Effin kevätkokous 14.6.2022: pöytäkirja ja toimintakertomus

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n kevätkokous 2022

Pöytäkirja

14.6.2022 kello 18.00 Internetissä meet.ffmuc.net

Läsnä: Elias Aarnio, Joni Atle, Perttu Ehn, Jussi Ilvonen, Timo Karjalainen, Otso Kassinen, Jorma Korkiakoski, Ilona Nurminen, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen, Aminda Suomalainen, Tapani Tarvainen, Atro Tossavainen, Lars Wirzenius

1. Kokouksen avaus

Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:04.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet Ilona Nurminen ja Otso Kassinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Atro Tossavainen ja Perttu Ehn.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Leena Romppainen esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.
Äänestysjärjestelmärutiinien ylläpitämiseksi äänestettiin toimintakertomuksen hyväksymisestä LimeSurveyllä.
Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti äänin 14 puolesta, 1 ei äänestänyt.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille käsitellään syyskokouksessa 2022.

7. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräysoikeudenkäynnin tilanteesta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:55.


====Tarkastetaan kokouksessa hetimiten

Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Atro Tossavainen ja Perttu Ehn

pöytäkirjan tarkastajat

14.6.2022


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2021

Yleistä

Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa. Pandemia aiheutti järjestöllekin jonkin verran uusia haasteita toiminnassa, etäkokousten suhteen tehtiin digiloikka, joka vakiintunee käytännöksi.

Vuoden 2021 aikana yhdistyksen toimintaa kuormitti huomattavasti rahankeräysoikeudenkäynti.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1200. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.

Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia ei ollut.

Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.

Vuonna 2021 järjestettiin yhdistyksen toinen jäsenkysely.

Yhdistyksen historiikkihanke eteni: Effi täytti 20 vuotta vuonna 2021. Historiikin kirjoitustyötä ostettiin projektityönä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin etäkokouksena 19.4.2021.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 29.6.2021.

Yhdistyksen II ylimääräinen kokous pidettiin etäkokouksena 18.10.2021.

Syyskokous järjestettiin etäkokouksena 15.12.2021.

Tiedotustoiminta

Effin edustajia haastateltiin useita kertoja eri tiedotusvälineissä, muun muassa Vastaamon tietovuodon tiimoilta.

Tiedotustoiminta vuonna 2021 oli muuten hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.

Työryhmät

Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perustettu 2021).

Koulutus

Yhdistys järjesti jäsenistölle suunnatun lobbauskoulutuksen 18. & 25.11.2021. Koulutukseen osallistui 7 henkilöä.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslain muutosluonnoksesta, tiedustelulainsäädännöstä ja tietoturvan parantamisesta.

Effi on mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edustaa varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.

Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Tapahtumat kotimaassa

Vuoden aikana suurin osa vakiotapahtumista oli peruttu koronaviruspandemian vuoksi. Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

16.2.2021 Demokratia ja digijätit: kuka vastaa yhteiskunnasta digitaalisessa maailmassa (Leena Romppainen yhtenä puhujana)
7.9.2021 Kaksi vuotta toisiolakia -webinaari (Elias Aarnio yhtenä puhujana)
20.-22.10.2021 Conference on Technology Ethics (Tethics), Turku (Leena Romppainen yhtenä puhujana)

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin ja Tekijänoikeudellisen yhdistyksen jäsen. Vuoden 2021 lopussa Effi liittyi myös Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäseneksi.

Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen sekä My Data Globalin jäsen.

Pandemian vuoksi tapahtumia peruttiin tai ne siirtyivät etätapahtumiksi. Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

23.4.2021 European Digital Rightsin (EDRi) etävuosikokous (Leena Romppainen)
7.-11.6.2021 RightsCon Online, etätapahtuma (Elias Aarnio, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen)
28.-30.6.2021 European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG), etätapahtuma (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
21.11.2021 Freedom not Fear, etätapahtuma (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)
6.-10.12.2021 Internet Governance Forum, Katowice, Puola (Raoul Plommer, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen)

Talous

Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista, joiden lisäksi saatiin vähän lahjoituksia, lähinnä jäseniltä. Varsinaisen toiminnan kulujen jäätyä pandemian vuoksi budjetoitua vähäisemmiksi, mutta taas oikeudenkäyntiin liittyvien kulujen rasitettua taloutta, tilinpäätös oli hieman ylijäämäinen. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.

Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti

Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Sivuilla on ollut teksti: “EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (tili poistettu tästä). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten.” Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020, syytteet nostettiin 2021 ja käräjäoikeuden käsittely oli 27.-28.10.2021. Käräjäoikeuden ratkaisu tuli 14.1.2022: Effille ja syytetyille tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoa. Effi on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Rahankeräystutkinta ja oikeudenkäynti ovat vieneet yhdistykseltä merkittäviä määriä aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti aiheuttaneet mainehaittaa ja vaikeuksia saada aktiiveja.

Kampanjat

Yhdistys pyörittää kolmea Tor exit -noodia.

Muuta

Effi on 29.10.2021 valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä salata Suomi.fi -palveluiden Amazon Web Services -yhtiön pilvessä tapahtuvassa tuotannossa käytettävää salausta koskevat tiedot.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *