Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta | EFFI.org

Electronic Frontier Finland ry antoi 4.11.2005 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Lausunto on noudettavissa PDF-muodossa.

AttachmentKoko
EFFI-LVM2.pdf81.46 KB