EY-tuomioistuin: matkustajatietojen luovutus laitonta

Kauan odotettu EY-tuomioistuimen päätös_ Komission 2004 Yhdysvaltojen kanssa sopimasta lentomatkustajien tietojen luovutuksesta on nyt vihdoin saatu. Tuomioistuimen mukaan komissiolla ei ollut asiassa toimivaltaa, joten tehty sopimus on laiton. Tuomioistuin antoi komissiolle 4 kuukautta aikaa ratkaista tilanne.

.. _päätös: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939469C19040317&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

Vaikka sopimus todettiin laittomaksi, tulos oli nahkapäätös. EY-tuomioistuin ei ottanut kantaa Yhdysvaltojen tietosuojan tasoon. Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tietoja luovutetaan, jokaisen EU-maan on sovittava siitä Yhdysvaltojen kanssa erikseen. Unioni kokonaisuutena ei voi vastaavaa päätöstä tehdä. Lentoyhtiöt ovat yhteistyöelimensä AEA:n (Association of European Airlines) kautta pyytämässä komissiolta selvennystä tilanteeseen. Kauhukuvana on, että Yhdysvallat todella lähtee sopimaan kunkin maan kanssa erikseen tietojen luovuttamisesta.

Nyt olisi sopiva hetki puhaltaa peli poikki. Henkilötiedoista on tullut valuuttaa, jolla kansainvälisessä lentomatkustuksessa ostetaan uhrilahjoja terrorismin torjujien lepyttelyyn välittämättä lainkaan toiminnan laillisuudesta. Toivottavasti komissio jatkossa toimii Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa.

Finnair aikoo jatkaa laittomaksi todettuun sopimukseen pohjautuvia luovutuksia. *”Fakta on se, että Yhdysvaltain vaatimus tietojen luovutuksesta on yhä olemassa”*, matkustaja-asiakirjoista vastaava päällikkö Mirja Kuovi-Pekkanen sanoi STT:lle.

| Privacy Internationalin analyysi päätöksestä
| http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-537923
|
| Päätös mediassa
| `mtv3.fi/uutiset/`_
| `yle.fi/uutiset/`_
| `hs.fi/kotimaa/`_
|
| EFFIn aiempia artikkeleita aiheesta
| http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-05-05.html
| http://www.effi.org/blog/2005-07-10-matkustajatietojen-luovutus-kanadaan-hylatty.html

.. _`mtv3.fi/uutiset/`: http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2006/05/448542
.. _`yle.fi/uutiset/`: http://www.yle.fi/uutiset/vasen/id35371.html
.. _`hs.fi/kotimaa/`: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Finnair+jatkaa+lentotietojen+antamista+USAn+viranomaisille/1135220090198