisiin KTM:stä patentti ja tavaramerkkiosasto, OPM:n
tekijänoikeusyksikkö ja VM:stä IT-johtamisyksikkö?

Kyllä. Nykyinen hajaannus on johtanut ristiinvetoon ja päällekkäisyyksiin.