Rahankeräysjuttu oikeuteen

Kuten `vuoden alussa kirjoitin`__, saimme tietää heinäkuussa 2005, että
Effiä epäillään aiheettomasti luvattomasta rahankeräyksestä.

https://www.effi.org/blog/2006-02-02-Tapani-Tarvainen.html

Asian käsittely on edennyt hitaasti. Tänään saimme tietää, että syyttäjä
on päättänyt nostaa asiassa syytteen.

Väitetty “luvaton rahankeräys” oli yhdistyksen verkkosivuilla
heinäkuuhun 2005 asti ollut ilmoitus, jossa kerrottiin, että
yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi. Saman voi
lukea vieläkin Effin patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymistä
säännöistä__ (3 §) – näiden sääntöjen pitämistä verkkosivuilla syyttäjä ei
sentään pitänyt rahankeräyksenä.

Yhdistyksillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ilman erillistä lupaa.
Mitään luvatonta rahankeräystä Effi ei siis ole suorittanut.

https://www.effi.org/yhdistys/saannot.html

Syyttäjä vaatii sakkoja vuoden 2005
hallitukselle, sekä valtiolle menetettäväksi niitä noin 4300 euroa, jotka
yhdistys on saanut vuodesta 2002 alkaen “lahjoituksina”.

Suurin osa syyttäjän peräämistä varoista on yhdistyksen jäsenten
jäsenmaksusuorituksena maksamia (jäsen on esimerkiksi maksanut jäsenmaksua
pyydetyn 10 euron sijasta 20 euroa – tämän syyttäjä on laskenut 10 euron
lahjoitukseksi!). Ilman jäsenmaksusuorituksia lahjoitussumma olisikin
jäänyt hyvin pieneksi: erillisiä lahjoituksia yhdistys on toimintansa
aikana saanut joitakin satoja euroja vuodessa.

Effi kiistää syytteen ylisuurine lahjoitussummineen perusteettomana. Uskomme,
että syyte kaatuu kokonaisuudessaan vuoden 2007 puolella pidettävässä
oikeudenkäynnissä.